ProjectZero Masterplan2029 viser vejen for regeringens grønne udspil

Et nyt udspil fra regeringen skal sætte turbo på den grønne omstilling i Danmark – et udspil der skaber nye, nationale rammesætninger for blandt andet  fjernvarmeudbygning og hurtigere udfasning af  fossile varmekilder, som vil understøtte Sønderborg-områdets vej til et CO2-neutralt energisystem i 2029.

Af ProjectZero

Regeringen har netop præsenteret udspillet ’Danmark kan mere II’, der skal øge tempoet i den grønne omstilling og give os langt mere grøn strøm, hurtig udfasning af gasfyr og mere grøn gas. Samtidig skal den grønne og kollektive fjernvarme være udrullet senest i 2028, hvilket glæder Hans Lehmann, bestyrelsesformand for ProjectZero A/S:

”Regeringens nye udspil er helt på linje med den ambitiøse energi-tænkning, som ProjectZero har praktiseret siden 2007, hvor der skal mere sol, vind og biogas ind i energisystemet samt, at vi skal udnytte energien langt mere effektivt end i dag”.

Ifølge regeringens udspil skal Danmarks husejere med sorte fyr, over på grøn fjernvarme eller grønne varmepumper, og det betyder også, at danskere med gas- og oliefyr i år skal have besked om, hvorvidt der er fjernvarme på vej til deres område.

”Vi glæder os også over, at der med regeringens udspil nu kommer nationale rammesætninger for den grønne omstilling, som vi i Sønderborg-området allerede er langt med gennem vores Masterplan2029, som et enigt byråd vedtog sidste år, og som viser vejen til et CO2-neutralt energisystem i Sønderborg-området i 2029”, siger Hans Lehmann.

I ProjectZero Masterplan2029, som blev udarbejdet i efteråret med en bred kreds af lokale interessenter og eksperter, blev der gennemført analyser og skabt det overblik og handleplaner, som pt. stresser kommuner og energiaktører andre steder i Danmark og i udlandet.

”I Sønderborg-området samarbejder de tre fjernvarmeselskaber allerede om nye fjernvarmeområder, og de undersøger sammenkobling af fjernvarmenettet med henblik på at udnytte energien og overskudsvarme i virksomhederne mere effektivt. Lige nu undersøger selskaberne, om det er muligt at udrulle fjernvarmen til nye områder i Sønderborg Kommune, så husejerne kan træffe det rigtige valg af deres fremtidige, grønne varmekilde – fjernvarme, der hvor fjernvarmen kommer, alternativt en varmepumpe hvor fjernvarmen ikke når frem”, siger Hans Lehmann. Han ser også frem til at give Sønderborgs erfaringer videre til de mange gæster, som vil deltage i IEA konferencen i juni måned, som dermed kan blive inspireret til, hvordan lande og byer i praksis kan reducere deres CO2-udledning og bruge energien mere effektivt.

”Vi bakker fuldt og helt op om regeringens udspil, som passer rigtig godt ind i Masterplan2029, men vi savner et klart fokus på energieffektivisering, som er en forudsætning for, at lykkes med den grønne omstilling, hvilket også er omdrejningspunktet, når IEA konferencen kommer til Sønderborg. Derudover skal vi accelerere den grønne transport gennem flere elbiler og løsninger til den tunge transport”, siger Hans Lehmann.

Regeringens udspil består i alt af fem spor, der tilsammen vil accelerere den grønne omstilling i Danmark og Europa: Mere grøn varme og naturgas skal udfases, mere grøn gas og mere gas til Europa, mere grøn strøm, grøn skattereform og omstilling af industrien samt grønne danske løsninger skal omstille Europa.

27. april 2022

Cookiepolitik