Der er hjælp at hente, hvis landsbyer vil undersøge fælles varmeforsyning

Sønderborg Kommune kunne i forbindelse med den reviderede varmeplan melde ud, hvor der er fjernvarme på vej, og hvor der skal undersøges, om der kan komme fjernvarme. De områder, hvor fjernvarmen ikke når ud, er der mulighed for at etablere fælles varmeanlæg. 

Pressemeddelelse Sønderborg Kommune

Byrådet har godkendt den reviderede Varmeplan. Det betyder, at borgere nu kan se, hvor der er fjernvarme på vej, eller hvor der er potentiale for fjernvarme.
 
Men hvad gør man, hvis man bor i mindre byer, hvor der ikke kommer fjernvarme? Her kan løsningen være fællesvarme, hvor borgerne i byen går sammen om en lokal varmeløsning. Nogle områder kan ifølge lovgivningen om fjernvarme nemlig ikke blive tilsluttet fjernvarmen, hvis beregningerne viser, at udvidelsen til området vil blive for dyr for de eksisterende fjernvarmekunder.
 
I den netop reviderede Varmeplan er alle de områder, hvor der er forventning om positiv samfundsøkonomi, medtaget som fjernvarmeområder.

- Vi har med den reviderede Varmeplan udlagt de områder, som kan få grøn fjernvarme. Borgerne i de områder, der ikke kan tilsluttes fjernvarmen, har dog stadig mulighed for at finde en grøn, langtidsholdbar løsning til at erstatte naturgassen eller oliefyret, hvis de går sammen med naboerne om en fælles varmeløsning, som der fx arbejdes med i Avnbøl-Ullerup, så landsbyen kan få en fælles, langsigtet løsning, siger Asger Romme Andersen, der er formand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget.  

Borgere i landdistrikterne kan henvende sig til ProjectZero, som kan vejlede om, hvordan man kan tage de indledende skridt til at gå sammen om en fælles varmeløsning.
 
Sønderborg Kommune forventer i det nye år at kunne præsentere en tjekliste eller model om man vil, som borgerne kan bruge, hvis de vil vurdere, om en lokal varmeløsning er en realistisk mulighed.
 
Lokale varmeløsninger kræver først og fremmest initiativ og opbakning i lokalsamfundene.

- Vi vil gerne hjælpe områderne uden for fjernvarmeområderne i gang med fælles varmeløsninger, hvis de selv vil tage handsken op. Man skal sikre, at der er interesse for et fælles projekt. Vi ved, at det er en stor opgave at finde ud af, hvordan man kan etablere en fælles varmeløsning, men man kan få hjælp til at komme videre, siger Daniel Staugaard, der er næstformand i Natur-, Klima- og Miljøudvalget.  

Hvis du vil høre mere om lokale varmeløsninger, kan du kontakte ProjectZero tlf. 31 68 30 90.
  

2. december 2022

Ny Varmeplan 2022

Sønderborg Kommune og kommunens tre varmeforsyningsselskaber har annonceret en ny varmeplan for hele området i kommunen, det skete som en del af Spar Energi Festivalen den 24. november. 

Se Varmeplanen

Hvordan får jeg fjernvarme?

Hør mere om fællesvarme og individuel varme

Bor du uden for fjernvarmenettet, i de blå markerede zoner på kortet, har du 2 muligheder:

- fællesvarme, er for mindre bysamfund/landsbyer med tættere bebyggelse

- indivuduel varmepumpe, er for huse der ligger uden for fjernvarmenettet og hvor bebyggelsen er spredt. 

Kontakt os for mere information og hvis du gerne vil i dialog om fællesvarme kunne være noget for den landsby du bor i:

E-mail: post@projectzero.dk

Telefon: 31683090

Hvilken varmekilde skal du vælge?

Se hvilken varmekilde, som passer bedst til dig og din bolig - klik her

Cookiepolitik