Sparer over 270.000 kroner: Sønderborg Andelsboligforening er i mål med grøn renovering

Renoveringen af afdelingen Rådmandsløkken 2A-24F i Sønderborg Andelsboligforening (SAB) er nu færdig og er en vigtig brik i boligforeningens grønne omstilling.

Beboerne på Rådmandsløkken besluttede for et års tid siden, at deres afdeling skulle leve op til dagens grønne standarder og gavne beboernes økonomi på sigt.

Da taget på afdelingens bygninger alligevel trængte til at blive udskiftet, øjnede man en mulighed for også at energioptimere afdelingen. Under udarbejdelsen af energiscreeningen stod det klart, at man ved at sætte grønne initiativer i værk også kunne spare en masse. Derfor endte beboerne i afdelingen op med at stemme for investeringen af renoveringen.

Taget skulle skiftes og man benyttede sig i den sammenhæng også af at montere solceller. Her regner man med, at 35 procent af eget elforbrug vil blive dækket af solcellestrøm. Der er dog naturligvis forskel på sommer og vinter.

 

Solcelle-batterianlæg i flere boligforeninger i Sønderborg-området

Sønderborg Andelsboligforening, SØBO og B42 er boligforeninger i Sønderborg Kommune, som igennem længere tid har arbejdet med installation af solcelle-batterianlæg, som en del af deres energi- og bæredygtighedsstrategi;

”Sønderborg Andelsboligforenings afdeling 21 på Rådmandsløkken er en af de boligafdelinger, der på en meget fin måde har gennemført en gennemgribende energirenovering i forbindelse med, at man valgte at installere solceller på tagene. Solcellerne er forbundet med batterier, som kan gemme noget af den opsamlede solenergi til brug om aftenen eller næste dag. Dette nye teknologiske anlæg har fået økonomisk støtte fra EU-projektet ”SmartEnergyCity”, som Sønderborg er en del af.  SmartEnergyCity har også ydet økonomisk støtte til solcelle-batterianlæg i 8 andre boligafdelinger i SAB og til afdelinger hos boligforeningerne SØBO og B42.” udtaler Torben Esbensen, civilingeniør, koordinator af boligforeningernes EU-projekt.

 

Billigere for beboerne

Og hos Sønderborg Andelsboligforening regner man med, at etableringen af solcelleanlægget med batteri vil kunne munde ud i en energibesparelse på 74.189 kWh pr. år, CO2-reduktion på 40,6 ton CO2 pr. år og en besparelse på 227.500 kroner årligt.

Desuden er de seks ejendomme, som Rådmandsløkken består af, udstyret med 18 ventilationsanlæg, der er udskiftet. De nye ventilationsanlæg er mere energivenlige end de gamle og de behøver ikke at køre lige så meget. Der er nemlig kommet en anden styring på, som gør, at det bliver styret efter forbruget i stedet for bare at køre derudaf.

Energirapporten viser, at de nye balancerede ventilationsanlæg vil kunne give en besparelse på 37 procent på el til ventilation, og energibesparelsen vil være på 42.500 kroner årligt. Alt i alt vil man kunne spare 38 kroner pr. år pr. kvadratmeter i netto-energibesparelser. Derudover selvfølgelig en masse CO2-udslip - fra 157 ton til 101,2 ton pr. år.

12. januar 2022

Cookiepolitik