Boligforeninger i Sønderborg klimainvesterer for knap 200 mio. kroner

Sønderborgs seks almennyttige boligforeninger har siden 2018 gennemført flere end 190 energi-renoveringsprojekter og investeret for knap 200 mio. kroner i bl.a. solenergi samt konverteringer fra gas til fjernvarme eller varmepumper.

Af ProjectZero

Samarbejde med EU sikrerde energibesparelser

De seks boligforeninger i Sønderborg var for nylig samlet til en Visionsdag for at gøre status på de mange energirenoverings-projekter, som har været gennemført siden 2018 for at klimasikre boligerne.

De mange klimaprojekter er blevet realiseret i et tæt samarbejde mellem EU projekterne HAPPI, SmartEnCity og Sønderborgs ProjectZero med målet, at spare energi og dermed udlede mindre CO2 – og samtidig opnå en bedre boligkomfort i de omkring 3.500 almennyttige boliger i Sønderborg-området.

”Boligforeningerne har været på en imponerende klimarejse de sidste fire år, hvor der gennem involvering af beboere og foreningsbestyrelser, er skabt et stærkt fællesskab om fremtidens klimaløsninger som alle bidrager til vores fælles mål om CO2-neutralitet i 2029 i Sønderborg-området”, sagde borgmester Erik Lauritzen rosende på boligforeningernes visionsdag.

Investeringer for 200 mio. kr. i grønnere løsninger

Samlet er der allerede investeret knap 200 mio. kroner i blandt andet isolering af ydervægge, udskiftning af vinduer, tekniske energioptimerings-installationer, konvertering til fjernvarme og varmepumper samt opsætning af tagintegrerede solcelleanlæg og batterier.

”Jeg er meget imponeret af vores boligforeninger, som er med til at vise vejen for energibesparende tiltag som vækker interesse ikke kun i Danmark, men også internationalt, og når det internationale Energiagentur holder sin energieffektiviseringskonference i Sønderborg i juni, er det blandt andet for at se på de løsninger som boligforeningerne har demonstreret”, siger Erik Lauritzen.

Investeringsbeslutningerne rækker også frem i tiden og betyder blandt andet, at 200 boliger i Nordborg Andelsboligforening skifter naturgassen ud med fjernvarme, ligesom boligforeningerne Danbo og Gråsten Andelsboligforening har besluttet at konvertere til fjernvarme

Solceller og batterier er fremtidens klimaløsning

Boligselskabet Danbo, Gråsten Andelsboligforening, SØBO, B42 og Sønderborg Andelsboligforening har etableret solcelle- og batterianlæg - og netop kombinationen af solceller og batterianlæg, er fremtidens klimaløsning.

”Fremover skal vi kunne lagre den grønne energi fra solceller og med batterianlæg  kan vi bruge den grønne energi – også når solen ikke skinner”, siger Torben Esbensen fra Dansk Energi Management A/S, som har bistået boligforeninger i deres energi-renoveringsprojekter.

Fortsat samarbejde og grønne ambassadører

Alle Sønderborg-områdets boligforeninger bakker op om at fortsætte det tætte samarbejde blandt andet gennem de grønne ambassadører og beboer-temamøder, og det glæder Vivian Engelbredt, som er formand for Sønderborg Andelsbolig Forening:

”Renoveringsprojekterne giver økonomisk god mening og vi er rigtig stolte over at det er lykkedes at engagere beboerne i projekterne. Det er vigtigt, at vi har fokus på at inddrage endnu flere beboere, blandt andet gennem vores grønne ambassadørkorps, og så skal der følges tæt op på aktiviteter, så alle bevarer engagement og medejerskab.”, siger Vivian Engelbredt der samtidig glæder sig over, at klimaprojekterne også giver besparelser for den enkelte beboer.

EU-projekterne SmartEnCity og HAPPI blev startet i 2016 og 2018 og blev for boligforeningerne startskuddet på en stor, grøn omstilling, der lige nu vedrører  3.500 almennyttige boliger i seks boligforeninger i Sønderborg Kommune. Projekterne er gennemført i et tæt samarbejde med Dansk Energi Management, EUC Syd og ProjectZero.

9. februar 2022

Happi er et treårigt EU-finansieret projekt, der baner vejen for, at 3.300 lejemål på tværs af seks forskellige boligforeninger i Sønderborg energirenoveres. Projektet skal bl.a. undersøge, hvordan boligerne bedst energirenoveres, hvilke teknologier og metoder, der skal benyttes, og hvordan de omfattende renoveringer skal finansieres, så de ikke resulterer i øgede udgifter for beboerne.

Læs mere om Happi på projektets hjemmeside.

EU SmartEnCity har i Sønderborg siden 2016 bidraget med:

  • energirenoveringer af knap 1.000 boliger i SAB, B42 og Søbo incl. solceller og intelligente batteriløsninger, som kan gemme strømmen og bidrage til egen-forsyning i de enkelte afdelinger
  • etablering af 24 elbil ladepunkter hos bl.a. Bilka, Sønderborg Forsyning, Danish Crown, 1864 historiecentret, Retten i Sønderborg
  • etablering af et bynetværk med nu 54 europæiske byer, som inspirerer hinanden og samarbejder om de bedste løsninger, inddragelse af borgere og virksomheder, energiplanlægningsprocesserne etc. Læs mere på www.SmartEnCityNetwork.eu
  • udvikling af Roadmap2025 i 2018, som involverede mere end 100 lokale og nationale eksperter
  • udvikling og igangsætning af data-platform (CIOP) med henblik på at kunne vise Sønderborg-områdets energiproduktion og forbrug i realtid – altså nu og her
  • udvikling og afholdelse af Hackaton-event på Alsion med deltagelse af knap 75 studerende, undervisere, virksomhedsrepræsentanter, politikere etcLæs mere om

Læs mere om SmartEnCity på projektets engelske hjemmeside: www.smartencity.eu.

Læs mere om SmartEnCity-indsatserne i Sønderborg på www.smartencity.dk.

Cookiepolitik