Stor interesse for lokal fællesvarme

Flere end 80 husstande er klar til at være en del af et fælles, lokalt varmesystem i Avnbøl og Ullerup.

Af ProjectZero

Næsten en fjerdedel af familierne i Avnbøl og Ullerup har allerede tilmeldt sig et nyt, lokalt varmesystem, og interessen er fortsat meget stor, efter at mere end 200 borgere mødte op i Ullerup kirke til et borger- og informationsmøde, hvor etableringen af en lokal, kollektiv varmeløsning i Avnbøl og Ullerup var temaet på mødet.

Interessen for et lokalt varmesystem i Avnbøl og Ullerup var så stor, at den lokale kirke måtte tages i brug for at huse de omkring 200 borgere, som, for en uge siden, var mødt op for at blive klogere på planerne for etableringen af en fælles, lokal varmeløsning – og allerede nu er flere end 80 familier klar til at blive en del af det lokale varmeinitiativ.

Avnbøl og Ullerup ligger uden for de nuværende fjernvarmeområder, og derfor tog fire borgere initiativet til at nedsætte en styregruppe, som skulle se på, om der kan etableres et lokalt varmesystem for at sikre, at borgerne i Avnbøl og Ullerup hurtigere kan udskifte de nuværende varmekilder med en grøn og billigere varmekilde.

For at Sønderborg Kommune er opmærksom på det spændende projekt mødtes styregruppen med blandt andre formanden for Natur-, Klima og Miljøudvalget, Asger Romme Andersen og Borgmester, Erik Lauritzen, formanden for Teknik, By og Boligudvalget, Kirsten H. Bachmann og Asger Romme Andersen, som er fortrøstningsfuld og gerne vil hjælpe det lokale varmeprojekt med en hurtig behandling i forvaltningen:

”Jeg syntes det er meget positivt, at borgerne i Avnbøl og Ullerup vil etablere deres eget, kollektive varmesystem, og jeg hæfter mig ved, at projektet etableres, så det passer til systemet i Sønderborg Varme, så det lokale varmesystem, uden de store problemer, kan tilkobles deres system, hvis det en dag bliver aktuelt”, siger Asger Romme Andersen, formand for Natur-, Klima og Miljøudvalget, og det glæder Anders Bondo fra styregruppen:

”Vi er fyldt med optimisme efter informationsmødet og er glade for den positive tilkendegivelse fra udvalgsformanden, så vi ser frem til en hurtig behandling af vores projekt i forvaltningen og det politiske system”, siger Anders Bondo, fra styregruppen.

Vil skifte gasfyret ud med den lokale varmeløsning

”Jeg synes, at det er fantastisk, at vi borgere i Avnbøl og Ullerup kan gå sammen og skabe vores eget lokale varmesystem, nu hvor fjernvarmen ikke kommer til os, i første omgang”, siger Dorthe Strange Nielsen, som bor på Kirkepold i Ullerup og fortsætter:

”Vi har i dag et gasfyr, som vi bruger til opvarmning, og med de stigende energipriser så håber vi, at projektet hurtigt kan komme i gang, så vi kan se frem til at mindske vores, i øjeblikket, meget høje varmeomkostninger. Og så er jeg overbevist om, at det er en rigtig god investering i vores hus, og samtidig komme vi af med vores gasfyr, som bestemt ikke er godt for udledningen af CO2”, siger Dorthe Strange Nielsen.

Velbesøgt borgermøde

Til borgermødet i sidste uge fik deltagerne et indblik i den løsning, som der arbejdes videre med, og borgerne fik et indblik i, hvor meget en familie kan spare i gennemsnit ved den fælles varmeløsning, hvilket har overbevist flere familier om at deltage i projektet.

”Det var meget opløftende, at vi kunne samle mere end 200 borgere, som ønskede at vide mere om muligheden for at få vores egen grønne og billigere varmeløsning, og jeg er ret overbevist om, at vi kan få vores lokale varmeløsning sat i gang”, siger Asmus Madsen, fra styregruppen, som glæder sig over den store opbakning.

”Vi har valgt at gå den helt traditionelle og kendte vej med fjernvarmerør. En stor fordel ved et traditionelt fjernvarmesystem er at vi kan bygge det op af komponenter, som passer til systemet i Sønderborg Varme. Skulle muligheden en dag opstå, så vil vi kunne tilkobles deres system, og vi tænker, det kunne være oplagt, at købe serviceydelser ind fra Sønderborg Varme, omkring drift og administration”, fortæller Peter Rehhoff.

Planen er, at starte med, at varmesystemet skal forsyne beboere i Avnbøl og Ullerup, og parallelt ses der på muligheden for at udvide varmesystemet til Danish Crown og Blansområdet, da forsyning af beboerne i Blans forudsætter, at slagteriet deltager. Det kræver dog nærmere analyser og dialoger, om det kan blive rentabelt, hvis det kobles sammen med en løsning for slagteriet.

”Vi håber, at det kan blive en fase 2 i vores varmeselskab, men der er en del ting at afklare endnu. I drøftelser omkring slagteriet og Blans har vi også Sønderborg Varme med for at vurdere, om alt på sigt skal kunne hænge sammen i et stort fjernvarmesystem. Så der er mange bolde i spil”, siger Peter Rehhoff fra styregruppen.

Anders Bondo afrundede, den meget spændende aften, med at svare på spørgsmål fra de fremmødte.

23. august 2022

Læs mere om AU varme

Her 

Cookiepolitik