Data Project Manager

R du Big Data med ønske om et bedre klima, så leder ProjectZero efter dig

Sønderborg-området har en ambitiøs plan om at gå i nul på CO2-udledning. Til at bistå omstillingen søger vi en Data Project Manager, der forstår, hvordan relevant viden i Big Data gøres til målbare produkter vores borgere kan bruge i vores bestræbelser på senest i 2029 at gå i CO2-nul.

ProjectZero er Sønderborg-områdets bannerfører for, at vi når et samlet nul på CO2-udledning i 2029. Et vigtigt indsatsområde er at få omsat den viden, der allerede findes til brugbare og letforståelige digitale løsninger. Løsninger, som motiverer og inspirerer borgere og virksomheder i Sønderborg-området til at realisere nullet.

Som Data Project Manager får du ansvar for at skabe overblik og forståelse for de data, der bidrager til at vi når vores mål. Du får en central rolle i at levere data til dine kolleger, så vi i samarbejde kan skabe endnu bedre løsninger og programmer for omstillingen. Dette betyder, at du får en aktiv rolle i at omsætte data til konkrete løsninger på alt fra borgernes dagligdag, deres boliger og transport til styrket inddragelse af områdets virksomheder. Du udvikler løsningerne i samarbejde med dine kolleger i ProjectZero-sekretariatet, og de mange eksterne interessenter som deltager i Sønderborg-områdets omstilling.

Dine opgaver omfatter:

 • Udvikle og vedligeholde platformen omkring ’smartcitysonderborg.dk’
 • Eksponere resultaterne på relevante online og visuelle platforme
 • Monitorere faktuelle data vedr. energi, klima og bæredygtighed
 • Opsamle tilgængeligt statistisk materiale med henblik på at følge udvikling og benchmarke
 • Formidle relevant data til ProjectZero programansvarlige, med henblik på datadrevet udvikling og effektmonitorering på tværs af indsatser og programmer
 • Formidle resultater i en ukompliceret form til stakeholders tilknyttet ProjectZero
 • Opbygge letforståelig og tilgængelig platform der præsenterer relevante data på en letforståelig måde
 • Bistå med data-drevne artikler til ZEROnyt-nyhedsbrevet
 • Sikre at ProjectZero overholder GDPR-reglerne vedr. datahåndtering og opbevaring

Som person kan du bidrage med følgende kompetencer:

Faglige

 • Viden om social listening og monitorering af sociale medier
 • Big Data indsamling og analyse mod brugerspecifikation
 • Rutineret i brug af R
 • Udvikling og drift af slutbruger platform
 • Med forståelse for at koble forretningsudvikling med tilgængelige data evner du at estimere datas modenhed og validerer dine data gennem eksempelvis R.
 • Videreudvikling og drift af slutbruger platforme (CIOP og lign.)
 • Design af brugergrænseflader
 • Brugerunderstøttelse & forretningsforståelse
 • Indsigt i og forståelse for gældende jura og data etik
 • Formidling/kommunikation
 • Digitale (og gerne SoMe) kompetencer
 • Engelsk

Personlige

 • Tydelig og klar i hvad der kommunikeres og laves aftaler om
 • Kan organisere og planlægge med forståelse for det store billede
 • Nysgerrig og evner at gøre knudrede modeller og teori tilgængelige og forståelige for lægmand
 • God menneskekender og god til at indgå i forskellige sociale relationer
 • God til at skabe netværk og gøre disse brugbare for din professionelle platform
 • Har humor, glimt i øjet, og går ikke så let i panik
 • Robust og med den modenhed, der sikrer overblik også i pressede situationer
 • Resultatorienteret – med en klar forståelse af at være del af et team

Ideelt har du et par års erfaring, men tøv ikke med at søge, selv om du lige er færdig med studiet. Vigtigt er, at du brænder for at blive del af en organisation, der har en målsætning, og hvor der er god mulighed for at få ansvar og have indflydelse på en vision, der kan inspirere andre til hvordan man kan bruge intelligente data.

Du har en naturlig nysgerrighed og går gerne på opdagelse i, hvordan ting kan drejes og skabe nye forståelser og tilgange. Ligeledes har du sproglig flair, så et teknisk (knudret) budskab kan ’oversættes’ til brugbar information for personer, der ikke har en naturlig forståelse for den digitale verdens mange muligheder.

Vores forventning til din uddannelse er med afsæt i den digitale platform – forventeligt på bachelor niveau. Anden IT-relateret uddannelsesmæssig baggrund kan bestemt også kvalificere, især såfremt du i anden sammenhæng har opnået erfaring med, hvordan data indsamles og omsættes til værdiskabende løsninger.

Kan du se dig selv i jobbet som vores Data Project Manager, så er du velkommen til at kontakte ProjectZero´s administrerende direktør Peter Rathje, på telefon 40 40 86 36 eller e-mail pr@projectzero.dk, for afklaring af evt. spørgsmål.

Stillingen ønskes besat 1. december 2021, og gerne før, hvis dette er en mulighed.

Løn og ansættelsesvilkår er iht. kvalifikationer og erfaring. Der er i stillingen muligheder for fortsat faglig udvikling med henblik på at styrke data som driver i Sønderborg-områdets klimaomstilling.

Søg jobbet via ansøgningsknappen nedenfor senest søndag den 3. oktober, 2021.

Første samtaler forventes afholdt tirsdag den 12. oktober, 2021.

For kandidater der indkaldes til 2. samtale, indgår der personlighedstest.

Du ansøger via dette link

17. september 2021

Cookiepolitik