Varmeforsyninger underskriver sammenlægningsaftale


Varmeforsyninger underskriver sammenlægningsaftale

Augustenborg Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme afventer nu, at selskabernes generalforsamlinger får mulighed for at tage stilling til bestyrelsernes forslag om sammenlægning af de to selskaber.

Pressemeddelelse Sønderborg Varme

Bestyrelserne i Augustenborg Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme har nu underskrevet en sammenlægningsaftale, og nu er det op til de respektive generalforsamlinger at tage skridtet fuldt ud og lægge selskaberne sammen.

Repræsentanter for de to forbrugerejede fjernvarmeselskaber har gennem længere tid arbejdet på at klarlægge rammerne for sammenlægningen. Det arbejde har nu ført til, at bestyrelserne i Augustenborg Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme har underskrevet en aftale, hvor de to bestyrelser foreslår sammenlægning af Augustenborg Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2021.

”Det er vigtigt, at bestyrelserne sikrer forbrugerne den bedst mulige økonomi, og vi mener, at en sammenlægning, hvor der samtidig etableres en rørledning mellem de to forsyningsområder, vil give den bedste økonomi for den enkelte bruger. Derfor har vi valgt at underskrive en sammenlægningsaftale, ” lyder det i en udmelding fra de to formænd; Kaj Hansen fra Augustenborg Fjernvarme og Claus Plum fra Sønderborg Fjernvarme.

Betydelig CO2-reduktion

”Samtidig med, at det er en økonomisk fordel for forbrugerne, opnår vi med en sammenlægning, og en rørledning mellem de to forsyningsområder, en større forsyningssikkerhed og en betydelig CO2 reduktion, da brugen af naturgas mimeres til spidslastsituationer”, tilføjer de to formænd.

De respektive generalforsamlinger gav sidste år en solid opbakning til at fortsætte bestræbelserne på en sammenlægning. Det har resulteret i, at man har bearbejdet forslaget til vedtægter for et samlet selskab og gået selskabernes budgetter igennem endnu engang, så de afspejler de nyeste forventninger. Med underskriften af sammenlægningsaftalen er fjernvarmeselskaberne klar til at fremlægge forslaget om sammenlægning på forårets ordinære generalforsamlinger for at få forbrugernes opbakning til at føre aftalen ud i livet.

Da der er tale om en vigtig strategisk beslutning, er de to selskaber enige om at udsætte deres respektive ordinære generalforsamlinger, indtil der igen er muligt at mødes fysisk. Man håber på, at det kan blive i løbet af maj måned.

24. marts 2021

Aftalen underskrevet

Augustenborg Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme har mandag aften d. 22. marts 2021 underskrevet en aftale om sammenlægning af de to fjernvarmeselskaber, samtidig med, at der etableres en ledningsforbindelse mellem de to forsyningsområder via Vollerup/Hørup-området.

Advokat Claus Plum er formand for bestyrelsen i Sønderborg Varme.

Cookiepolitik