Flextrafik kører grønt i Sønderborg


Flextrafik kører grønt i Sønderborg

Dybbøl Turist som kører flextrafik, har netop vundet et udbud og anskaffet deres første elbil med henblik på at demonstrere hvordan elbilen kan anvendes til den daglige kørsel på 300 – 400 km i Sønderborg-området.

Elbilen, en Nissan Leaf, normeret til ca. 385 km kørsel på en opladning kører nu på 2. uge i Sønderborg-området. Den lynoplades formiddag og eftermiddag og er dermed klar til dagens varierende kørselsopgaver. Behovet for hyppige opladninger er større her i vinterperioden, hvor udendørstemperaturen, opvarmning og lys kræver ekstra energi fra bilens batteri.

Af Peter Rathje

Fototekst: ProjectZero mødte den nye Nissan Leaf elbil og den faste chauffør, Preben Høeg, ved OK hurtig-ladestanderen i Borgens parkeringskælder.

Bemærkes af kunderne

Preben Høeg, som er elbilens faste chauffør, glæder sig over elbilen, som også får mange positive kommentarer med fra kunderne, som glæder sig over den lydløse kørsel:

- kørselsoplevelsen er meget positiv, men min foreløbige erfaring er, at en elbil i flextrafikken kræver mere planlægning og hyppig opladning for at sikre, at kunderne kommer frem til tiden.

Behov for flere hurtig-ladestandere

Peter Missfeld, ejer af Dybbøl Turist, glæder sig også over elbilen og håber, at ladeinfrastrukturen hurtigt vil blive udbygget, så der kommer flere end de nuværende 4 hurtig-ladestandere i Sønderborg-området.

- bilen er lidt dyrere i anskaffelse end en tilsvarende benzin/dieselbil, men vi vil gerne bakke op om den grønne omstilling og vores grønne rejse starter med denne bil. Der foregår meget på busfronten, men jeg forudser at det ligger nogle år fremme, før el-busser passer ind i vores behov for fleksibel kørsel, siger Peter Missfeld med henvisning til, at MAN og Mercedes har annonceret el-busser til den kollektive transport.

Elbil-pilotprojektet i Flextrafik, som varer i 2 år gennemføres ligeledes i Aabenraa, Kolding, Esbjerg og på Fyn.

10. marts 2021

Ikke alle kan anvende almindelig kollektiv trafik

Flextrafik henvender sig hovedsageligt til borgere, som ikke har mulighed for at benytte den almindelige kollektive trafik. Flextrafik kan karakteriseres som behovsstyret kollektiv trafik med mindre vogne. Kørslen er planlagt efter borgerens individuelle behov for kørsel og ikke efter en fast køreplan, som det kendes fra almindelige busser.

Flextrafik er den samlede betegnelse for alle de kørselstyper, der indgår i den behovsstyrede kollektive trafik.

Læs mere om Flextrafik på Sydtrafiks hjemmeside.

Bilsalget ligger under normalen

Bilsalget er i 2021 markant lavere end tidligere år og præget af ændringer i afgiftsstrukturen. I årets første 9 uger er der i Sønderborg-området således registreret 203 nye personbiler, heraf er 41 plug-in-hybrid (PHEV) biler og 8 elbiler.

I samme periode i 2020 blev der registreret 362 nye personbiler, heraf var 11 PHEV-biler og 13 elbiler.

Tallene viser, at der er forbruger-vilje til at bakke op om den grønne transportomstilling. Det forholdsvis store antal PHEV-biler i 2021 indikerer et behov for at skabe tryghed omkring bilernes aktionsradius, opladning etc.

Cookiepolitik