Stort klimapotentiale for Sønderborgs SMV’er

Klimakampen er kommet til de små og mellemstore virksomheder, som i stigende grad bliver mødt med krav om at blive klimaklar. Sønderborgs SMV’er kan relativt nemt reducere CO2-udledningen med 25%, viser en undersøgelse fra ProjectZero.

Af ProjectZero

Næsten halvdelen af de danske virksomheder er allerede i gang med at udarbejde klimamål[1]. Det er på tide, for internationale kunder og Danmarks største virksomheder, også Danfoss, er begyndt at stille krav ned i værdikæden til leverandørerne. Mange små virksomheder mangler viden og kompetencer og er derfor ikke kommet i gang endnu.

Sønderborgs SMV’er kan reducere CO2-udledning med 25%

ProjectZero har derfor i samarbejde med Dansk IngeniørService lavet screeninger af Sønderborg-områdets SMV’er for at afdække potentialer og barrierer. Analysen viser, at der relativt enkelt kan reduceres 25% af virksomhedernes samlede CO2-udledning. Det kræver investeringer tjent ind på under 5 år. Nogle steder blev der observeret besparelsespotentialer op til 1. mio. kr. årligt.

"Der er ofte både penge på bundlinjen og CO2-besparelser at komme efter i virksomhederne. Også hos virksomheder, der allerede er i gang. Det er vigtigt for virksomheder at have styr på energi og CO2, så man kan undgå potentielle CO2-afgifter i fremtiden, som kan have stor økonomisk betydning," fortæller Knud Aage Iversen, Senior energirådgiver, Dansk IngeniørService, som har foretaget screeningerne.

Mange af virksomhederne vil i fremtiden blive ramt af nye afgifter på CO2 og blive mødt med krav fra kunder, banker og myndigheder. Derfor er det nødvendigt at få gennemgået sin virksomhed for besparelsespotentialer hurtigst muligt. 2-3 dages dedikeret arbejdstid på tværs af ledelse, indkøb og teknisk personale kan bringe virksomhederne langt, vurderer Knud Aage Iversen.

Begejstring hos flere af områdets små virksomheder

Knud Aage Iversen fortæller, at SMV’ernes organisation og ledelse typisk er fokuseret på andre opgaver end klima, og samtidig er projekterne ikke så hyppige, at man kan opbygge og fastholde viden på området. Men når først virksomhederne har taget livtag med kortlægningen af deres klimaaftryk, er optimismen stor. De typiske besparelser er på ventilation, tomgang- og standby-forbrug og konvertering til vedvarende energi og fjernvarme. For andre er indkøb og dialog med leverandørerne helt afgørende.

”Vi har længe vidst, at der var mere at hente, selvom vi allerede har været i gang, er det altid godt at få kigget virksomheden igennem af kompetente, dygtige og iderige fagfolk. Derfor har vi reageret på analysen og kigger aktivt på flere CO2-projekter, der har til hensigt at nedbringe CO2-udledningen, og ikke mindst omkostningerne. Vi glæder os over at tage endnu et skridt på klimarejsen, da vi tror på, at vi i fremtiden af både kunder og andre forretningsforbindelser vil blive målt og vejet på klimaindsatser.” fortæller Joan Held, Økonomichef, Müller Gas Equipment A/S.

Hos Steel Products har man også fået kastet lys over nogle mulige indsatser, som vil bringe dem længere på deres klimarejse. ”Vi har en naturlig interesse i at spare energi, hvor det er muligt. Samtidigt vil vi gerne gøre det i den rigtige rækkefølge, så vi får mest muligt ud af vores investeringer. Vi har sat fokus på grundig udregning af vores CO2-udledning, så nu er vi klar til at kigge nærmere på mulige indsatsområder”, fortæller Jimmy Astrup, teknisk chef, Steel Products.

Danfoss stiller krav til leverandørerne

Danfoss har sat ambitiøse klimamål og melder nu ud til sine leverandører. Der vil blive stillet krav til klimaaktiviteterne og dokumentation for CO2-udledningen. Danfoss oplever selv stigende pres fra globale kunder, talenter, krav fra EU og fra investorer.

SMV’erne, der leverer til Danfoss, skal dog ikke frygte klimakravene, men være klar til et samarbejde. Virksomhederne er i samme båd. Derfor er det vigtigt, at man forsøger at løse udfordringerne i fællesskab.

”Hos Danfoss er vi godt i gang med vores klimaaktiviteter, men da dette er en udfordring ingen virksomheder kan løse alene, vil vi i samarbejde med vores leverandører og kunder sørge for give hinanden de bedste betingelser for at kunne sætte mere fokus på arbejdet omkring reduktion af CO2-udledningen”, fortæller Flemming Lynge Nielsen, Sustainability Director, Danfoss.


[1]  (Mandag Morgen, 2. november)

12. januar 2022

SMV-analyse i Sønderborg

17 virksomheder har medvirket. Virksomhederne har udfyldt et spørgeskema og har derefter haft et af Dansk Ingeniørservice og ProjectZero i 2½ time.

Besøg bestod af interview af ledelsen og besøg i produktionen med efterfølgende estimat af energiforbrug og vurdering af potentielle klimaprojekter. Blandt de medvirkende virksomheder kan CO2-udledningen reduceres med 20% med investeringer med en tilbagebetalingstid 3 år, 25% via investeringer tjent hjem på 5 år og 33% via investeringer tjent hjem på 10 år.

Klimaklar SMV

Klimaklar SMV – konference 26. januar

50 SMV’er er gjort klimaklar – nu gælder det hele industrien. Vær med til virtuel konference om Klimaklar SMV onsdag den 26. januar kl.10.30, direkte fra Industriens Hus.

Læs mere om konferencen og tilmeldingen her

Sådan beregnes virksomhedens klimapåvirkning

I alle anerkendte beregninger af virksomhedens klimapåvirkning indgår scope 1, 2 og 3. Alle virksomheder bør beregne sin udledning i scope 1 og 2, og flere og flere virksomheder gør det også i scope 3.

  • Scope 1. Alle direkte udledninger fra egen produktion af energi – fx egne energikilder som gasfyr samt eneregi til virksomhedens køretøjer
  • Scope 2. Indirekte udledninger fra produktion af indkøbt el, varme og fjernkøling
  • Scope 3. Indirekte udledninger fra resten af virksomhedens værdikæde. Fx transport til og fra virksomheden, materialer og affald

Se mere på Erhvervsstyrelsens CO2-beregner, som DI og ProjectZero anbefaler.

Cookiepolitik