Erik Lauritzen næstformand for KL´s klimaudvalg

Borgmester Erik Lauritzen er valgt som næstformand i KLs udvalg for klimasamarbejde. Udvalget skal rådgive Kommunernes Landsforenings bestyrelse på klimaområdet og understøtte en styrket klimaindsats i de danske kommuner.

Af ProjectZero

“Først og fremmest vil jeg ønske tillykke til borgmesteren og Sønderborg – det er rigtigt godt, at KL (Kommunernes Landsorganisation) har lavet et udvalg for klimasamarbejde. Gennem DK2020-projektet er kommunerne trådt i karakter, når det gælder klimaløsninger og der er allerede mange planer på bordet”, siger ProjectZero-direktør Peter Rathje.

“Men der skal sættes handling bag de mange klimaplaner, og her kan Erik Lauritzen hjælpe med at fastholde kommunerne på de nødvendige klimahandlinger”, siger Peter Rathje og tilføjer, at borgmesteren samtidig kan bære Sønderborgs erfaringer ind i udvalget med henblik på at styrke kommunernes samarbejde og dermed demonstrere en dansk førerposition på energi- og klimaområdet.

Energibyerne demonstrerer samarbejde

Sønderborg har allerede i Energibyerne-samarbejdet et tæt samarbejde med 6 andre kommuner fra Frederikshavn i nord til Skive, Ringkøbing-Skjern, Horsens, Middelfart og Høje-Tåstrup i øst.

De 7 kommuner har siden 2018 delt erfaringer og viden – og udvikler nu fælles projekter, fokuseret på at hjælpe de deltagende kommuner med at styrke borgerinddragelsen, udfasning af fossile biler, forståelsen for fremtidens integrerede energisystem m.v.

IEA-konferencen bekræfter Sønderborgs position på klimaområdet

“Det, at IEA-konferencen i juni 2022 afholdes i Sønderborg, viser også, at Sønderborg er kendt udenfor Danmark for sit arbejde med energi- og klimaomstilling”, siger Peter Rathje.

Konferencen åbner et vigtigt udstillingsvindue for de grønne teknologier, som skal hjælpe med at bringe verdens CO2-udledning ned.

Bedre udnyttelse af energien kan både styrke forsyningssikkerheden og reducere behovet for at udbygge ny, grøn energiinfrastruktur. Det Internationale Energiagentur, IEA, vurderer, at energieffektiviseringer skal bidrage med cirka 40 procent af de nødvendige CO2-reduktioner.

Også i Sønderborg skal energien anvendes mere effektivt

Også ProjectZero´s Masterplan2029 indeholder ambitiøse sparemål for områdets energiforbrug. 17% af energiforbruget (i forhold til 2007) er allerede reduceret i perioden 2007 – 2020.

Fremadrettet vil Sønderborgs fokus på styrket sektorkobling, elektrificering af bl.a. persontransport og virksomhedernes processer samt fortsatte energibesparelser i husholdninger m.v. være med til at realisere Sønderborg-områdets ambitiøse energieffektiviseringsmålsætninger.

23. marts 2022

KL´s politiske udvalg

KLs ni politiske udvalg spiller en central rolle i KLs politiske arbejde – og udvalgene er spydspids i KLs dialog med de kommunale fagudvalg på de respektive områder.

Formand for KL-udvalget for klimasamarbejde er Frank Schmidt-Hansen fra Vejen Kommune. Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen er næstformand i udvalget.  De øvrige medlemmer offentliggøres efter KL’s repræsentantskabsmøde den 29. marts 2022.

Kommunerne bør lave Klimaregnskaber

– Man bør også lave klimaregnskaber, så man finder ud af, hvad alle beslutninger i alle udvalg betyder. Det grønne regnskab er lige så vigtigt som andre regnskaber, siger Sebastian Mernild, klimaprofessor og prorektor på Syddansk Universitet.

Kommunernes Landsorganisation (KL) har været på klimarejse i de danske kommuner, herunder Sønderborg. Kommunernes klimarejse rummer masser af udfordringer og dilemmaer, læs mere om resultatet af KL´s analyse og anbefalinger her.   

Cookiepolitik