EU bevilger 20,5 mio kroner til nyt klima-demonstrationsprojekt i Sønderborg

Sønderborg Andelsboligforening bliver dansk omdrejningspunkt for nyt EU-projekt med fokus på det integrerede energisystem. Nye værktøjer skal integrere energisystemerne lokalt - og spare energi og penge for beboerne.

Af ProjectZero

Europas øjne vil hvile på Sønderborg, når Sønderborg Andelsboligforening i de kommende fire år bliver centrum for et nyt EU-demoprojekt. Her vil seks danske partnere teste nye digitale løsninger og teknik til regulering af fjernvarmen i selve boligerne og lokalt i fjernvarmenettet, samt koble energisystemer, så man sparer energi og mindsker varmetab i rørene, til gavn for klimaet.

Demonstrationsprojektet er en del af et nyt stort EU-støttet projekt, ARV, hvor 35 partnere fra syv lande vil udvikle og demonstrere energi- og klimavenlige løsninger i lokale bysamfund, til glæde for kommende generationer. Projektet har fået EU-Kommissionens tilsagn om 20 millioner euro (cirka 150 millioner danske kroner) fra EU’s Green Deal, hvor ARV vandt i skarp konkurrence med 115 andre ansøgninger. Det er forventningen, at ARV-projektet vil yde et væsentligt bidrag til EU's mål om at reducere energien i bygninger med 50-55%, uden at det går ud over komforten.

I Sønderborg glæder man sig, fordi ARV-demonstrationsprojektet passer perfekt ind i kommunens ambitioner om at koble energisystemerne sammen. Det vil også bringe boligforeningerne helt i front på klimaområdet, siger borgmester Erik Lauritzen:

EU-projekter har gennem mange år tilført os værdifuld viden, internationale relationer, stærke universitets- og partnerkompetencer og økonomi til at realisere ProjectZero-visionen. Jeg er sikker på, at dette projekt ikke bliver nogen undtagelse. Sønderborg-områdets mange førende virksomheder inden for grønne teknologier og energieffektive løsninger betyder, at der afprøves mange løsninger i området for at reducere CO2-udledningen. Det er til glæde for os, men også globalt, fordi integrerede energisystemer udnytter klodens begrænsede ressourcer effektivt."

Også Vivian Engelbredt, formand for Sønderborg Andelsboligforening, glæder sig over det nye EU-projekt:

”I Sønderborg Andelsboligforening har vi engageret beboerne i at foretage energirenoveringer, installeret solceller på taget, etableret grønne ambassadører og projektudviklet med andre boligforeninger, for at bakke fuldt op om ProjectZero's klimamål” siger Vivian Engelbredt, og fortsætter:

”Det nye ARV-projekt fokuserer på at udvikle og demonstrere ny energibesparende varmeautomatik i boligerne i SAB`s bebyggelse Kløvermarken/ Hvedemarken samt demonstrere nye små varmepumper i teknikrummene, som kan reducere returtemperaturen til fjernvarmen. Jeg glæder mig over projektet og til samarbejdet med projektets partnere. Jeg håber, at forsøgsresultaterne kan føre til nye effektive løsninger, som også kan bruges i andre boligafdelinger.”Vivian Engelbredt, formand for Sønderborg Andelsboligforening

DTU er projektets danske universitetspartner

DTU Byg og DTU Compute er eksperter i brugen af data fra sensorer og kunstig intelligens til at optimere energiforbruget i bygninger og udnytte fleksibiliteten i energinettet. I ARV vil DTU sammen med de andre partnere anvende digitale løsninger til at forudsige temperaturbehovet i det lokale fjernvarmenet ud fra forventet forbrug i bygningerne. Ligeså vil man bruge den lokale vejrudsigt til at få fleksibiliteten bragt i spil i energisystemerne.

Og ARV-projektet vil udgøre et vigtigt element i DTU’s fortsatte udvikling af førende digitale grønne løsninger, siger professor Henrik Madsen:

"Digitale løsninger er nøglen til effektive og skalérbare teknologiske løsninger, som i forlængelse af en udvikling og afprøvning i Sønderborg med deres ProjectZero CO2-vision i 2029 vil kunne replikeres hos andre smarte byer og regioner i hele verden. Dermed vil samarbejdet under ARV-projektet bidrage til øget grøn vækst i Danmark og accelerere den grønne omstilling globalt".

