Sønderborg i top når det gælder ladestandere til din elbil

I takt med at antallet af elbiler stiger, øges behovet for ladestandere i det offentlige rum. Sønderborg er godt med i forhold til landsgennemsnittet.

Af Anne Branderup

Sønderborg ligger nr. 5 på listen over antal ladestandere pr. 1000 indbyggere

I et notat oplyser Transportministeriet, som har opgjort antal af ladestandere pr. landsdel og i kommunerne, at Sønderborg Kommune ligger helt i top. Sønderborg kommer nemlig ind på en 5. plads over de danske kommuner med flest ladestandere pr. 1000 indbyggere. Det vil sige, at der er lidt over 1,5 ladepunkter pr. 1000 indbyggere i Sønderborg Kommune.

Selvom de fleste indbyggere, der bor i egen bolig, vil have mulighed for at oplade deres elbil ved egen bolig, så er offentlige ladestandere også vigtige, når du er på farten, ingen lade mulighed har ved din bolig eller hvis du er turist/besøgende i området.

Kilde: Notat - Transportministeriet, september 2021

Sønderborg bymidte vs. yderområderne

Selvom Sønderborg Kommune er godt placeret i flg. Transportministeriets notat, viser et kort over placerede ladestandere i Sønderborg området, at der også er rum for forbedringer. Størstedelen af ladestanderne er placeret i Sønderborg by, hvilket er naturlig, da det er her befolkningstætheden er størst. I yderområderne mangler der stadig at blive etableret ladestandere, da der også her vil komme en efterspørgsmål i de kommende år – ikke mindst fra turister/tilrejsende. I Sønderborg Kommunes nyligt indgået budgetaftale for 2022, afsættes der midler til bl.a. aktiviteter der vedr. omlægning af bilisme til ikke-fossildrevne biler, hertil vil det være naturligt også at afdække nuværende og fremtidige behov indenfor lade infrastrukturen i området.

 

Elbiler er vigtig i Sønderborgs grønne omstilling

Omlægning af bilismen fra fossilbrændsel til el i Sønderborg-området, har en væsentlig placering i ProjectZeros samlede plan i de kommende år for at nå målsætning om CO2 neutralitet i 2029. ProjectZero arbejder tæt sammen med Sønderborg Kommune og lokale interessenter om at nå målet.

 

Tilmeld dig ZEROnyt og modtag klimavenlige-nyheder hver 14. dag.

13. oktober 2021

Ladestandere pr 1000 indbyggere

Kilde: Notat - Transportministeriet, september 2021

Bilbestanden i Sønderborg-området pr. 1. okt. 2021

Benzin: 65,38%

Diesel: 30,22%

Hybrid: 0,86%

Plugin-Hybrid: 2,08%

Elbil: 1,45%

Kilde: bilstatistik.dk

Cookiepolitik