Indsats for at flere kan komme på fjernvarmenettet

De stigende gaspriser får mange borgere med gasfyr til at overveje andre varmekilder. For mange er fjernvarme det bedste alternativ. Fjernvarmeselskaberne i Sønderborg Kommune er i fuld gang med at undersøge mulighederne for at imødekomme den stigende efterspørgsel.

Pressemeddelelse fra Sønderborg Kommune

I områder, hvor der er økonomisk grundlag for at etablere fjernvarme, er dét den bedste løsning. Uden for fjernvarmeområderne er varmepumpe det rette alternativ. Sønderborg Kommune, områdets tre fjernvarmeselskaber og ProjectZero samarbejder tæt om planlægningen af varmeforsyningen, hvilket sker gennem Varmeplan 2021 og Masterplan2029, som handler om at gøre varmeforsyningen CO2-neutral på den mest effektive måde. Med energiforsyningskrisen og de deraf stigende priser er skift fra fossile brændsler – olie og naturgas – til en grøn løsning blevet endnu mere økonomisk attraktiv.

- Med Varmeplan 2021 er vi faktisk på forkant i Sønderborg Kommune – mange kommuner har ikke en varmeplan endnu. I vores varmeplan kan man se, at der foreligger en plan for en sammenhængende, kollektiv varmeforsyning i kommunen, og det er et godt grundlag at arbejde videre på nu, hvor vi gerne vil speede op for tempoet på fjernvarmeudrulningen, siger Asger Romme Andersen, formand for Sønderborg Kommunes udvalg for Natur, Klima og Miljø – idet han fremhæver det gode samarbejde om varmeplanlægningen.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget er netop blevet orienteret om status på udrulningen af fjernvarme. Samtidig er varmeselskaberne i fuld gang med at undersøge, om de potentielt kommende fjernvarmeområder i varmeplanen kan fremrykkes.

Erik Wolff, direktør i Sønderborg Varme, siger på vegne af varmeselskaberne i kommunen:

- De stigende gaspriser har helt forståeligt fået mange borgere til at forhøre sig om muligheden for at få fjernvarme i stedet for naturgas. Som varmeselskaber vil vi naturligvis gerne hjælpe så mange som muligt så hurtigt som muligt, og derfor har vi allerede speedet op på arbejdet med at modtage nye fjernvarmekunder inden for de eksisterende fjernvarmeområder. Alligevel må man på grund af den store efterspørgsel regne med, at der er længere ventetider end normalt.

Erik Wolff siger videre:

- Der arbejdes allerede med mange nye fjernvarmeområder. Der er fuld gang i udrulningen til Adsbøl og Nordals, og til sommer startes der op på at etablere fjernvarme i Rinkenæs. Derudover er der i øjeblikket ved at blive etableret en ledningsforbindelse mellem Nordborg og Guderup, så borgerne i Guderup kan få fjernvarme. Hertil kommer, at muligheden for fjernvarme undersøges i Dyndved, Stevning, Oksbøl, Elstrup, Nybøl og Vester Sottrup. De indledende undersøgelser forventes afsluttet i løbet af sommeren, og hvis der er potentiale, indledes en dialog med lokalsamfundene, da det naturligvis er vigtigt med opbakning til fjernvarmen, inden man går i gang med etableringen.

- Vores bedste råd er derfor at have lidt tålmodighed med hensyn til valg af varmekilde, indtil det er afgjort, om der kommer fjernvarme til det område, man bor i, slutter Erik Wolff.

Borgere, der ønsker svar på spørgsmål vedr. fjernvarmeforsyningen, kan besøge det lokale varmeselskabs hjemmeside eller ringe til et af varmeselskaberne, hhv. Broager Fjernvarmeselskab, Sønderborg Varme eller Sønderborg Forsyning, hvor Nordals Fjernvarme hører under.

Folketinget har bebudet, at det inden sommerferien kommer med en ny energipolitisk aftale med frister for, hvornår den individuelle naturgas skal være udfaset samt med støtteordninger for varmepumper og tilslutning til fjernvarme.

FAKTA

For nuværende er status således:

Projekt

Ejer

Status

Nordborg, Havnbjerg, Svenstrup

Nordals Fjernvarme/Sønderborg Forsyning

Under etablering

Guderup, Sjellerup, Egen inkl. transmissionsledning Nordborg/Guderup

Nordals Fjernvarme/Sønderborg Forsyning

Transmissionsledning under etablering. Nye forbrugere tilsluttes fra 3. kvartal 2022

Adsbøl

Sønderborg Varme

Under etablering, færdig maj 2022

Rinkenæs

Sønderborg Varme

Opstart juni 2022

Nordborg Ferieresort

Nordals Fjernvarme/Sønderborg Forsyning

Projektansøgning under behandling

Oksbøl, Dyndved, Elstrup

Nordals Fjernvarme/Sønderborg Forsyning

Indledende undersøgelse forventes færdig sommer 2022

Nybøl, Vester Sottrup

Sønderborg Varme

Indledende undersøgelse forventes færdig sommer 2022

Bro

Sønderborg Varme

Indledende undersøgelse forventes færdig inden udgangen af 2022

Generelt ligger områder, der ikke er nævnt, længere ude i fremtiden, men i enkelte tilfælde undersøges mindre områder ad hoc.

7. april 2022

Masterplan2029 – klimafilm, website og kort fortalt folder

Læs mere om perspektivet bag Masterplan2029-projektet og ambitionen om at sætte nye grønne fingeraftryk på verden på www.projectzero2029.dk.

Den udarbejdede film og website viser status for Sønderborgs klimaindsatser samt forudsætningerne for at komme helt i mål i 2029.

Den udarbejdede Masterplan2029-folder fortæller i korte træk hvordan Sønderborg-området kommer helt i mål i 2029 samt den relaterede vækstskabelse.

Læs Masterplan2029 kort fortalt folder her.

Læs mere om Masterplan2029 og dens indsatsområder her.

Hvorfor Masterplan2029?

Mere end 100 lokale eksperter og interessenter skabte i 2018 Roadmap2025; ProjectZero´s køreplan mod 75% CO2-reduktion i 2025.

I 2021 har ProjectZero og de mange lokale deltagere fået hjælp fra BCG Boston Consulting Group (BCG) til at planlægge hele vejen til nullet i 2029 og sikre robuste handleplaner for indsatsområderne. Det handler om at sikre, at nullet realiseres i 2029 på den mest omkostningseffektive måde inden for energi, boliger, erhverv og transport, herunder ikke mindst at udnytte mulighederne på tværs af sektorer.

I 2018 savnede Sønderborg en national rammesætning med ambitiøse nationale mål og handlinger. Den fik vi med Klimalovens vedtagelse i 2020. EU har med Green Deal, Bauhaus og Renovation Wave sat en ambitiøs overlægger for EU´s klimaindsatser, som allerede nu skaber krydspres på virksomhedernes produktion og energianvendelse, landbruget, finansverdenen m.v. - og ultimativt understøtter borgernes klimarejser på bolig, transport, fødevarer, forbrug etc.

Teknologierne er blevet mere modne og billigere, men bygger stadig på energieffektivitet, undgå/udnyttelse af spild imellem sektorer (sektorkobling) og smart/intelligent indfasning af energi fra vind, sol og biomasse. Nyt er behovet for at producere syntetiske (Power-to-X) brændstoffer til den tunge transport.

Masterplan2029 har behandlet disse udfordringer og gennem diskussioner i de relaterede ”hotspot” arbejdsgrupper sikret en robust og omkostningseffektiv rejseplan for den resterende Sønderborg rejse mod nullet i 2029. 

Cookiepolitik