Klimaomstillingen skaber grønne jobs i Sønderborg

Masterplan2029, som viser vejen til et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029, skal accellere væksten i Sønderborg-områdets energi- og teknologivirksomheder. Allerede i dag, er over halvdelen af Sønderborg-områdets samlede arbejdsstyrke beskæftiget med udvikling af grønne løsninger til byernes klimaomstilling. 

Af ProjectZero

Virksomhederne i Sønderborg-området kan sammen skabe øget vækst og nye grønne arbejdspladser, på rejsen mod et CO2-neutralt Sønderborg i 2029. I dag er omkring 60 procent af Sønderborg-områdets samlede arbejdsstyrke, fordelt på mere end 70 virksomheder, beskæftiget med udvikling og produktion af grønne løsninger til et globalt vækstmarked, som af eksperter vurderes til at vokse til 1.000 mia. euro årligt. 

”Med Masterplan2029 kan vi i Sønderborg demonstrere byernes klimarejse hele vejen til nullet i 2029 – og dermed vise verden klimavejen. I samarbejde kan vi med Masterplanen demonstrere det integrerede energisystem, som udnytter den grønne energi og ressourcerne effektivt.”, siger Lars Tveen, formand for ProjectZero-fonden. 

Sønderborgs klimaindsatser tiltrækker allerede interesse fra hele verden. Således afholder IEA i juni 2022 sin internationale energi-konference i Sønderborg og Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen, talte i Glasgow til verdens C40 mega-cities, hvordan stærke Sønderborg-partnerskaber i samarbejde udfordrer klimakrisen. 

Viser verden klimavejen på IEA-konferencen i 2022

”IEA-konferencen i juni 2022 er en enestående mulighed for, at vores lokale virksomheder viser verden klimavejen. Både hvordan virksomhederne konkret reducerer deres CO2-udledning og samarbejder om at demonstrere klima-løsningerne i Sønderborg-området”, siger Lars Tveen, der samtidig glæder sig over samspillet med de nationale klyngeorganisationer ECD, Clean Cluster og Erhvervshus Syds opbakning med grøn rådgivning og projektudvikling.

Den resterende vej mod nullet stiller nye krav til samarbejde og tekniske løsninger på tværs af sædvanlig tænkning og sektorer. Overskydende energi og ressourcer i en sektor skal opsamles og anvendes som værdifulde ressourcer i andre sektorer. Det gælder især varme fra industriens produktionsprocesser, produktionen af biogas, rensning af spildevand m.v., som alle rummer store potentialer for at varmeforsyne områdets fjernvarme og dermed bidrage til det integrerede energisystem. På samme måde skal opsamlet CO2 sammen med biogas og grøn strøm bidrage til at skabe fremtidens grønne syntetiske Power-to-X brændsler til fly- og lastbiltransport m.v. 

Sektorkobling er det nye buzzword i energiligningen

”Sønderborg-virksomhederne har potentialer til at udvikle fremtidens energiløsninger og kan med udgangspunkt i Masterplanen demonstrere løsningerne først i Sønderborg, inden de eksporteres til resten af verden. Dette gælder især de såkaldte sektorkoblingsløsninger”, siger Lars Tveen. 

 

 

17. november 2021

Sønderborg viser verden klimavejen

Se hvordan Sønderborg kommer i mål og samtidig viser verden klimavejen.

Se Sønderborg-film og fortælling her


Lars Tveen, formand for ProjectZero-Fonden og President, Developing Regions, Danfoss A/S

Grøn Vækst Sønderborg

Grøn Vækst Sønderborg initiativet blev igangsat i 2020 med henblik på at gøre Sønderborg til det naturlige sted hvor alverdens byer, borgere og virksomheder henter inspiration, viden og kompetencer til at gribe klimaudfordringen rigtigt an.  

Deltagerne i Grøn Vækst Sønderborg er ProjectZero, Vækstrådet, Energi Cluster Denmark, Clean, SDU og Sønderborg Kommune, og Grøn Vækst Sønderborg skal koordinere de mange initiativer og indsatser i Sønderborg-området med målet at skabe grøn vækst og nye, lokale arbejdspladser. 

Sønderborg er frontløber, når det gælder den grønne omstilling og har stærke forsknings- og uddannelsesinstitutioner, hvor der blandt andet bliver investeret markant i at videreudvikle områdets kernekompetencer inden for mekanik, mekatronik og industriel elektronik.  

Sønderborg-området har samtidig en række virksomheder, som arbejder målrettet med produkter og løsninger, der effektiviserer energi- og ressourceanvendelsen samt producerer grøn energi, som alle skal indgå i den grønne vækstagenda for Sønderborg. 

Læs mere om Grøn Vækst i Grøn Vækst Sønderborg kataloget her.

Cookiepolitik