70 erhvervsledere samlet om Grøn Vækst Sønderborg

Ledere fra Sønderborg-områdets virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner mødtes den 31. august på Alsik for at drøfte de forretningsmæssige muligheder inden for energieffektivisering, sektorkobling, digitalisering og elektrificering.

Af Allan Pilgaard-Jensen

Sønderborg har en lang række virksomheder med produkter, der kan bidrage til at løse den globale klimaudfordring. Det sker blandt andet i samarbejde med SDU, som også har stærkt fokus på den grønne omstilling.

Det fremgik af indlæggene og dialogen ved mødet, hvor der var bred enighed om, at Sønderborg-området gennem sine planer og kompetencer kan vise resten af verden, hvordan man gennem et rigtigt sammensat integreret energisystem kan opnå den mest kost-effektive vej til CO2-neutralitet.

Målet om CO2-neutralitet og grøn vækst går hånd i hånd

ProjectZero-visionen viser vejen til et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029, og der er sat gang i en række tiltag, som skal styrke og fokusere indsatserne de kommende år, hvor der skal skabes grøn vækst og skabes lokale job i samspil med Sønderborg-områdets vej mod ’nullet’.

”Sønderborg har alle muligheder for at blive en ’model-kommune’, hvor vi med vores konkrete initiativer kan skabe arbejdspladser og lokal grøn vækst og samtidig demonstrere den billigste vej til at opnå CO2-neutralitet ved at vise verden, at i Sønderborg gør vi det, hele verden taler om – at blive CO2-neutral i en fart”, siger Henrik Raunkjær, formand for Sønderborg Vækstråd.

Fælles koordinering af initiativer

For at styrke grøn vækst, lokal jobskabelse og kompetenceudvikling, er der etableret et fælles forum – Grøn Vækst Sønderborg – med deltagelse af ProjectZero, Vækstrådet, Energi Cluster Denmark, Clean, SDU og Sønderborg Kommune. Grøn Vækst Sønderborg koordinerer en række initiativer, som har det klare formål at booste virksomhedernes vækst og dermed jobskabelse.

”Den grønne omstilling bidrager ikke alene til at sikre klodens fremtid, men er samtidigt århundredets kommercielle mulighed, og vi skal tiltrække beslutningstagere fra hele verden, som skal komme til Sønderborg for at få inspiration og konkrete løsninger til, hvordan man gør en hel by CO2-neutral. Vi skal gå forrest og profilere Sønderborg og generere eksportmuligheder for vores lokale virksomheder samt skabe nye, grønne arbejdspladser og vækst”, siger Lars Tveen, formand for ProjectZero-fonden, der samtidig glæder sig over, at Sønderborg er blevet valgt til værtsby for verdens største energi-effektivitetskonference, International Energy Agency:

”I juni måned 2022 vil Sønderborg Kommune blive stillet til skue for hele verden med de løsninger, vi har valgt, og det bliver en eksamen, som samtidig skaber en fantastisk mulighed for at vise, hvad Sønderborg-området kan præstere – og det haster med at blive klar”, siger Lars Tveen.

Tæt dialog om udviklingsmuligheder

Det tværgående samarbejde er igangsat gennem fem strategiske initiativer: opbygning af demonstratorier, som konkret viser områdets løsninger, yderligere fokus på produkt- og forretningsudviklingsprojekter i lokalt samspil, videreudvikling og formidling af områdets klimaplanlægning samt en styrket markedsføring, som både skal tiltrække erhvervsturisme, kunder og medarbejdere.

På baggrund af præsentationen og drøftelsen af initiativerne ved arrangementet på Alsik går koordineringsgruppen for Grøn Vækst Sønderborg nu i dialog med de enkelte virksomheder om deres særlige interesser og behov med henblik på at udnytte det store grønne vækstpotentiale.

Cookiepolitik