Nyt samarbejde skal sikre grøn, billig og stabil fjernvarme til hele Sønderborg

Fjernvarmenettet i Sønderborg skal kobles sammen, og overskudsvarme skal genbruges. Det er formålet med et nyt samarbejde mellem Sønderborg Varme, Sønderborg Forsyning og Broager Fjernvarme.

Af Sønderborg Varme, Sønderborg Forsyning og Broager Fjernvarme

Nu tager de tre fjernvarmeselskaber i Sønderborg Kommune de første skridt til et sammenhængende fjernvarmenet. Dermed realiseres en helt afgørende målsætning i ProjectZeros nye masterplan.

Målet med det nye samarbejde er, at nuværende og kommende forbrugere også i fremtiden kan forsynes med billig, stabil og grøn fjernvarme. Det vurderes, at op mod 40% vil komme fra overskydende varme fra industrien.

Og netop udnyttelse af overskudsvarme er et vigtigt skridt mod at opnå et CO2 neutralt Sønderborg i 2029, fortæller Erik Wolff, direktør i Sønderborg Varme.

”Der er en stor miljøgevinst i at genbruge den overskudsvarme, der allerede er til stede i industrien, spildevandsanlæg og andre steder. Vi har teknologien til at føre den overskydende varme ind i fjernvarmenettet, og med et sammenhængende system kan varmen fordeles rundt i det store net. På den måde sikrer vi bedst udnyttelse af varmekilderne, så vi sparer på ressourcerne til glæde for både miljøet og forbrugernes pengepung”, siger Erik Wolff. Han er udpeget af ProjectZero som ansvarlig for at realisere den målsætning i masterplanen, der består i at sikre CO2 neutral fjernvarme ved bl.a. at udbygge varmesystemet og udnytte overskudsvarmen fra produktionsprocesser.

Bæredygtighed for både miljø og økonomi
Selv om der er lang vej endnu, før fjernvarmenettet er sammenkoblet og industrien sluttet til, så glæder det formand for Sønderborg Forsyning, Ellen Trane Nørby, at samarbejdet nu skydes i gang. For det er en vigtig målsætning at nå i mål med – både for miljøet og for forbrugeren, mener hun.

”Vi er utroligt glade for, at samarbejdet nu skydes i gang. Lige nu er mange naturgaskunder i kommunen presset af de høje priser på gassen. Med samarbejdet kan fjernvarmen fremadrettet nå ud til flere og skabe en endnu mere stabil, effektiv og grøn varmeforsyning, som dermed bliver en bæredygtig redningskrans til de mange borgere, der også i fremtiden risikerer at møde høje priser på el og naturgas”, siger Ellen Trane Nørby.

Det store fokus på forbrugeren er fælles for de tre fjernvarmeselskaber, og bliver bærende i samarbejdet. Det gælder både i forhold til at skabe en bæredygtige fremtidssikring af grundlæggende livsvilkår såvel som hensyn til udgiften for den enkelte forbruger, fortæller bestyrelsesformand for Broager Fjernvarme, Peer Allan Monger.

”Vi vil skabe et sammenhængende varmesystem, som ikke alene er det mest miljørigtige, men som også er et økonomisk godt valg. Det gør vi bedst med et mix af fjernvarmekilder, da det bl.a. gør fjernvarmen mindre følsom overfor prisstigninger på de enkelte energikilder”, siger Peer Allan Monger.

Borgere i Sønderborg Kommune forsynes lige nu med fjernvarme fra Sønderborg Forsyning på Nordals, Sønderborg Varme på Sydals, Gråsten og i Sønderborg, og bor man i Broager, forsynes man af Broager Fjernvarme. Samarbejdet mellem de tre selskaber er et afgørende skridt på vejen i Sønderborgs målsætning om at være CO2 neutral i 2029.

9. februar 2022

Cookiepolitik