Center Denmark i Fredericia får en nøglerolle i ARV som europæisk digitaliseringshub. Partnerne fra Norge, Holland, Tjekkiet, Italien, Spanien og Danmark har hver udpeget en demonstrationsby med et projekt, der skal indsamles energidata fra. Alle data vil blive samlet og håndteret på Center Denmarks digitale platform, hvor partnerne får adgang til hinandens data.

"Nye løsninger i den grønne omstilling, og i ARV, vil være datadrevne, og det er vores rolle at sikre nem adgang til disse data. Gennem digitale løsninger vil vi accelerere den grønne omstilling frem mod 100% vedvarende energi og indfrielse af klimamålsætningerne. Og vi ser ARV-projektet som en mulighed for Center Denmark til at blive et førende EU-digitaliseringshub for datahåndtering ved smarte, skalérbare, klimavenlige løsninger," siger direktør Søren Skov Bording.

13. oktober 2021


Kort om ARV-projektet

 • ARV har 35 partnere i syv lande; Danmark, Norge, Holland, Italien, Tjekkiet, Belgien og Spanien. NTNU, Norges teknisk-naturvidenskabelige Universitet, leder projektet.
 • ARV-projektet starter 1. januar 2022 og slutter ultimo 2025.
 • ARV etablerer seks demo-projekter i seks byer for at undersøge, hvordan man skaber klima-positive cirkulære fællesskaber til gavn for klimaet og nuværende og kommende generationer. 
 • Gennem innovative digitale værktøjer og brug af data vil ARV koble beboernes deltagelse, bygningerne og energisystemet sammen for at udnytte fleksibiliteten i energisystemet.
 • ARV skal også udvikle og teste energieffektive og cirkulære løsninger til og i byggeindustrien og give forslag til retningslinjer og politiske rammer, der vil fremskynde energirenoveringer.
 • ARV vil arbejde med cirkulær økonomi gennem automatiseret brug af livscyklusanalyser, LCA, digitale logbøger og materialebanker.
 • Løsningerne skal være lette at forstå og bruge for alle interessenter, fra producenter til slutbrugere, ligesom løsningerne skal være skalérbare, så de kan anvendes andre steder.
 • Danmark deltager med seks partnere; Sønderborg Kommune repræsenteret af klimapartneren ProjectZero, SAB - Sønderborg Andelsboligforening, Danfoss A/S, it-virksomheden ENFOR i Holte, EU Digital Innovation Hub – Center Denmark i Fredericia samt DTU med institutterne DTU Compute og DTU Byg.
 • ARV-projektet har fået tilsagn om 20 millioner euro i støtte fra EU’s Green Deal, cirka 150 millioner danske kroner – heraf går omkring 21,5 millioner kroner til de danske partnere.
 • ARV-projektet er navngivet efter det norske ord ’arv’, der har samme betydning som i Danmark.
 • Projektet starter 1. januar 2022 og slutter ultimo 2025.

Kort om de danske partnere

ProjectZero
ProjectZero er et offentligt-privat partnerskab, som katalyserer og faciliterer Sønderborgs ambitiøse klimaambition om at blive CO2-neutral i 2029 gennem omstilling af energisystemet, og samtidig skabe nye kompetencer og grønne jobs.

Sønderborg Andelsboligforening
Sønderborg Andelsboligforening (SAB) er et almennyttigt, uafhængigt og privat socialt boligselskab ejet af dets beboere (lejere).

Danfoss A/S
Danfoss har hovedkontor i Sønderborg, og er Danmarks største privatejede industrivirksomhed med 38.000 medarbejdere, der betjener kunder i mere end 100 lande.

DTU
DTU Byg og DTU Compute er eksperter i brugen af data fra sensorer og kunstig intelligens til at optimere energiforbruget i bygninger og udnytte fleksibiliteten i energinettet.

ENFOR
IT-virksomheden ENFOR i Holte er markedsledende inden for energiprognoser og optimeringsløsninger til energisektoren.

EU Digital Innovation Hub (EUDIH) – drives af Center Denmark i Fredericia
EUDIH er en uafhængig organisation, der arbejder på at fremme udviklingen af digitalt integrerede energisystemer til at lette samfundets overgang til 100% vedvarende energi og reducere miljøpåvirkningen gennem digitalisering og sektorkobling.

Cookiepolitik