24 lande blev enige om ”Sønderborg Action Plan” for energieffektivitet

I sidste uge – fra 7-9. juni – var Sønderborg centrum for verdens største og vigtigste konference for energieffektivitet, da ministre og andre højtstående personer fra 24 lande samledes til International Energi Agenturs årlige konference.

Af Allan Pilgaard-Jensen

Normalt afholdes konferencen i Paris, hvor det Internationale Energi Agentur (IEA) har hovedkvarter. Baggrunden for, at det blev Sønderborg i år er todelt. Dels har Sønderborg allerede opnået 50% CO2-reduktion siden 2007 og har en plan for at komme til et CO2-neutralt energisystem i 2029, og dels er der her mulighed for at se løsningerne i praksis.

”Verdens hovedstad for energieffektivitet”

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen var sammen med IEA’s direktør, Fatih Birol, vært ved arrangementet, som blev gennemført i samarbejde med State of Green, Dansk Industri og Danfoss. Fatih Birol kaldte i sin introduktion Sønderborg for ”verdens hovedstad for energieffektivitet”.

Den 9. juni var dagen, hvor konferencedeltagerne kom ud og så eksempler på, hvordan energieffektivitet er omdrejningspunkt i Sønderborgs grønne omstilling. Lige inden denne rundtur blev deltagerne introduceret for Sønderborgs ProjectZero model med fem anbefalinger til, hvordan man som by eller region griber opgaven an.

I Lindehaven viste B42 og Hanssen Ejendomme, hvordan energieffektive bygninger kombineret med lavtemperatur fjernvarme kan nedbringe energiforbruget markant. 

I SuperBrugsen i Høruphav viste Brugsen for Als og Sundeved, hvordan man udnytter overskudsvarme fra kølediskene til at varme sin egen bygning op og til også at levere varme ind i fjernvarmenettet, så andre huse får glæde af det.

 


 

Vesterled Teglværk viste, hvordan man kan effektivisere og nedbringe CO2 i en tung industri, hvor energiforbruget er højt – både ved hjælp af nye produktionsprocesser, redesignede produkter og konvertering fra naturgas til biogas.

 


 

Danfoss viste, hvordan man efter en mangeårig indsats opnår CO2-neutralitet på hele Danfoss Nordborg arealet på 250.000 m2 allerede i 2022 – og det med tilbagebetalingstider på max. 3 år.


 

 

På byggepladsen for det store kommende lejlighedsbyggeri på havnen blev det demonstreret, hvordan elektrificeringen af entreprenørmaskiner er i fuld gang.

  

Færgen Ellen var i dagens anledning sejlet til slotskajen for at vise, hvordan man kan elektrificere en langtrækkende færge. Ellen sejler som bekendt til daglig mellem Als og Ærø.

 

 

”Sønderborg Action Plan”

IEA-konferencen afsluttedes med et fælles statement fra de 24 lande kaldet ”Sønderborg Action Plan”, som sætter fokus på initiativer, der skal sikre hurtige løsninger for energieffektivitet. Ifølge en ny IEA-rapport om energieffektivitet, som blev offentliggjort til konferencen, vil blot en lille stigning i energieffektiviteten kunne nedbringe energibehovet markant, hvilket der er stort behov for. Som rapporten fremhæver, er den reneste, billigste og mest pålidelige energi den, som man ikke bruger. IEA kalder derfor energieffektivitet for ”first fuel”. Det fremhæves endvidere, at uden hurtig action på energieffektivitet vil målet om CO2-neutralitet blive både dyrere og sværere at opnå.

IEA-konferencen viser Sønderborgs tiltrækningskraft

Konferencen er et godt eksempel på den tiltrækningskraft, Sønderborg har med en klar plan for et CO2-neutralt energisystem kombineret med muligheden for at vise løsningerne i praksis. Det sætter fokus på de grønne løsninger, som områdets virksomheder kan tilbyde, og som derigennem kommer i spil i de besøgende byer og landes grønne omstilling. Det skaber lokal vækst og udvikling til glæde for hele Sønderborg-området.

15. juni 2022

Cookiepolitik