PtX i Energibyerne


PtX i Energibyerne

PtX teknologien, som kan lave grønt brændstof til den tunge transport skal sætte turbo på omstilling og vækst i kommunerne. Det mener Energibyerne.dk, som vil integrere PtX i kommunernes energiplanlægning og erhvervsudvikling.

Af Stener Glamann, journalist, Tankegang

Energibyerne vil hjælpe mellemstore kommuner med at udvikle og planlægge PtX anlæg, så de passer ind i kommunens energiplanlægning og erhvervsudvikling. Det sker i et nyt projekt, som Energibyerne gennemfører sammen med PlanEnergi, Topsøe, EA Energianalyse, Aalborg Universitet og Tankegang. Parterne har søgt om midler fra den energiteknologiske udviklingsfond EUDP.

En kompleks opgave

- ”Det er en kompleks opgave at etablere et PtX anlæg, og det kan være en meget stor mundfuld for en kommune at overskue. Det har kunnet lade sig gøre i GreenLab i Skive Kommune, og erfaringerne derfra vil vi bygge videre på. Målet er, at PtX kan blive udbredt de steder i landet, hvor der i forvejen er biogas og grøn strøm”, fortæller direktør Peter Rathje fra ProjectZero i Sønderborg, som er en af Energibyerne.

Målet med projektet er at udvikle værktøjer til kommunernes planlægning, herunder også borgerinddragelse, som er afgørende for, at et anlæg kan etableres.

GreenLab i Skive

Afgørende teknologi

Professor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet slår fast, at PtX er en afgørende teknologi for at nå i mål med den danske klimaambition. De kendte biobrændsler er ikke bæredygtige nok til at forsyne den tunge transport.

- ”I de kommende år skal vi her i Danmark eksperimentere med PtX og afprøve forskellige muligheder for at indhente fælles viden. Noget lykkes, og andet går mindre godt, men ved at prøve mulighederne af, vil Danmark stå med et teknologisk forspring, når teknologien skal bredes ud i hele verden”, mener Brian Vad Mathiesen.


Professor Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet

Den rigtige konstellation

Per Alex Sørensen fra PlanEnergi leder projektet, og han mener, at Energibyerne er den helt rigtige konstellation.

- ”Her kan vi arbejde med byernes forskellige forudsætninger og muligheder og dermed med forskellige teknologier. På den måde får vi en bred viden om udbredelse af PtX i Danmark. For mig som energiplanlægger er det afgørende, at et anlæg placeres og dimensioneres, så det passer til de lokale behov og til den infrastruktur, der er i forvejen”, siger Per Alex Sørensen.Sønderborg kommune bakker sammen med Frederikshavn, Ringkøbing-Skjern, Skive, Horsens og Høje-Taastrup kommune op om projektet og ansøgningen til EUDP.

 

24. marts 2021

Læs mere om Energibyerne.dk

Energibyerne.dk er et samarbejde mellem syv førende energikommuner, Frederikshavn, Ringkøbing-Skjern, Skive, Horsens, Middelfart, Sønderborg og Høje-Taastrup.

Læs mere om Energibyerne.dk og bliv inspireret til styrket klima-indsatser i din kommune på www.energibyerne.dk.

Hvad er Power-to-X?

Kilde: Dansk Energi

Power-to-X (PtX) er en afgørende løsning, der kan erstatte det sidste fossile forbrug i vores industri, den tunge vejtransport samt skibs- og luftfart. PtX er dermed et væsentligt bidrag til at løse klodens klimaudfordringer.

I lange stræk kender vi teknologien og ved, hvad der skal til for at få sat teknologien i anvendelse. Først og fremmest skal prisen ned, så det grønne alternativ bliver konkurrencedygtigt med de fossile produkter, der anvendes i dag. Læringskurven vil være stejl, og udviklingen skal ske hurtigere end nogensinde, hvis det skal lykkes i det årti, der ligger foran os. Vi tror på, at det kan lade sig gøre, og ikke mindst tror vi på, at Danmark kan og skal spille en væsentlig rolle i den udvikling. Med de kompetencer og ressourcer vi har, kan vi gøre grøn energi til kernen af Danmarks fremtidige vækst og velstand, og vi kan styrke danske virksomheders konkurrencekraft.

De nuværende grønne ressourcer af vedvarende energi udgør fundamentet, men det er ikke nok alene at fokusere på, hvordan vi kan fremstille PtX-produkterne godt og billigt. Det handler ikke kun om at producere den grønne energi, men i højere grad om at skubbe den fossile energi ud. Hvis omstillingen skal lykkes, skal vi have lige så stort fokus på den bæredygtige transition af de danske virksomheder, der skal anvende PtX-produkterne, som på at sikre at virksomhederne fastholder og om muligt vinder konkurrencekraft.

Cookiepolitik