Klima og jobskabelse går hånd i hånd i ProjectZero Masterplan2029

70 lokale eksperter har i efteråret, med hjælp fra BCG, bekræftet den mest omkostningseffektive vej til et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029 og sammen skabt Masterplan2029. Planen som samtidig udgør fundamentet for at Sønderborg viser verden klimavejen, forelægges i december Byrådet til behandling.

Af ProjectZero

Et tæt og forpligtigende samarbejde mellem virksomheder, borgere og Sønderborg Kommune har siden 2007 mere end halveret CO2-udledningen i Sønderborg-området og den resterende rejse til et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029 er nu konkretiseret i Masterplan2029. Planen har fokus på at skabe et intelligent og integreret energisystem, omstille Sønderborg og samtidig vise verden klimavejen - baseret på en mere effektiv udnyttelse af den grønne energi.

Sønderborg vil vise verden klimavejen

”Siden 2007 har vores fælles indsats gjort Sønderborg-området til klimafrontløber. Hele rejsen har bygget på ansvarlige handlinger og et stærkt engagement fra hele lokalsamfundet på tværs af lokalområdets sektorer. Vi er nu halvvejs mod nullet og skal nu i fællesskab bruge de sidste 8 år til at komme helt i mål i 2029. Sønderborg er på forkant med at vise verden vejen,” siger Hans Lehmann, formand for ProjectZero.

Masterplan2029, som Byrådet skal behandle i december måned, har fokus på at demonstrere fremtidens intelligente og integrerede energisystem, hvor der omkostningseffektivt spares på energien overalt, hvor overskydende energi i en sektor opsamles og genanvendes i andre sektorer – og hvor energien bliver grøn og produceres lokalt. Byer og samfund i hele verden har samme udfordringer og behov for inspiration til deres egen klimarejse.

Vi har travlt, det bliver svært, men vi har en plan

”Masterplan2029 er en ambitiøs og perspektivrig plan, som både løser udfordringerne i Sønderborg, skaber forretnings-innovation og samtidig inviterer alverdens byer til at blive inspireret i Sønderborg. Vi har travlt og det bliver svært, men vi har nu en samlet plan, og det skal nok lykkes,” siger Hans Lehmann.

Vejen mod CO2-neutralitet i Sønderborg-området i 2029 betyder, at den ambitiøse energieffektiviseringsindsats i både boliger og virksomheder fortsætter med henblik på at gennemføre enhver mulig udfasning af fossile brændsler i opvarmning, processer og transport, opsamle og genanvende overskudsenergi fra produktions- og forsyningsprocesser og samtidig effektivisere energisystemet. Vedvarende energi fra sol, vind og biomasse skal energiforsyne Sønderborg-området og bidrage til fremstilling af fremtidens nye grønne brændsler.

Konkret skal der de kommende år skabes et fleksibelt kredsløb af forskellige energikilder som arbejder sammen, så eksempelvis huse varmes op af overskudsvarme fra virksomheder, elbiler oplades om natten, hvor der er mindre tryk på energiforbruget, og data bruges til at sikre, at energien udnyttes på den bedst mulige måde.

Klimakampen koster – men omkostningerne ved ikke at handle nu er større

”Kampen mod klimaforandringerne koster, men omkostningerne ved at lade stå til forventes at blive langt større. Både Klimarådet og erhvervsorganisationer presser på med at indfase en CO2-afgift, som vil gøre det markant dyrere at anvende fossile brændsler til opvarmning af vore boliger, virksomheder, køre i benzin og dieselbiler, anvende naturgas i industrielle processer. Jo længere tid et samfund, en virksomhed eller en familie venter med at reducere sit CO2-aftryk, jo dyrere bliver den årlige regning”, slutter Hans Lehmann.

1. november 2021

Den kosteffektive vej til nullet i 2029

Se hvordan Sønderborg kommer i mål og samtidig viser verden vejen.

Se film og fortælling her

Partnerskabet bag Sønderborgs ProjectZero-omstilling

Sønderborgs ProjectZero blev etableret som et offentligt privat partnerskab i 2007 af Bitten & Mads Clausens Fond, Syd Energi (nu Norlys), Sønderborg Kommune, DONG Energy (nu Ørsted), Nordea-fonden og Syddansk Universitet. I 2014 indtrådte Sønderborg Forsyning i partnerskabet.


Hans Lehmann, formand for Project Zero A/S

Cookiepolitik