Klimavenlig ZEROskole skal tiltrække elever


Klimavenlig ZEROskole skal tiltrække elever

Rejsen mod ZERO-skole går på tre ben - bygningerne, undervisningen og energiforbrug. Inden for fem år kan skolen brande sig med Zero-mærket, mener skoleleder Mike Georg Foss. 

Af ProjectZero

Nørreskov-Skolen i Guderup vil være grøn. Skolen vil ændre sit klimaaftryk hurtigst muligt. Både ledelse og elever bakker op og ser gerne hurtig handling. Mængden af is, der smelter på Grønland, gør stort indtryk på eleverne.

- Vi er grebet af det her. Vi er solgt til stanglakrids takket være House of Science og ProjectZeros projektleder Charlie Lemtorp. Nu skal vi ud og markant ændre vores energiaftryk - vi skal øge klimabevidstheden bos både personale og elever, for det vil være stærkt for vores brand, hvis vi kan kalde os ZEROskole, siger Mike Georg Foss, der ikke lægger skjul på, at skolen gerne vil have flere elever.

Energiforbrug og undervisning

Bestræbelserne i ZEROskoleprogrammet står på tre ben: bygningerne, energiforbruget og selve undervisningen. Skolens energiforbrug er i spil, og her kigges der ifølge skolelederen i alle hjørner for at spare. Nørreskov-Skolen vil samtidig arbejde for, at eleverne forlader skolen som miljøog klimabevidste unge mennesker.

Naturfaglærer Pia Schmidt fortæller, at der er allerede i dag er meget fokus på klima og miljø i undervisningen. Der har blandt andet været emneuger, og i coronatiden har der været vist en del dokumentarudsendelser fra Kenya, Nepal, Kina, USA og Grønland.

- Vi har "rejst" ude i verden og set på påvirkningen af miljøet og klimaet. Eleverne blev overrasket over flere af de ting, de så. Mest indtryk gjorde det nok, da de så, at der forsvandt fire meter is på et år i et sted i Grønland.

- Det er noget, som interesserer eleverne meget. De tænker, hvad kan jeg selv gøre. Jeg har elever, som er blevet vegetarer, fordi de kan se, at det belaster klimaet at spise kød, siger Pia Schmidt.

I skolen har der også være matematikopgaver, hvor elever skal regne ud, om det kan betale sig at købe et billigt køleskab med et højt forbrug eller et dyrt med et lavt forbrug. 


Naturfaglærer Pia Schmidt er en af dem, der har ansvaret for, at miljø tænkes ind i undervisningen. Foto: Jens Eilertsen

Verdensmål er vigtige

FNs Verdensmål har fyldt meget i undervisningen på Nørreskov-Skolen de seneste tre til fire år, og ifølge skolelederen tænker lærererne helt naturligt verdensmålene ind i undervisningen. I 2019 var der emneuge om Verdensmålene, og der kom 1000 mennesker på skolen, da dørene blev åbnet.

- Vores elever tænker miljø. Hvis de ser spild af ressourcer nogen steder, påpeger de det over for pedellen, siger Mike Georg Foss. Han siger også, at eleverne mega gerne må være kritiske og presse ham.

- Her er de dog ikke helt kritiske nok endnu, siger skolelederen.

Elever tror på, at klimahandling virker

16-årige Maja fra 9b er ikke nervøs for fremtiden - hun tænker ikke hele tiden på stigende vandstand og klimaflygtninge, men synes, at det er ok at gøre noget for miljø og klimaet.

- I dag går jeg mere op i, hvor mit tøj kommer fra, og vi sorterer selvfølgelig affald derhjemme, som vi skal. Men det er ikke nok - der er altid mere, man kan gøre.

16-årige Maja er ikke nervøs for fremtiden. Foto: Privatfoto


15-årige Camilla fra 9b synes, at man skal gøre noget mere for miljøet. Hun er ikke bange for fremtiden, fordi det er hendes indtryk, at der nu gøres noget for at redde jorden.

- Jeg tror, at man får det stoppet. Der er rigtigt meget fokus lige nu, og jeg tror bare ikke, at jeg kommer til at mærke noget. Men jeg tænker mig alligevel om, hvis jeg skal købe noget: Har jeg nu brug for det, spørger jeg tit mig selv. Jeg ser også på, om tøjet er et bæredygtigt mærke, siger Camilla. 

Når Camilla vil købe noget, tænker hun tit: Har jeg nu også brug for det. Foto: Privatfoto 

Hårdt arbejde forude

Rejsen mod at blive ZEROskole kan tage op til fem år, ifølge skoleleder Mike Georg Foss. Han så hellere, at der blev rykket hurtigt, men der er ting, skolen ikke selv er herre over. En af de ting er bygningerne, som administreres af kommunens Service og Ejendomme. Skolen kan således ikke selv bare gå ud og købe lyssensorer, nye døre og vinduer og lignende. Men skolelederen er hele tiden i dialog og spørger kritisk til udviklingen hen imod en mere klimarigtig skole. En af de ting, der ønskes her og nu, er opladere til elbiler og el-cykler. 

 

23. marts 2021

Nørreskov Skolen

Nørreskov Skolen har 350 elever, fordelt på 0.-9. klassetrin samt en SFO. Guderup-Hallen er tilknyttet skolen. Inspektøren er Mike Foss.

Artiklen er en del af ProjectZeros grønne tillæg i Ugeavisen i uge 8

Læs hele det grønne tillæg her!

Cookiepolitik