Løsning til dig, der venter på fjernvarmen

Luft-til-luft varmepumpe som supplement indtil der kommer fjernvarme. Gas- eller olieforbruget kan nedbringes markant

Af ProjectZero

 John Solkær foran den udendørs del af luft-til-luft varmepumpen foran huset i Blans.

Mange boligejere venter på, at der kommer fjernvarme til området indenfor de kommende år. I disse områder kan det som en midlertidig løsning være en god forretning at installere en luft-til-luft varmepumpe som supplerende energikilde til den dyre gas, olie eller træpiller.

Varmepumpen virker på den måde, at den tager energi ud af den kølige udeluft og transformerer energien om til en højere temperatur, der opvarmer luften, som så blæses ind i huset. En sådan varmepumpe kan typisk opvarme et boligareal på op til 75 m2, som skal være et sammenhængende rum uden døre, f.eks. stuer og køkken ud i et. Det store rum kan dermed opvarmes med billig luftvarme fra en varmepumpe, og de mindre lukkede rum/værelser opvarmes fortsat med radiatorer forsynet fra gas- olie- eller træpillekedlen. Det varme vand opvarmes også fortsat fra den eksisterende kedel. Radiatorerne i det store rum kan stadig hjælpe til i særligt kolde perioder, men til dagligt kan disse radiatorer skrues ned på 1.

Varmepumpen med ventilator står typisk udenfor og trækker kølig luft ind. Luften føres i en kanal ind til et indblæsningskabinet, som sidder på væggen i en stue, hvorfra den varme luft blæses ind i de sammenhængende rum.

ZEROnyt har besøgt John Solkær i landsbyen Blans udenfor Sønderborg, hvor han håber, der også kommer fjernvarme inden for en overskuelig årrække. I ventetiden har John Solkær i januar 2022 fået installeret en luft-til-luft varmepumpe, som kan opvarme et areal på 75 m2 bestående af sammenhængende køkken og to stuer. Den øvrige del af det 160 m2 store parcelhus opvarmes fortsat fra den eksisterende gaskedel.

I de 10 måneder, hvor John har haft luft-til-luft varmepumpen, har han og hans kone kun haft gode erfaringer med anlægget. Den udendørs ventilator støjer ikke noget særligt, og den indendørs varmluft ventilator kan man næsten ikke høre. Der har heller ikke været problemer med træk fra luftvarmen, og indeklimaet er meget tilfredsstillende.

John Solkær aflæser dagligt gas-og el-forbruget i hjemmet, og det ser ud til, at de med varmepumpen kan spare næsten 40 % af det årlige gasforbrug. Til gengæld skal de bruge el til at drive varmepumpen, så el-forbruget bliver større, men det er alligevel en god investering.

Den indendørs del af varmepumpen sidder øverst på stuevæggen.

Typisk tilbagebetalingstid for en luft-til-luft varmepumpe

ProjectZero har fået beregnet tilbagebetalingstiden for et typisk luft-til-luft varmepumpeanlæg i et typisk parcelhus med et årligt gasforbrug på 1.500 m3.

Tilbagebetalingstiden afhænger naturligvis meget af den forventede pris på gas og el. Der er nedenfor regnet med den dobbelte energipris i forhold til priserne før energikrisen. Før energikrisen kostede naturgas ca. 8 kr. pr. m3, og elektricitet kostede ca. 2 kr. pr. kWh. I nedenstående regnestykke regnes der med en gaspris på 16 kr. pr. m3 og en elpris på 4 kr. pr. kWh. Disse priser har i lange perioder været væsentligt højere og bliver det måske igen. 

  • Energiudgift uden varmepumpe ville nu være: 1.500 m3 gas à 16 kr. = 24.000 kr.
  • El-forbrug til at drive luft-til-luft varmepumpen udgør 1.200 kWh à 4 kr. = 4.800 kr.
  • Naturgas til supplement af varmepumpen udgør 900 m3 à 16 kr. = 14.400 kr.
  • Energiudgift i alt med varmepumpe: 4.800 kr. + 14.400 kr. = 19.200 kr.
  • Besparelse i årlig energiudgift: 24.000 kr. – 19.200 kr. = 4.800 kr.
  • Et typisk luft-til-luft varmepumpeanlæg inklusive montering og inklusive moms koster ca. 15.000 kr.

Tilbagebetalingstiden vil således være: 15.000/4.800 = ca. 3 år.

Eksempel med højere energipriser.

Hvis gasprisen igen skulle stige til 20 kr. pr. m3 og elprisen stige til 5 kr. pr. kWh vil tilbagebetalingstiden blive ca. 2,5 år.

Eksempel med lavere energipriser.

Hvis gasprisen omvendt falder til 12 kr. pr. m3 og elprisen falder til 2,5 kr. pr. kWh vil tilbagebetalingstiden blive ca. 3,5 år.

Et andet eksempel er Boligforeningen SØBO, som i øjeblikket får installeret luft-til-luft varmepumpeanlæg i 13 rækkehuse i Tandslet og i Lysabild. Disse anlæg koster 13.500 kr. pr. stk.

9. november 2022

Hvor kommer fjernvarmen til?

Venter du på svar på om fjernvarmen er på vej til netop dit område? Så kom til Spar Energi Festival den 24. november kl. 15.30-19.00 og få svar på dine spørgsmål om fremtidens varmeløsninger

Læs program og hvem du kan møde

Cookiepolitik