Parter i Sønderborg-samarbejde vil inspirere verden til hurtigere grøn omstilling

Sønderborg Forsyning, ProjectZero og European Energy vil dele erfaringer om en partnerskabsmodel, som kan inspirere verden til hurtigere at blive selvforsynende med vedvarende grøn energi.

Af Sønderborg Forsyning

Havvindmølleparken Lillebælt Vind er et vigtigt element i Sønderborgs Masterplan2029, da der bliver et stort behov for grøn strøm i hele energisystemet for at opnå CO2-neutralitet på den mest omkostningseffektive måde.

Som tidligere annonceret er sol- og vindenergivirksomheden European Energy og Sønderborg Forsyning gået sammen om ejerskabet, så de to parter ejer hver en halvdel af projektet Lillebælt Vind.

Dette offentligt-private partnerskab kan inspirere andre, så verdens lande hurtigere kan blive selvforsynende med vedvarende grøn energi, mener Kristine van het Erve Grunnet, der er branchechef for vedvarende energi i Dansk Energi.

Danmark og de øvrige europæiske lande skal hurtigst muligt blive selvforsynende med vedvarende grøn energi og gøre sig uafhængig af forsyning udefra. Det offentligt-private partnerskab i Sønderborg og de erfaringer, det giver, kan tjene som inspiration i hele verden. Og det er der store perspektiver i, for det er kommunerne, der kender borgerne bedst og derfor bedst kan bane vejen for projekterne, ”siger Kristine van het Erve Grunnet.

Grøn omstilling kan ikke gå hurtigt nok
Sønderborg arbejder ud fra en målsætning om at blive CO2-neutral i 2029 og tjene som inspiration for omverdenen. Som en af kommunens markante virksomheder inden for bæredygtighed og grøn omstilling, er Sønderborg Forsyning ikke i tvivl om, at de gode erfaringer med et privat-offentligt partnerskab skal tjene som inspiration for de lande, der lige nu ønsker at fremskynde processen med at blive selvforsynende med vedvarende energi, fortæller direktør for både Sønderborg Forsyning og Lillebælt Vind, Hans Erik Kristoffersen.

”Verden står overfor en grøn omstilling, og det kan ikke gå hurtigt nok. Vores viden og erfaringer med at indgå i ejerskab med en privat aktør vil vi naturligvis gerne dele, da det netop er noget af det, der kan give de grønne projekter rundtom i verden fremdrift,” siger Hans Erik Kristoffersen.

Både European Energy, Sønderborg Forsyning og ProjectZero tilbyder sparring og viden til de lande og kommuner, der ønsker at fremskynde sin grønne omstilling.

Sønderborgmodellen som inspiration
Årsagen til at grønne energiprojekter kan gennemføres hurtigere, hvis en offentlig forsyningsvirksomhed er med i ejerskabet er, at processerne omkring store anlægsprojekter ofte tager tid at få gennem den offentlige forvaltning. Både vindmøller og solcelleparker sagsbehandles i kommunerne, og det er netop i forhold til den lokale proces og forankring, at ”Sønderborgmodellen”, som European Energy kalder partnerskabet, er særligt effektivt, fortæller Knud Erik Andersen, der er administrerende direktør i European Energy.

”Vi kommer med den faglige viden, erfaring med projektstyring og med kapital, mens Sønderborg Forsyning sørger for at bane vejen for projektet i forhold til både tilladelser fra lokale og nationale myndigheder samt den lokale forankring og opbakning. Det har betydning for, hvor hurtigt sådan et projekt kan gennemføres, og vi kommer til at bruge den erfaring rundt omkring i resten af Europa såvel som i andre danske kommuner, hvor man måtte ønske hurtigt at blive selvforsynende med vedvarende grøn energi”, fortæller Knud Erik Andersen. Han understreger, at de gode erfaringer fra Sønderborg vil blive understøttet af, at Sønderborg Forsyning stiller sig til rådighed med viden og sparring for European Energys nye offentlige samarbejdspartnere.

ProjectZero understøtter og bidrager
For ProjectZero er vidensdeling ud over Sønderborgs og Danmarks grænser en vigtig del af visionen. Derfor glæder det formand for ProjectZero-Fonden, Lars Tveen, at Sønderborg Forsyning og European Energy ønsker at stille sig til rådighed med viden og sparring for andre lande og kommuner.

”Det er lige præcis det, vi gerne vil i ProjectZero. Vi vil gerne inspirere den øvrige verden gennem de grønne projekter, ambitioner og partnerskaber, som vi har i Sønderborg. Så for os er det ikke alene stærkt, at Sønderborg Forsyning og European Energy er indgået i 50/50 ejerskab, men det glæder os også, at erfaringerne kan inspirere udenfor landets grænser” siger Lars Tveen.

Havvindmølleparken i Lillebælt forventes at stå færdig i 2026. Der vil parallelt og i samspil med vindmølleparken blive planlagt et Power-to-X anlæg på Nordals samt et sammenhængende fjernvarmenet, så anlæggets store mængde overskudsvarme kan udnyttes effektivt til gavn for områdets fjernvarmekunder.

9. marts 2022

Masterplan2029 – klimafilm, website og kort fortalt folder

Læs mere om perspektivet bag Masterplan2029-projektet og ambitionen om at sætte nye grønne fingeraftryk på verden på www.projectzero2029.dk.

Den udarbejdede film og website viser status for Sønderborgs klimaindsatser samt forudsætningerne for at komme helt i mål i 2029.

Den udarbejdede Masterplan2029-folder fortæller i korte træk hvordan Sønderborg-området kommer helt i mål i 2029 samt den relaterede vækstskabelse.

Læs Masterplan2029 kort fortalt folder her.

Læs mere om Masterplan2029 og dens indsatsområder her.

Hvorfor Masterplan2029?

Mere end 100 lokale eksperter og interessenter skabte i 2018 Roadmap2025; ProjectZero´s køreplan mod 75% CO2-reduktion i 2025.

I 2021 har ProjectZero og de mange lokale deltagere fået hjælp fra BCG Boston Consulting Group (BCG) til at planlægge hele vejen til nullet i 2029 og sikre robuste handleplaner for indsatsområderne. Det handler om at sikre, at nullet realiseres i 2029 på den mest omkostningseffektive måde inden for energi, boliger, erhverv og transport, herunder ikke mindst at udnytte mulighederne på tværs af sektorer.

I 2018 savnede Sønderborg en national rammesætning med ambitiøse nationale mål og handlinger. Den fik vi med Klimalovens vedtagelse i 2020. EU har med Green Deal, Bauhaus og Renovation Wave sat en ambitiøs overlægger for EU´s klimaindsatser, som allerede nu skaber krydspres på virksomhedernes produktion og energianvendelse, landbruget, finansverdenen m.v. - og ultimativt understøtter borgernes klimarejser på bolig, transport, fødevarer, forbrug etc.

Teknologierne er blevet mere modne og billigere, men bygger stadig på energieffektivitet, undgå/udnyttelse af spild imellem sektorer (sektorkobling) og smart/intelligent indfasning af energi fra vind, sol og biomasse. Nyt er behovet for at producere syntetiske (Power-to-X) brændstoffer til den tunge transport.

Masterplan2029 har behandlet disse udfordringer og gennem diskussioner i de relaterede ”hotspot” arbejdsgrupper sikret en robust og omkostningseffektiv rejseplan for den resterende Sønderborg rejse mod nullet i 2029. 

Cookiepolitik