D. 18. januar lukker erhvervspuljen for denne gang

Netop nu er den første tilskudspulje i 2022 til private virksomheder åben for ansøgninger. Den igangværende pulje er åben til d. 18. januar. Denne pulje er den første af fem puljer, der åbner i løbet af 2022. Der gives tilskud til investeringer, som reducerer energiforbruget i virksomheden. Har I nogle projekter, som kan gennemføres med tilskud, er det nu, I skal slå til.

Af Jens Christian Moltke-Leth

Reduktion af både omkostninger og CO2

Ved at reducere virksomhedens energiforbrug reduceres samtidig virksomhedens driftsomkostninger og CO2-udledning.

Der ses flere eksempler på, at kunder begynder at stille krav til deres leverandører. Derfor er det en rigtig god idé at påbegynde nogle konkrete klimaindsatser, som reducerer virksomhedens CO2-udledning.

Et godt sted at starte er at klarlægge virksomhedens CO2-udledning. Dette kan gøres via virksomhedsguiden.dk, hvor der ligger en CO2-beregner tilgængelig i excel-format. Denne beregner er også i web-version på klimakompasset.dk. Beregneren kan bruges til at beregne virksomhedens scope 1, 2 og 3 (se faktaboks) i større eller mindre grad.

For at få den mest præcise beregning kræver det, at I finder nogle data på energiforbrug (scope 1 og 2), transport og indkøb (scope 3).

Det anbefales, at man starter med at beregne sin scope 1 og 2 udledning, da disse er nemme at gå til. Derfra kan man udvide beregningen i takt med, at man får mere data på plads, og mere føling med beregneren som værktøj.

Beregning kan skabe overblik

Med en CO2-beregning kan det give et bedre overblik over, hvor virksomhedens største CO2-forbrugere ligger og dermed planlægge, hvad der kan ske, for at reducere CO2-udledningen.

I den forbindelse er der i øjeblikket en tilskudspulje åben, som giver støtte til projekter og investeringer, som reducerer energiforbruget og dermed CO2-udledningen.

Private virksomheder inden for de fleste brancher kan søge tilskud til næsten alle typer projekter, der sparer energi. Tilskuddet dækker op til 50 % af omkostningerne afhængigt af virksomhedens størrelse.

Projekterne kan styrke jeres grønne profil og tiltrække flere kunder. Med tilskuddet i hånden får I samtidig lavere energiudgifter og kortere tilbagebetalingstider på jeres projekter.

Eksempler på projekter, der kan få tilskud:

 • Udskiftning af kedel med varmepumpe
 • Etablering af varmegenvinding
 • Forbedring af klimaskærm
 • Energioptimering af procesanlæg

Se videoen herunder fra SparEnergi.dk, som forklarer mere om, hvad man kan søge til og hvordan:

Åbningsdatoer for puljen i 2022

 • 4. - 18. januar
 • 15. februar - 1. marts
 • 29. marts - 12. april
 • 31. maj - 14. juni
 • 30. august - 13. september

12. januar 2022

Sådan beregnes virksomhedens klimapåvirkning

I alle anerkendte beregninger af virksomhedens klimapåvirkning indgår scope 1, 2 og 3. Alle virksomheder bør beregne sin udledning i scope 1 og 2, og flere virksomheder gør det også i scope 3.

 • Scope 1. Alle direkte udledninger fra egen produktion af energi – fx egne energikilder som gasfyr samt eneregi til virksomhedens køretøjer
 • Scope 2. Indirekte udledninger fra produktion af indkøbt el, varme og fjernkøling
 • Scope 3. Indirekte udledninger fra resten af virksomhedens værdikæde. Fx transport til og fra virksomheden, materialer og affald

Se mere på Erhvervsstyrelsens CO2-beregner, som DI og ProjectZero anbefaler.

Cookiepolitik