Gør din virksomhed klimaklar – gratis SMV-konference!

Klimaforandringerne lægger pres på virksomhedernes grønne handlinger. Danfoss fortæller om WHY og ProjectZero deler ud af erfaringerne fra områdets SMV-virksomheder. Begrænset deltagertal. Hvem kommer først til mølle på Alsion den 11. november 2021?

Af Jens Christian Moltke-Leth

Sønderborg-områdets virksomheder inviteres til SMV-klimakonference på Alsion d. 11. november kl. 14-17.

Konferencen giver konkrete svar på følgende klimaspørgsmål:

 • Hvorfor interessere sig for klimaindsatser i egen virksomhed ?
 • Hvad er best practice erfaringerne fra Sønderborg-områdets SMV-virksomheder?
 • SMV-klimarejsen - hvordan kommer man som virksomhed i gang ?
 • Hvordan kommunikerer virksomheden klimaindsatserne i forhold til interessenter?

ProjectZero har defineret en klimarejse med 10 steps - indsatser som gør det nemt og trygt for SMV-virksomhederne at komme i gang med deres klimarejse.

Konferencen inspirerer, men viser også konkrete next step handlinger, med henblik på at igangsætte flere handlinger i områdets virksomheder.

Agenda

 • WHY – interessere sig for klimaforandringerne?
  • Klimaforandringens vinde blæser. Mange brancher og virksomheder tilslutter sig Science Based Targets (SBT) og stiller nu krav til sine leverandører. Klima bliver derfor en integreret del af sund virksomhedsdrift. Med Science Based Targets lægger virksomhederne ”hånden på kogepladen” og forpligter sig til en ambitiøs målsætning på baggrund af Paris-aftalen. Mange af landets største virksomheder har allerede tilmeldt og forpligtet sig, herunder også flere i Sønderborg-området; men hvad betyder det for DIN virksomhed og andre, som leverer til SBT-virksomhederne? V. Flemming Lynge Nielsen, Sustainability Director, Danfoss
    
 • Best practice erfaringerne fra besøg i Sønderborg-virksomheder
  • ProjectZero tilbød i august en række SMV-virksomheder besøg af en energirådgiver. På konferencen fortæller ProjectZero sammen med Dansk IngeniørService (Sønderborg) om de oplevede forbedringspotentialer og om virksomhedernes muligheder for at spare energi og penge og samtidig reducere CO2-udledninger.
  • V. Knud Aage Iversen, Senior Energirådgiver, Dansk IngeniørService
    
 • Virksomhedernes klimarejse
  • ProjectZero præsenterer virksomhedernes klimarejse – en 10-step-model, som hjælper virksomhederne med at få igangsat de nødvendige klimaindsatser.
  • Jens Christian Moltke-Leth, ProjectZero
    
 • Scope 3-beregninger for SMV’er
  • Beregning af klimaaftryk er et godt sted at starte, når man skal i gang med at arbejde mere aktivt med sine indsatser. Når man starter dette arbejde, anbefales det, at man starter med scope 1 og 2. Dette er mange i gang med, men når det estimeres at ca. 60% af en virksomheds CO2-udledning ligger i scope 3, er dette også vigtigt at tage i betragtning. Dog kan det være svært at se sig ud af at skulle i gang med beregning af scope 3, da denne er meget omfangsrig. Hvordan kommer man som SMV i gang med denne beregning, og hvordan tackler man den?
  • V. Thor Krogh Harfot
    
 • Effektiv klimakommunikation – sådan undgår du Greenwashing!
  • “Green-washing”, “carbon-washing” og mange flere begreber, som kan knyttes til en virksomheds klimaindsatser eller mangel på samme, bliver oftere og oftere hørt, men skyldes det, at virksomhederne har et ønske om at snyde forbrugerne eller skyldes det, at det at kommunikere om sine klimaindsatser kan være lige lovligt svært at navigere i? Mange er faldet i ”fælden” og er blevet anklaget for at fremstå ”grønnere” end virksomheden egentligt er, også kaldes ”green-washing”, men hvordan sikrer man, at man effektivt og risikofrit kan kommunikere sine gode klimaindsatser og dermed positionere sig på den grønne spilleplade overfor omverden og sine kunder? 
  • V. Mikkel Wolf Rasmussen, Associated Partner, PrimeTime

Deltagelse er gratis – og tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Tilmeld dig og din virksomhed her.

I linkene under artiklen kan du læse mere om, hvordan andre virksomheder har arbejdet med klimaindsatserne, og hvad en simpel energiscreeningen gav dem. 

 

13. oktober 2021

Hvad er Science Based Targets?

Science Based Targets initiativet giver en klart defineret målsætning for virksomhederne til at reducere drivhusgasemissioner, hvilket reducerer klimaforandringer og sikre økonomisk og forretningsmæssig vækst i fremtiden.

Mål betragtes som 'Science Based', hvis de er i tråd med, hvad der findes nødvendigt for at opfylde målene i Parisaftalen - en begrænsning af den globale opvarmning til 1,5 °C. 

Virksomheder, som tilmelder sig Science Based Targets tager fat om hele virksomhedens CO2-udledning i henhold til GHG-protokollen og de 3 scopes, som beskrevet længere nede.

Læs mere om Science Based Targets her

Scope 1, 2 og 3

Scope 1: Alle direkte emissioner fra en virksomheds aktiviteter eller under deres kontrol. Inkluderet forbrænding af brændstof på stedet såsom gaskedler, flådekøretøjer og lækage af klimaanlæg.

Scope 2: Alle indirekte emissioner fra elektricitet, som er købt og brugt af virksomheden.

Scope 3: Alle andre indirekte emissioner fra virksomhedens aktiviteter, der kommer fra kilder, som de ikke ejer eller kontrollerer – altså emissioner fra forsynings- og værdikæden. Scope 3-emissionerne udgør typisk den største andel af drivhusgasemissionerne.

Kilde: Greenhouse Gas Protocol

Tilmelding

For at tilmelde dig og din virksomhed skal du blot følge dette link

 

Cookiepolitik