Sønderborg-områdets SMV'er fik blod på tanden

Klimakampen er kommet til de små og mellemstore virksomheder, som i stigende grad bliver mødt med krav om at blive klimaklar. Det var hovedbudskabet på ProjectZeros SMV-konference d. 11. november 2021. Kompleksiteten er stor, men med en pragmatisk, jysk tilgang kommer man langt. Sønderborgs SMV’er kan relativt enkelt reducere CO2-udledningen med 25%, og banker og rådgivere står klar til at hjælpe.

Af Jens Christian Moltke-Leth

Næsten halvdelen af de danske SMV’er er allerede i gang med at udarbejde klimamål, viser en undersøgelse fra Mandag Morgen. Det er på tide, for internationale kunder og Danmarks største virksomheder er begyndt at stille krav ned i værdikæden til leverandørerne. Samtidig forventer omverdenen, at man er transparent om sin indsats.

Danfoss stiller krav til leverandørerne

Danfoss har sat ambitiøse klimamål og melder nu ud til sine leverandører. Danfoss oplever selv stigende pres fra globale kunder, talenter, krav fra EU og fra investorer.

SMV’erne, der leverer til Danfoss, skal dog ikke frygte klimakravene, men være klar til et samarbejde, alle kan have gavn af. Der vil blive stillet krav til klimaaktiviteterne og dokumentation for CO2-udledningen. Virksomhederne er i samme båd. Derfor er det vigtigt, at man forsøger at løse udfordringerne i fællesskab.

Flemming Lynge Nielsen, Sustainability Director, Danfoss, fortalte om Danfoss’ commitment til Science Based Targets (SBTi), som er den anerkendte metode til at bidrage til at overholde Parisaftalen fra 2015. Danfoss har nu en ambitiøs klimamålsætning og udregning af deres nuværende CO2-udledning fordelt på scope 1, 2 og 3 (se faktaboks). SBTi betyder samtidigt, at Danfoss’ leverandører vil blive spurgt ind til deres klimamål, aktiviteter og CO2-udledning.

SMV’er kan reducere CO2-udledning med 25%

ProjectZero har i samarbejde med Dansk Ingeniør Service lavet en screening af Sønderborg-områdets SMV’er. Screeningen viser, at der kan reduceres 25% af virksomhedernes samlede CO2-udledning med investeringer med en tilbagebetalingstid på under 5 år. Nogle steder blev der observeret besparelsespotentialer helt op til 1. mio. kr. årligt.

Mange af de screenede virksomheder vil blive ramt af de potentielle afgifter på CO2. Derfor er det en god idé at få virksomheden gennemgået for besparelsespotentialer. De typiske investeringer, hvor en virksomhed kan spare, er på ventilationen, trykluftkompressoren, tomgang- og standby-forbrug og konvertering til fjernvarmen. En uges dedikeret arbejdstid på tværs af ledelse, indkøb og teknisk personale kan bringe virksomhederne langt.

Første beregning af CO2-udledning er relativt enkel

De forsamlede virksomhedsledere opfordrede alle til at starte med at skabe et enkelt overblik over udfordringerne. Et godt sted at starte er med en enkel beregning af sin CO2-udledning via Erhvervsstyrelsens CO2-beregner. Den kan både være med til at sikre den tilstrækkelige dokumentation over for kunderne og give indikationer på, hvor der er besparelser at hente i virksomheden. Tallene til CO2-beregningen findes på tværs af virksomhedernes afdelinger. Start med indkøb og økonomi. Vær pragmatiske i første runde. 

Gør talarbejdet til en del af hverdagen, så kan I ved regnskabsafslutninger stå bedre og bedre rustet, lød rådet til deltagerne. Det er vigtigt at få involveret nøgle-medarbejdere og lave et projekt med styr på roller/ansvar, så den travle direktør ikke sidder alene med opgaven – så kan organisationen rykke hurtigt. Erfaringerne er, at leverandører gerne vil hjælpe med de fornødne spørgsmål til, at man kan beregne sit klimaaftryk.

Effektiv kommunikation af klimaaktiviteter

Befolkningerne – også den danske – ser på virksomhederne som en afgørende aktør og driver af bæredygtig omstilling. Kunder og medarbejdere forventer transparens omkring klimapåvirkning og klima-målsætninger. At gøre lidt ved sine klimaindsatser er bedre end ikke at gøre noget.

Der er altid plads til, at man kan udvide og forbedre, men kunder og omverden forventer, at man har taget stilling og handler på det. Sørg samtidigt for at være transparent med, hvad I har gjort indtil videre, og hvor det er svært og kræver samarbejde, lød rådet fra Chef Advisor, Mikkel Wolf, fra Primetime Kommunikation. Klimatiltag bør være en indlejret del af forretningsstrategien og dermed en del af jeres DNA og kommunikation. Skab partnerskaber, så man ikke står helt alene.

Bankerne presser, men kan hjælpe

Bankerne begynder at foretage ESG-vurderinger af virksomheder. Dette kan ses som en form for klima-kreditvurdering, som har betydning for, hvorvidt man kan låne penge og til hvilken rente, man kan låne. Dermed vil bankerne have en indflydelse på, hvordan man kan komme i mål med sine klimaaktiviteter. De hjælper dog også gerne med finansiering af klimatiltag, således man sammen kan flytte sig på virksomhedernes klimarejse.

17. november 2021

Flemming Lynge Nielsen

Sustainability Director, Danfoss

Knud Aage Iversen

Senior energirådgiver, Dansk Ingeniørservice

Sådan beregnes virksomhedens klimaaftryk

I alle anerkendte beregninger af virksomhedens klimaaftryk indgår scope 1, 2 og 3. Alle virksomheder bør beregne sin udledning i scope 1 og 2, og flere og flere virksomheder gør det også i scope 3.

 • Scope 1. Alle direkte udledninger fra egen produktion af energi – fx egne energikilder som gasfyr samt eneregi til virksomhedens køretøjer
 • Scope 2. Indirekte udledninger fra produktion af indkøbt el, varme og fjernkøling
 • Scope 3. Indirekte udledninger fra resten af virksomhedens værdikæde. Fx transport til og fra virksomheden, materialer og affald

Se mere på Erhvervsstyrelsens CO2-beregner, som DI og ProjectZero anbefaler

Gode råd på klimarejsen

 • Alle virksomheder bør afdække sit klimaaftryk
 • Start småt og få et strategisk blik på, hvor udledningen er 
 • Tallene findes på tværs af virksomhedernes afdelinger. Start med indkøb og økonomi 
 • Vær pragmatiske i første runde 
 • Gør talarbejdet til en del af hverdagen, så kan I ved regnskabsafslutninger stå bedre og bedre rustet
 • Få opgørelser i kilo fra jeres leverandører, så er der standard-nøgletal for det meste
 • Søg samarbejder – jeres kunder og leverandører er på samme rejse
 • Science-Based Targets er den førende tilgang for de mere ambitiøse virksomheder. De har nu standard for SMV’er

LINAK vil være CO2-neutrale om 2 år

Se eller gense indslaget om LINAKs flotte ambition om CO2-neutralitet om 2 år her.

Cookiepolitik