Trykluft, ventilation og varmegenvinding - kan din virksomhed også spare her?

Hos Helge Bruhn Maskinfabrik og Fr. Petersen Maskinfabrik blev der fundet flere tiltag, der gav dem mulighed for at spare på både CO2-udledningen og omkostningerne. Mange af tiltagende havde en tilbagebetalingstid på under 3 år. Det ses, at mange virksomheder har besparelsespotentialer med kort tilbagebetalingstid. 

Af Jens Christian Moltke-Leth

Mange virksomheder er godt i gang med klimaindsatserne, men der er endnu en del, som ikke er kommet i gang. Det kan være svært at vide, hvor man skal starte, og samtidig skulle afsætte tid til at gennemgå potentialerne. 

Helge Bruhn Maskinfabrik og Fr. Petersen Maskinfabrik har fået gennemgået virksomheden for at få belyst, hvor der kunne ligge nogle uudnyttede potentialer. 

"Vi har vidst, at det er tid til at få kigget nærmere på, hvilke muligheder vi har her i virksomheden for både at spare på CO2-udledningen og økonomien. Det viser sig også, at der er mange gode tiltag, vi kan gå i gang med, som vil betale sig tilbage inden for kort tid." fortæller Leif Mikkelsen, direktør, Helge Bruhn Maskinfabrik. 

Hos virksomhederne var man fra start af bevidst om, at der forelå nogle potentialer, dog ville det at få dem belyst hjælpe med at sætte hele klimaindsatsen i perspektiv. 

"Det er ikke længe siden, at vi bestilte en ny varmepumpe for at konvertere noget af forbruget, men det har bare gjort os mere nysgerrige på, hvor vi ellers kan hente besparelser." siger Ander Melchiorsen, økonomichef, Fr. Petersen Maskinfabrik.

Stadig lavthængende frugter at plukke

Hos Fr. Petersen Maskinfabrik havde de for ikke længe siden investeret i en ny varmepumpe, således at dele i produktionen kunne elektrificeres. Dermed var der allerede i virksomheden en bevidsthed om, hvilke initiativer der ville kunne rykke noget på både CO2-regnskabet og på økonomien. 

Dansk IngeniørService (DIS) gennemgik virksomheden for potentialer, og fandt nogle enkelte initiativer, som kunne være af interesse for dem. Der blev blandt andet påpeget, at genvinding fra trykluftskompressoren ville kunne give en besparelse. Selvom de fleste lavthængende frugter var plukket, var der stadig mulighed for at sætte lyssensorer op. Det er ikke dér, hvor den største besparelse ligger, men investeringen ville umiddelbart have en lav tilbagebetalingstid med det antal brændetimer, som virksomheden har. 

"Der er ofte både økonomiske og CO2-besparelser at komme efter i virksomheder, også på trods af, at virksomheden har gjort meget i forvejen. Det er vigtigt for virksomheder at have styr på energien, da det både styrker virksomhedens omdømme og samtidig kan man undgå nogle potentielle CO2-afgifter i fremtiden, som kan havae stor økonmisk betydning for prisen på den daglige drift." fortæller Knud Aage Iversen, Senior energirådgiver, DIS.

Mulighederne er mange, men hvor starter man?

Hos Helge Bruhn Maskinfabrik, var der ligeledes en bevidsthed om, at der helt sikkert var nogle muligheder, som de ikke havde tænkt på. 

Noget af det oplagte, der blev påpeget var et oliefyr, man kunne udskifte. Her ville virksomheden have en betragtelig besparelse på CO2-regnskabet. Samtidig kunne man undgå nogle af de CO2-afgifter, som det ser ud til vil komme i fremtiden. 

Et tema som går igen i flere virksomheder er trykluft, ventilation og varmegenvinding. Mange virksomheder har mulighed for at genanvende noget af energien fra tryklufskompressoren. Dette kan være til at varme vand op eller andre processer, hvor der er behov for en lav temperatur. Hos Helge Bruhn var det en mulighed at bruge noget af overskudsvarmen fra trykluftskompressoren til opvarmning af badevand til medarbejderne. Således ville man spare på vandopvarmningsomkostningerne. 

Når man har maskiner og andet procesudstyr kørende i virksomheder som Helge Bruhn, er der ofte også mulighed for at kigge på ventilationen og dermed udnytte overskudsvarmen til opvarmning af lokaler og lignende. Dette har ofte en høj effekt, da man trækker meget, allerede produceret, energi tilbage i virksomheden. Der kan derfor være både en betragtelig CO2- og økonomisk besparelse. 

Virksomhedernes betydning for Sønderborg-områdets ProjectZero-vision 

Virksomhederne i Sønderborg-området vægter tungt i ProjectZero-visionen om et CO2-neutralt Sønderborg-området i 2029. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne formår at reducere deres energiforbrug, således CO2-udledningen nedbringes og visionen nås. Dette kan gøres ved at energieffektiviserer, eletrificere og potentielt skifte til biogas, hvor det er.

29. september 2021

Cookiepolitik