Cykelsti mellem Nybøl og Broager på tegnebrættet

En ny, dobbeltrettet cykelsti mellem Nybøl og Broager er nu i støbeskeen. Teknik- og Miljøudvalget har godkendt et forslag, der placerer en dobbeltrettet cykelsti øst for Nybøl Landevej. Der inviteres til borgermøde om forslaget i oktober, og hvis alt går efter planen, kan cyklisterne trampe af sted stien op til jul næste år.

Af Sønderborg Kommune

I budgetaftalen for 2018-2021 afsatte Sønderborg Byråd 21 mio. kr. til fire cykelstier, heraf én mellem Broager og Nybøl. Teknik- og Miljøudvalget har netop godkendt et forslag, der peger på en placering af stien på østsiden af Nybøl Landevej. Stien foreslås adskilt fra landevejen med en mindst tre meter bred rabat.
Stiforslaget er ledsaget af en tidsplan, der forudser et borgermøde i oktober, forhandling med lodsejerne til foråret, at arbejdet går i gang til august næste år og er færdigt op til jul næste år.
 
- Vi vil gerne have mange flere til at cykle, både for deres egen sundheds skyld og for klimaets skyld. Hvis vi skal have succes med at få børn til at cykle i skole, mange flere til at cykle på arbejde og med at få mange flere cykelturister, så skal vi stille gode, trafiksikre cykelstier til rådighed. Cykelstierne skal også gerne tilsammen udgøre et helt net, så man så lidt som muligt skal i nærkontakt med de hårde trafikanter. Derfor er jeg rigtig glad for de cykelstier, vi allerede er i gang med og for, at vi nu snart går i gang mellem Broager og Nybøl, siger Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget.
 
- Lige netop stien mellem Nybøl og Broager øger mulighederne for at komme sikkert rundt i nærområdet på cykel, idet der nu er direkte adgang mellem Vester Sottrup, Nybøl og Broager – og fra disse byer igen videre til andre lokaliteter. Vi ved, at Nybøl Landevej er meget trafikeret, og derfor etableres der helleanlæg, hvor cyklisterne kan krydse vejen ved både Nybøl Børneunivers og før lyskrydset i Broager, ligesom cykelstien trækkes tilbage fra landevejen, når der er sideveje. Alt i alt synes jeg, der er tænkt godt på trafiksikkerheden, så jeg håber, cyklisterne vil tage godt imod den, siger næstformand Stefan Lydal, Teknik- og Miljøudvalget.
 
Når arbejdet med cykelstien først kan gå i gang til august næste år, hænger det bl.a. sammen med borgerinddragelsen, som kommer til at løbe resten af året. Der skal også foretages en VVM-screening, og når den endelige plan er godkendt, skal der bl.a. forhandles med lodsejerne, inden arbejdet kan udbydes og kontraktfastsættes.

8. september 2021

Cookiepolitik