100 eksperter i PtX

Teltet på havnen i Middelfart var propfyldt og mere til, da Energibyerne i uge 35/2021 lokkede med at gøre folk til eksperter i den nye teknologi Power to X.

Af Peter Rathje, ProjectZero

Stine Grenaa Jensen fra Energinet var dagens vidende ordstyrer og sekunderet af Jørgen Nielsen fra TVIS (trekantområdets varmeforsyning) og Per Alex Sørensen fra PlanEnergi. De førte sammen publikum ind i en verden, hvor det er muligt at udnytte energi, CO2 og andre ressourcer mere effektivt. Den økonomiske og miljømæssige fidus er at udnytte vindmøllestrøm, som i nogle perioder næsten ingenting koster om natten.

Via et PtX anlæg kan energien lagres i stedet for at blive sendt til Norge til spotpris. TVIS har planlagt et stort anlæg, og der pibler projekter frem i hele landet. Per Alex Sørensen mente, at der er basis for en lang række mindre lokale anlæg rundt i kommunerne. PtX er en fleksibel teknologi, som kan bruges til mange formål.

Derfor blev debattens konklusion også, at PtX kan blive et meget vigtigt og effektivt bidrag til den grønne omstilling.

Energibyerne samarbejder allerede på kryds og tværs

Energibyerne samarbejder allerede på kryds og tværs. Kommunerne kan løfte klimaopgaven og samtidig skabe grønne jobs, konkluderede Energibyernes borgmestre i deres debat med Connie Hedegaard, formand for Concito.

Elnettet er klar til elbilerne!

1,5 mio elbiler i 2030 er ikke noget problem for nettet – og med den nuværende andel af bilsalget måske heller ikke noget problem for bilejerne. Men ladestandere i det offentlige rum og udenfor de tætbefolkede områder, er fortsat en udfordring for både markedet og kommunerne, konkluderede en elbil-debat med deltagelse af Torben Kudsk Lund, FDM, Mads Aarup, Elbilforeningen, Jørgen S. Christensen, Danske Energi og David Gurewitsch, EON.Hvorfor skal vi udbygge motorvejene?

Kirsten Gram-Hanssen, Aalborg Universitet, slog fast at danskerne hele tiden ændrer adfærd – tænk bare på mobiltelefonen. Der er sket dramatiske ændringer over de seneste 20 år – dog ikke ret meget i den bæredygtige retning. Undlad at udbygge motorvejene, foreslog Per Alex Sørensen: - lad bare folk sidde der på motorvejene og holde i lange køer og gør det gerne endnu dyrere for dem.

Lyt til os Dan!

Det nationale Ungeklimaråd blev etableret af Regeringen og Rossana Børsting kunne berette at Dan Jørgensen deltager i Ungeklimarådets to timers møder to gange årligt. Men deltagerne modtager ikke respons på deres oplæg. Også ude i kommunerne, hos de unge selv, er der udfordringer med at vinde gehør for klimaindsatserne kunne både Christopher Dyrvig fra Skjern og Ellen Lykkeby fra Sønderborg berette.

Læs beretningerne fra Energibyernes klimadebatter

Læs de 8 korte beretninger fra Energibyernes klimadebatter på Klimafolkemødet 2021 i Middelfart her. Beretningerne er skrevet af journalist Stener Glamann, Tankegang, som også faciliterede debatterne som bl.a. vandrende mikrofonbærer.

15. september 2021

Frederikshavn, Skive, Ringkøbing-Skjern, Horsens, Middelfart, Høje-Tåstrup og Sønderborg kommune har siden 2017 haft et tæt samarbejde på energi- og klimaområdet.

Samarbejdet omfatter bl.a. gensidig inspiration, fælles projektudvikling, fælles påvirkning af national rammesætning og fælles deltagelse på nationale events og folkemøder m.v.

Samarbejdet bygger på følgende fælles værdier og indsatser:

FORPLIGTELSE
Energibyerne arbejder for, at kommunerne får forpligtende mål i den danske klimalov.

PARTNERSKAB
Energibyerne formidler samarbejde mellem borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer, kommuner og andre offentlige myndigheder.

PLANLÆG HANDLING
Energibyerne har fokus på at få ting til at ske og skabe fysiske forandringer for mennesker og for klimaet.

INDDRAGELSE
Energibyerne arbejder med involvering, særligt med unge. Energibyerne hjælper med at omsætte engagement til handling.

VIDENDELING
Energibyerne gennemfører fælles projekter og formidler viden om dem til andre byer i Danmark og i EU.
 


 Ingen gule veste på Klimafolkemødet - de grønne veste repræsenterede Bedsteforældrenes Klimaaktion!

Cookiepolitik