Herlev Boligselskab på klimainspirations-tour i Sønderborg

13 medlemmer af Herlev Boligselskab og KAB besøgte primo september 2021 Sønderborg for at blive inspireret til nye energieffektive og CO2-neutrale renoveringsindsatser. I turen indgik nye mursten, solceller og beboer-inddragelse.

Af ProjectZero

Direktør Michael Kjær, Boligforeningen B42, viste gæsterne rundt på byggepladsen på den tidligere JF-fabriksgrund og fortalte, hvordan det er lykkedes at skabe grøn og bæredygtig byudvikling baseret på et tæt samarbejde mellem B42 og Hanssen koncernen, en privat bygherre. Byggeriet omfatter for B42´s vedkommende 150 nye højkvalitetsboliger, som på energiområdet demonstrerer både lavenergibyggeri, lavtemperatur fjernvarme og bæredygtigt byggeri.På Borgmesterløkken fortalte inspektør Torben Leth, Sønderborg Andelsboligforening (SAB), om områdets talrige energirenoveringsprojekter, som har til formål at øge komfort, energieffektiviteten og producere grøn strøm på afdelingernes egne tagflader. Bygningsmassen er overvejende murstensbyggeri fra 60érne.  

150+ mio. kr. energirenoveringer med EU-tilskud

Torben Esbensen, rådgivende ingeniør i Dansk Energi management, fortalte gæsterne, at de fremviste eksempler alle var en del af områdets store EU-projekter. Dels det store Happi-projekt, som over en 4-årig periode forventes at igangsætte energirenoveringsprojekter på tværs af områdets seks boligforeninger for samlet 110 mio kr. Dels EU SmartEnCity projektet som siden 2016 har bidraget med knap 50 mio kr. i tilskud til boligforeningerne B42, SAB og Søbo; projektet fokuserer på at demonstrere storskala energirenoveringer og solcelle/batteri-løsninger i en række afdelinger i centerbyen Sønderborg.    

Boligforeningernes Happi Ambassadør-program

Jan Mortensen, forretningsfører i Nordborg Andelsboligforening og formand for boligforeningernes fælles beboer-involvering, fortalte gæsterne om ambitionen om at udvikle et Happi Ambassadør program på tværs af de 6 boligforeninger. Knap 50 ambassadører har indtil nu deltaget i uddannelsen, som er foregået på EUC Syd og Kær Vestermark.

Gæsterne havde på EUC Syd mulighed for at diskutere læringsprogrammet med Tanja Thuesen og diskutere mulighederne for at skalere programmet i Herlev.

Herlev er DK2020-kommune

Peter Rathje, ProjectZero, glædede sig over besøget og opfordrede gæsterne fra Herlev Boligselskab til at træde aktivt ind i den DK2020-klimarejse som Herlev kommune har igangsat med support fra bl.a. Concito.

- I Herlev udgør de almene boliger 56% af boligmassen (mod ca. 30% i Sønderborg kommune), derfor er det helt afgørende for omstillingen i Herlev, at boligforeningerne tager et aktivt medansvar for at bringe Herlev i DK2020-mål, sagde Peter Rathje i sin velkomst på Alsion.

Gæsterne fra Herlev overnattede på hotel Bella Italia og brugte Sønderborg som udgangspunkt for deres øvrige inspirationsture i Sydjylland i uge 35/2021.

15. september 2021

Happi er et treårigt EU-finansieret projekt, der baner vejen for, at 3.300 lejemål på tværs af seks forskellige boligforeninger i Sønderborg energirenoveres. Projektet skal bl.a. undersøge, hvordan boligerne bedst energirenoveres, hvilke teknologier og metoder, der skal benyttes, og hvordan de omfattende renoveringer skal finansieres, så de ikke resulterer i øgede udgifter for beboerne.

Læs mere om Happi på projektets hjemmeside.

EU SmartEnCity har i Sønderborg siden 2016 bidraget med:

  • energirenoveringer af knap 1.000 boliger i SAB, B42 og Søbo incl. solceller og intelligente batteriløsninger, som kan gemme strømmen og bidrage til egen-forsyning i de enkelte afdelinger
  • etablering af 24 elbil ladepunkter hos bl.a. Bilka, Sønderborg Forsyning, Danish Crown, 1864 historiecentret, Retten i Sønderborg
  • etablering af et bynetværk med nu 54 europæiske byer, som inspirerer hinanden og samarbejder om de bedste løsninger, inddragelse af borgere og virksomheder, energiplanlægningsprocesserne etc. Læs mere på www.SmartEnCityNetwork.eu
  • udvikling af Roadmap2025 i 2018, som involverede mere end 100 lokale og nationale eksperter
  • udvikling og igangsætning af data-platform (CIOP) med henblik på at kunne vise Sønderborg-områdets energiproduktion og forbrug i realtid – altså nu og her
  • udvikling og afholdelse af Hackaton-event på Alsion med deltagelse af knap 75 studerende, undervisere, virksomhedsrepræsentanter, politikere etcLæs mere om

Læs mere om SmartEnCity på projektets engelske hjemmeside: www.smartencity.eu.

Læs mere om SmartEnCity-indsatserne i Sønderborg på www.smartencity.dk.


Kollegiechef Niels Møller tog imod gæsterne på det DGNB-certificerede Alssund-Kollegium

Cookiepolitik