Hvordan rammer Kogespidsen din økonomi?

De fleste forbrugere er opmærksomme på de pt. rakethøje energipriser, men meget få energiforbrugere forholder sig til Kogespidsen, som gør det ca. 17% dyrere at bruge strøm i tidsrummet kl. 17 – 20.

Af Peter Rathje, ProjectZero

Den 1. januar 2021 indførte N1 Netselskabet variable timetariffer, baseret på at gøre transporten af strøm billigere, når der er god plads i elnettet og dyrere, når elnettet er hårdest belastet. Tarifferne rammer forbrugerne i vinterhalvåret.

Billedtekst: Med de variable timetariffer fra N1 er det billigere at oplade elbilen om natten end mellem kl. 17 og 20 i vinterhalvåret. Fotocredit N1.
 

En almindelig husstand med et årligt elforbrug på 4.000 kilowatt-timer betaler ifølge N1 ca. 1.000 kr. årligt i nettarif og abonnement til N1 for at få transporteret strøm frem til sin bolig.

Overvejer forbrugeren imidlertid at anskaffe sig en elbil eller skifte oliefyret ud med en eldreven varmepumpe, så er der grund til at være opmærksom.

17% dyrere at anvende strøm kl. 17 – 20

Med indførelsen af variable timetariffer udgør kogespids-nettariffen pt. 0,54 kr + moms i vinterhalvåret mod 0,17 kr + moms per kWh i de resterende 94% af årets øvrige timer.

Forbrugerne sparer penge ved eksempelvis at oplade elbilen om natten frem for mellem 17 og 20. Det samme gælder opvaskemaskinen, vaskemaskinen og tørretumbleren. Hvorimod det er sværere at udskyde elforbrug relateret til madlavning og opvarmning, såfremt boligen opvarmes med varmepumpe eller elvarmepaneler. Har du egne batterier i hjemmet, så kan du optimere dit strømforbrug yderligere.

Den grønne omstilling presser nettet

”Store dele af N1’s elnet er bygget tilbage i 60’erne og 70’erne, hvor elforbruget var meget anderledes end i dag. Tænk bare hvordan tørretumblere og opvaskemaskiner har ændret vores liv frem til i dag. Og i fremtiden får vi elbiler og varmepumper til at gøre vores hverdag mere bæredygtig, men det belaster også vores elnet yderligere” udtaler direktør Daniel Skovsbo Erichsen, N1.

Norlys


Antallet af elbiler og varmepumper vokser og virksomhederne bliver elektrificeret. Over de næste 10 år forventer N1 en fordobling af elforbruget. Udviklingen er positiv for klimaet i takt med at strømmen produceres grøn fra sol og vind, men udfordrer kapaciteten i elnettet. De nye variable timetariffer skal dermed ses som rettidig omhu og bidrage til at motivere forbrugerne til at udjævne forbruget hen over døgnet.

Med variable timetariffer forventes N1 samlet set at opkræve det samme beløb til drift og vedligehold af elnettet som tidligere.

Spar på strømmen

Der er med andre ord al mulig grund til at spare på familiens strømforbrug, spare penge og bidrage til et robust og CO2-neutralt energisystem.

De største klassiske strømslugere i hjemmet er typisk underholdningsapparaterne. Du kan f.eks. hente strøm-spareråd på Norlys hjemmesiden her.

Du kan også logge på Mit Norlys (eller hvor du køber din strøm) og aflæse dit elforbrug og sammenligne dag for dag, måned for måned og år for år.

Kogespidsen illustreret af Danmarks Statistik baseret på det gennemsnitlige elforbrug i typiske familier i september 2017. Det fremgår, at elforbruget topper i tidsrummet kl. 17 – 20.

13. oktober 2021

Kogespidsen

'Kogespidsen' er en betegnelse for tidsrummet mellem kl. 17 og 20, hvor langt de fleste danskere bruger relativt meget strøm i forbindelse med madlavning, tøjvask osv. Det er med andre ord det tidsrum, hvor danskernes elforbrug topper hver dag.

Flere netselskaber, herunder N1, har med virkning fra 1. januar 2021 indført en motivations-tarif med henblik på at udjævne kogespidsen i vinterhalvåret, 1. oktober – 31. marts.

Sådan beregnes din strømpris

Den strømpris vi som forbrugere betaler, er beregnet på baggrund af følgende pris-komponenter:

  • Strømmens produktions-/markedspris – aktuelt ca. 1,00 kr per kWh
  • Netselskabets pris på distribution – varierer pt. fra 0,17 kr – 0,54 kr per kWh over døgnet
  • Betaling til Staten: Net- og systemtariffer udgør ca. 0,11 kr per kWh
  • Betaling til Staten: Elafgift udgør 0,90 kr per kWh
  • De 4 pris-komponenter tillægges 25% moms

Norlys elpriser

Norlys (tidligere SydEnergi) er Sønderborg-områdets elhandelsselskab. Norlys tilbyder kunderne en række elprodukter, som bl.a. muliggør en fastlåsning af elprisen i 12 måneder. Pt. varierer priserne fra ca. 0,97 kr til 1,21 kr per kWh.

Se produkter/priser her.

N1 Netselskabets priser

Det forbrugerejede Netselskab N1 forsyner Sønderborg-området med strøm og har en stor interesse i, at forbrugerne aktivt bidrager til at udjævne strømforbruget over alle døgnets 24 timer, således at nettets kapacitet udnyttes bedst muligt 24-7-365.

Læs mere om N1 Netselskabet aktuelle priser her.

Cookiepolitik