Sønderborg Forsyning og European Energy går sammen om at bygge vindmølleparken

Det bliver i samarbejde med European Energy, at Sønderborg Forsyning skal bygge vindmølleparken i Lillebælt. European Energy der er specialister i vind- og solenergi, har nemlig købt sig ind i projektet og ejer nu 50 procent.

Af Sønderborg Forsyning

Lillebælt Vind A/S er en selvstændig virksomhed under Sønderborg Forsyning, og med det nye partnerskab får projektet de bedste forudsætninger for succes, mener direktør for Sønderborg Forsyning, Hans Erik Kristoffersen.

”European Energy er nogle af de dygtigste til at udvikle grønne løsninger inden for sol- og vindenergi. Samtidig har de stor erfaring med lignende energiprojekter rundt om i verden, og der er ingen tvivl om, at deres store viden og erfaring med ledelse af denne type projekter bliver en stor styrke,” siger Hans Erik Kristoffersen.

Kilde til grønne brændstoffer

Det er planen, at der skal installeres 160 megawatt i Lillebælt mellem Als og Fyn. Den grønne vedvarende energi skal forsyne både Sønderborg-områdets borgere, institutioner og virksomheder og samtidig levere energi til et nyt Power-to-X anlæg, hvor elektriciteten skal omdannes til grønne brændstoffer.

Vindmølleparken er afgørende for ProjectZeros målsætning om et CO2-neutralt Sønderborg i 2029, og den målsætning glæder administrerende direktør hos European Energy, Knud Erik Andersen, sig til at være med til at indfri.

”Vi ser frem til at kaste os ind i kampen for at få vindmøllerne op at stå og blandt andet udnytte den grønne strøm til et nyt Power-to-X eventyr i Sønderborg Kommune. Vi ser det som et stærkt partnerskab og glæder os til at bidrage med vores kerneviden inden for udvikling af havvindmølleparker,” siger Knud Erik Andersen.

Parken skal placeres i et område kendt som Lillegrund. Her skal havvindmøllerne placeres mellem Lavensby Strand på Als og Helnæs på Fyn. Der vil mindst være fire kilometer fra kysten til nærmeste vindmølle.

Afgørende for et CO2 neutralt Sønderborg

Sønderborg kommune har siden 2007 gennemgået en grøn udvikling, som er drevet af ProjectZeros masterplan med en målsætning om et CO2-neutralt Sønderborg i 2029. Lillebælt Vind projektet er afgørende for at nå målet, og derfor vækker det nye partnerskab stor glæde hos Formand for Project Zero Fonden, Lars Tveen.

"Lillebælt Vind projektet har afgørende betydning for Masterplan2029. Der er behov for meget store mængder grøn strøm i vores energisystem, og det er vigtigt, at vi udnytter lokal strøm direkte til produktion af grønne brændstoffer via Power-to-X,” siger Lars Tveen.

Han understreger, at ProjectZero ikke kun er til gavn for Sønderborg men også for den øvrige verden, der kan blive inspireret af Sønderborgs ambitiøse grønne model.

”Verdens lande og byer har behov for en klar model for, hvordan et integreret energisystem kan sikre den mest omkostningseffektive grønne transformation. Det vil vi demonstrere i Sønderborg og derigennem skabe vækst og arbejdspladser i områdets virksomheder, som er klar med de grønne løsninger,” siger Lars Tveen.

Medejerskabskontrakten er underskrevet, og projektet går for alvor i gang, når miljøgodkendelsen er på plads, hvilket forventes at være i starten af 2023.

23. februar 2022

Læs mere om projektet på lillebaeltsyd.dk

Cookiepolitik