Hvordan sikrer du dit hjem mod radon?


Hvordan sikrer du dit hjem mod radon?

De fleste har hørt om radon, men de færreste forholder sig aktivt til det. Hvad er radon, er det farligt, og hvordan kan du sikre dit hjem mod radon?

Af Karin Lemtorp

Grafik: Alexander Raunsholt

Radon kan ikke ses, lugtes eller smages, og en for høj koncentration af radon i hjemmet, kan indebære en sundhedsrisiko for mennesker. Radon øger risikoen for lungekræft, og risikoen er størst, hvis man også er ryger. Ifølge WHO er radon den næstvigtigste medvirkende årsag til lungekræft, efter aktiv rygning.

I Danmark anslås det, at radon i boliger er en medvirkende årsag til omkring 9 pct. af alle nye lungekræfttilfælde, det vil sige omkring 300 tilfælde om året.

Jo længere tid en person opholder sig i et hus, der indeholder radon, og jo mere radon der er i luften, desto større er risikoen for at udvikle lungekræft. Det tager dog lang tid – typisk 10 til 40 år – fra påvirkningen er begyndt, til lungekræften måske en dag konstateres.

Radon findes overalt i Danmark, idet den kommer fra undergrunden. Men risikoen for høje koncentrationer af radon i hjemmet varierer, alt efter hvilken undergrund der er og hvor du bor. Nedenfor er et kort over niveauet af radon i Danmark. Klik på kortet for at se det i stort format.

Klik på kortet for at se det i stort format.

Hvornår bør jeg gøre noget, og hvad kan jeg gøre?

På kortet ses det at koncentrationen generelt er høj i Sønderborg-området. Men kortet giver kun en indikation af det generelle billede. Ønsker du et mere præcist billede af radonniveauet i dit hjem, bør du få det målt. Det kan du enten selv gøre, eller få en virksomhed, som har specialiceret sig i radonmålinger til at foretage. 

Det er ret ukompliceret og ikke særlig dyrt at foretage en måling af radonniveauet i dit hjem. Der er dog et par ting, du skal være opmærksom på – bl.a. skal du bruge målere købt hos et godkendt firma, målerne bør placeres i de rum du opholder dig mest i vinterperioden, samt i en evt. kælder. Det anbefales, at du måler over 2-3 måneder, fra 1. oktober til 1. maj. 

Er radonniveauet under myndighederns grænseværdi på 100 Bq/m3 betegnes det som lavt, og det vil være tilstrækkeligt blot at lufte ofte ud eller installere et ventilationsanlæg.

Er radonniveauet mellem 100 og 200 Bq/m3 betegnes det som højt, men det vil være tilstrækkeligt at sætte ind med følgende tiltag for at begrænse radonniveauet i dit hjem;
Synlige revner i loft, vægge og gulv skal tætnes, sørg for at dit hjem er tilstrækkelig ventileret. Har du et ventilationsanlæg, skal du sikre dig, at det er indstillet korrekt.

Er radonniveauet over 200 Bq/m3 betegnes det som kritisk, og du bør enten få etableret en radonmembran, eller installeret et radonsug. 

Et radonmembran kan reducere radonniveauet med 10-50%. Det store spænd afhænger af kvaliteten og udførelsen af etableringen af membranet. Det kan være et omfattende indgreb, idet det kræver gennemgående ændringer i gulvkonstruktionen. Det giver dog god mening i forbindelse med fx. efterisolering af gulvet.

Et radonsug kan reducere radonniveauet i dit hjem med helt op til 95%, og virker hurtigt efter det er installeret. Det er ikke så omfattende som etableringen af en membran, men kan være forbundet med kondensdannelse i eller under gulvkonstruktionen samt kolde gulve.

 

8. marts 2021

Trin 1: Er dit hjem i risikozonen?

For at finde ud af, om der er risiko for et for højt radonniveau i dit hjem, skal du se på boligens placering, stand, type og dine vaner ift. udluftning.

Trin 2: Få radontestet dit hjem

Hvis du har mistanke om, at radonniveauet i dit hjem er for højt, kan du relativt nemt og billigt få fortaget en radontest. Testen skal bestilles hos en virksomhed, der har specialiseret sig i at måle og analysere radon.

Trin 3: Sådan nedbringer du et for højt radonniveau

Hvis du får konstateret et for højt radonniveau i dit hjem, kan du i nogle tilfælde selv nedbringe niveauet med enkle forbedringer. For eksempel kan du udbedre eventuelle utætheder i husets konstruktion eller forbedre ventilationsforholdene.
 

Læs mere om radon på radonguiden her.

Cookiepolitik