Klare budskaber til DIs Klimaklar SMV-konference

”It’s not easy being green” – sådan sagde Lykke Friis med reference til Kermit the frog. Dette kan overføres til virksomheders udfordring med at forholde sig til den grønne omstilling, og hvordan man kommer i gang med sine klimaindsatser.

Af Jens Christian Moltke-Leth

Video: di.dk/klimaklar

Der er mange godt grunde til, hvorfor man skal komme i gang med sine klimaindsatser. Det øger attraktiviteten for arbejdskraft, alle virksomheder forventes at rammes af kundekrav om klimadokumentation og det kan styrke konkurrencepositionen. Dette er blot nogle af de positiver, der kan følge med dét at have styr på sine klimaindsatser.

Klimaklar SMV var et projekt drevet af DI og Fremstillingsindustrien, hvor 50 virksomheder gennemgik et forløb med klima og CO2-beregning i fokus. Virksomhederne fik hjælp på flere niveauer – CO2-beregning (estimat for 2030), hjælp til identificering af klimastrategi og kommunikation af klimaindsatser. Da det kan være en bekymring af havne i greenwashing er kommunikationen vigtig. Der blev på konferencen sagt, at man var bange for at sige for meget og noget forkert. Derfor er dette fokus passende til, hvor der mangler hjælp.

De vigtigste highlights fra konferencen var: 

 • Kom i gang nu. Det er ikke alt, man behøver at beskæftige sig med fra start
 • Del CO2-beregningen op i mindre stykker
  • Scope 3 fylder mest, men kan være uoverskuelig, så start småt
  • Start med at få alt i vægt. Det gør beregningen mere præcis
 • Kravet fra kunderne om klimadokumentation kommer
 • Prioritér det
  • Det har taget 30-35 timer gennemsnitligt for de fire medvirkende virksomheder
 • Klimaindsatser er med til at fremtidssikre virksomheden
 • 44% af adspurgte virksomheder har skiftet leverandør til en med lavere CO2-udledning
 • ”Det er besværet værd” – Stig Krogh Pedersen, administrerende direktør, Electro-Isola

For at komme i gang med CO2-beregning anbefaler ProjectZero, at man benytter Erhvervsstyrelsens CO2-beregner, som findes i en web-version på klimakompasset.dk. Der findes ligeledes en vejledning til, hvordan beregneren bruges.

Start med klimadokumentation, således virksomheden er klar, når kunder efterspørger dette. Dermed vil man været et skridt foran. Udgangspunktet for CO2-udledningen er ikke det vigtigste, men derimod, hvordan man forholder sig til den, og hvad man gør for at reducere den.

Nu inviterer DI til et nyt projekt, Klimaklar Produktionsvirksomhed, hvor ambitionen er, at 12.500 virksomheder skal igennem.

"Programmet Klimaklar Produktionsvirksomhed hjælper med den proces, som alle virksomheder skal igennem. Det er bl.a. at få styr på sin CO2-data, lægge en strategi og finde ud af, hvordan man kan kommunikere om det. Det er ikke blot klima-fornuft, men også forretningsfornuft." Kim Fausing, Danfoss, formand for Klimapartnerskab for Produktionsvirksomheder. Se og læs nærmere på di.dk/klimaklar

9. februar 2022

SMV-analyse i Sønderborg

17 virksomheder medvirkede. Virksomhederne udfyldte et spørgeskema og havde derefter besøg af Dansk Ingeniørservice og ProjectZero i 2½ time.

Besøget bestod af interview af ledelsen og besøg i produktionen med efterfølgende estimat af energiforbrug og vurdering af potentielle klimaprojekter. Blandt de medvirkende virksomheder kan CO2-udledningen reduceres med 20% med investeringer med en tilbagebetalingstid 3 år, 25% via investeringer tjent hjem på 5 år og 33% via investeringer tjent hjem på 10 år.

Sådan beregnes virksomhedens klimapåvirkning

I alle anerkendte beregninger af virksomhedens klimapåvirkning indgår scope 1, 2 og 3. Alle virksomheder bør beregne sin udledning i scope 1 og 2, og flere og flere virksomheder gør det også i scope 3.

 • Scope 1. Alle direkte udledninger fra egen produktion af energi – fx egne energikilder som gasfyr samt eneregi til virksomhedens køretøjer
 • Scope 2. Indirekte udledninger fra produktion af indkøbt el, varme og fjernkøling
 • Scope 3. Indirekte udledninger fra resten af virksomhedens værdikæde. Fx transport til og fra virksomheden, materialer og affald

Se mere på Erhvervsstyrelsens CO2-beregner, som DI og ProjectZero anbefaler.

Cookiepolitik