BAUHAUS åbner med et grønt ZERObutik-diplom

Når BAUHAUS åbner, bliver det med et grønt ZERObutik-diplom, da BAUHAUS allerede har foretaget mange investeringer og aktive valg for at have en så energieffektiv bygning som muligt. En af de større investeringer gør dem i stand til at producere grøn strøm selv – solceller.

Af Jens Christian Moltke-Leth

Når BAUHAUS slår dørene op, bliver ikke kun til varehusets almindelige sortiment, der er nemlig ligeledes blevet investeret, så kunderne handler i en energioptimeret butik.

”Vi ønsker at skabe den bedste købsoplevelse for vores kunder, og vi vil gerne have, at kunder ser, at vi i BAUHAUS ikke bare har planer om at gøre noget ved energiforbruget, men at rent faktisk gør det. Derudover er det vigtigt for os, at vi tager en aktiv rolle og sparer, så vi kan bidrage til Sønderborgs grønne omstilling og vision om CO2-neutralitet.”, fortæller Martin Hansen, Varehuschef, BAUHAUS Sønderborg.

BAUHAUS har blandt andet investeret i:

  • LED-belysning
  • Affaldssortering i 23 fragmenter
  • Fjernvarme
  • Varmegenvinding
  • Lysstyring
  • Solceller

Ved at have LED-belysning sparer man ikke kun på elregningen, men produkterne bliver samtidig præsenteret ved hjælp af det klarere og bedre lys. LED-belysning genererer ikke den samme varme som halogen, hvorfor indeklimaet i butikken er bedre. Ved at kombinere LED-belysningen med lysstyringsenheder sikres der således mod unødvendigt energiforbrug.

I BAUHAUS Sønderborg har man sammen med LED-belysningen ligeledes mange ovenlysvinduer. Da ovenlysvinduerne giver en masse vekslende lys, er der sat sensorer på LED-belysningen, således det selv kører op og ned i styrke alt efter lysniveauet fra ovenlysvinduerne.

Med solcelleanlægget på taget af bygningen kan BAUHAUS selv, grønt, producere el til at dække 44% af elforbruget. Hvilket både sparer omkostninger og CO2.

Der er generelt meget fokus på bæredygtighed, hvor affaldssortering også spiller en rolle. I BAUHAUS Sønderborg sorteres der i 23 fragmenter i alt. Samtidig er der ved hver pult i butikken affaldsbeholdere til sortering af de 4 mest gængse fragmenter.

Hos BAUHAUS bliver der gjort meget for, at kunderne også kan bidrage til den grønne agenda. Der sælges eksempelvis haveslanger i metermål og stykvis løse skruer, således kunderne ikke køber mere, end hvad der er behov for. Dette sparer kunderne både penge og CO2 på, da der dermed ikke skal producere samme antal nye varer.


Martin Hansen, Varehuschef, BAUHAUS Sønderborg

Vil gøre hele BAUHAUS Danmark grønnere – og dokumentere det

”Når der opføres et nyt varehus, er det en selvfølge, at det bliver med de nyeste og bedste teknologier. Det er der mest fornuftig i”, fortæller Martin Hansen, Varehuschef, BAUHAUS Sønderborg.

BAUHAUS Danmark er i gang med at skabe fundamentet for fremtidig CSR rapportering, hvor hensigten er at vise, hvordan der tages ansvar for mere end blot virksomhedens egne interesser.

”Vi ønsker ikke kun at tjene godt, men vil også gøre godt, og det er en helt naturlig del af BAUHAUS-DNA’et at have den indstilling”, fortæller Hanne Lundhus, CSR-konsulent, BAUHAUS Danmark og fortsætter, ”Vi deltager i inspirations- og netværksarrangementer, så vi hele tiden kan holde os opdateret på, hvordan vi kan bidrage yderligere til den grønne omstilling.”.

Udover en CSR-rapport bliver der taget skridt mod at lave det første klimaregnskab for virksomheden, hvor den faktuelle CO2-udledning vil blive beregnet og belyst, opgjort på scope 1 og scope 2 (se faktaboks).

De mange gode tiltag, som BAUHAUS Sønderborg har foretaget allerede inden åbningen, udmønter sig i et grønt ZERObutik-diplom, som butikken modtager på åbningsdagen. 

20. juni 2022

Scope 1, 2 og 3

Scope 1: Alle direkte emissioner fra en virksomhedsaktiviteter eller under deres kontrol. Inkluderet forbrænding af brændstof på stedet såsom gaskedler, flådekøretøjer og lækage af klimaanlæg.

Scope 2: Alle indirekte emissioner fra elektricitet eller fjernvarme, som er købt og brugt af virksomheden.

Scope 3: Alle andre indirekte emissioner fra virksomhedens aktiviteter, der kommer fra kilder, som de ikke ejer eller kontrollerer – altså emissioner fraforsynings- og værdikæden. Scope 3-emissionerneudgør typisk den største andel af drivhusgasemissionerne.

Kilde: Greenhouse Gas Protocol

Cookiepolitik