Data hjælper med at optimere energisystemet

I arbejdet med at opnå et CO2-neutralt energisystem i 2029 på den mest effektive måde, er det vigtigt at udnytte data til at optimere samspillet mellem de enkelte elementer i energisystemet.

Af Sebastian Johansen Hellesøe

ProjectZero arbejder med udviklingen af en platform, hvis formål er at danne et overblik over Sønderborgs energi. Data, i form af produktion og forbrug af energi, gør det muligt at samle og vise energiudviklingen for Sønderborg-området.

Platformen kaldes Smart City Sønderborg, og er udviklet i et samarbejde mellem Sønderborg-området og EU. Udover lokale fonde er projektet også finansieret af den Europæiske Unions Horizon2020 forsknings- og innovationsprogram.
Sønderborg er en fyrtårns-by, og målet med ´SmartEnCity´ projektet er netop at vise, hvordan Sønderborg-områdets initiativer og projekter forbedrer energiudviklingen i lokalområdet og arbejder målrettet hen mod et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029, i henhold til Masterplan2029.

Platformen kan derudover inspirere andre byer, til at kigge mod Sønderborg-områdets initiativer, i forbindelse med reduceringen af CO2-udledningen. 

Platformen indeholder forskellige typer af data, som sammen gør det muligt at danne et overblik over det samlede energiforbrug i Sønderborg-området, herunder hvilke initiativer der fremmer den grønne omstilling, samt på hvilke områder der kan gøres mere for omstillingen.

Data er samlet på tværs af virksomheder og forskellige bygningstyper, og der findes indtil videre data fra blandt andre kommunale bygninger såsom skoler, børnehaver og plejecentre, varme-/forsyningsselskaber og boligforeninger, ligesom der også er trafikdata. Dette vil løbende blive udviklet.

De forskellige typer af data kan inddeles i fem overordnede grupper: 

  • Elektricitetsforbrug
  • Elektricitetsproduktion
  • Varmeforbrug
  • Vandforbrug
  • Trafikdata

På baggrund af data udarbejdes analyser, som fortæller, hvordan forbruget har udviklet sig gennem den sidste uge, måned eller år. For at kunne optimere energiforbruget og CO2-udledningen er det essentielt at følge, hvordan energien benyttes i Sønderborg-området. Elektricitet, varme og trafik er vigtige områder at have fokus på. Desuden er vandforbruget en del af dataanalysen, da vand er en afgørende ressource i samfundet og for velfærden.

Udviklingen i forhold til data og datafrihed har gjort, at stadig flere vælger at være åbne omkring deres energiforbrug. Mange har allerede oplyst deres forbrug og produktion på platformen.

Platformen gør det lettere at observere udviklingen af ens eget energiforbrug, og den gør det muligt at sammenligne sig med omkringliggende boliger/virksomheder.

Al data på platformen er behandlet ifølge GDPR-reglerne, og man styrer selv, hvilken data som skal deles, og hvilken data man, som bruger, gerne selv vil kunne se, men ikke ønsker skal ligge offentligt tilgængeligt. ProjectZero og partnere i projektet har ikke mulighed for at få adgang til den data, som brugeren ikke selv aktivt deler. Det er til enhver tid muligt at trække godkendelsen, af deling af el-data, tilbage, hvis man ikke længere ønsker at være en del af Smart City Sønderborg Platformen.

Find Smart City Sønderborg platformen her

6. april 2022

Til Sønderborg Platform

Er du klar til at udforske SmartCitySønderborg platformen, så skal du bare følge dette link: SmartCityPlatform

Overføre El-data fra Energinet

En vejledning til at få egen el-data ind på SmartCitySønderborg platformen kan findes her.

Ellers kan vi blive kontaktet på ciop@projectzero.dk

Cookiepolitik