Bitzer Electronics gør grøn omstilling nemmere for medarbejderne

Hos Bitzer Electronics har man installeret ladestandere, så medarbejdere og gæster har mulighed for at lade deres el- eller hybridbil imens de er på arbejde eller besøg. Det har flere effekter end blot én.

Af Jens Christian Moltke-Leth

Skal man købe en elbil og vente på, at der kommer ladestandere, eller skal der være ladestandere, før man køber en elbil? Det er et af de mange spørgsmål og overvejelser, der bliver gjort forud for købet af elbil.

Bitzer Electronics har valgt at gøre det nemmere for medarbejdere og samarbejdspartnere at træffe beslutningen. Virksomheden har tre 22kW ladestandere med to ladeudtag i hver, dermed seks lademuligheder.

En af medarbejderne, der både benytter ladestanderne flittigt og var med til at sætte initiativet i gang, er Jess Grinsted, som fortæller: ”Jeg har 92 km hver vej til og fra arbejde, og selvom jeg kan køre frem og tilbage på én opladning, er jeg glad for, at der er mulighed for at lade på arbejdspladsen. Det giver mere fleksibilitet i forhold til kørsel.” og fortsætter ”Vi oplever endnu ikke, at alle ladeudtag er optaget, men der holder ofte 4 biler og lader samtidigt. Jeg forventer, at flere vil benytte dem i fremtiden, når flere får købt elbiler.”.

Jess Grinsted, Project Manager, Bitzer Electronics

Bitzer Electronics, der generelt har en grøn profil i forhold til de produkter og løsninger, som tilbydes, var meget positive overfor at opstille ladestandere, da det er i tråd med deres CSR/ESG-profil.

Ladestanderne har sågar medvirket til, at et par medarbejdere har udskiftet den fossile bil til enten en el- eller hybridbil.

Gavner virksomhedens samlede CO2-udledning

Det er ikke kun medarbejderne, det gavner at have ladestandere. Medarbejdernes transport til og fra arbejde indgår ligeledes i Bitzer Electronics' samlede CO2-udledning under kategorien ”scope 3”. Jo flere medarbejdere, der skifter fossilbilen ud med en grønnere transportform, jo lavere vil scope 3-udledningen være.

Derfor kan både medarbejdere og virksomheden glæde sig over, at ladestanderne gør den grønne omstilling af transporten nemmere.

Virksomheder som opstiller ladestandere kan derfor både bidrage til, at medarbejderne og virksomheden nedbringer CO2-udledningen, og hvis man samtidig gør dem offentligt tilgængelige uden for virksomhedens åbningstid, kan man bidrage til omstillingen af transporten for resten af samfundet.

6. december 2022

Scope 1, 2 og 3

Scope 1: Alle direkte emissioner fra en virksomhedsaktiviteter eller under deres kontrol. Inkluderet forbrænding af brændstof på stedet såsom gaskedler, flådekøretøjer og lækage af klimaanlæg.

Scope 2: Alle indirekte emissioner fra elektricitet eller fjernvarme, som er købt og brugt af virksomheden.

Scope 3: Alle andre indirekte emissioner fra virksomhedens aktiviteter, der kommer fra kilder, som de ikke ejer eller kontrollerer – altså emissioner fraforsynings- og værdikæden. Scope 3-emissionerneudgør typisk den største andel af drivhusgasemissionerne.

Kilde: Greenhouse Gas Protocol

Cookiepolitik