Få styr på din virksomheds klimaaftryk


Få styr på din virksomheds klimaaftryk

Torsdag d. 11. og 18. marts afholdt ProjectZero to webinarer med fokus på, at virksomheder kunne få hjælp til at afdække sit klimaaftryk. I morgen, d. 25. marts kl. 10-11 afholdes der yderligere et webinar, og du er inviteret.

Af Jens Christian Moltke-Leth

Webinarerne blev afholdt for alle interesserede virksomheder i Sønderborg-området. På webinaret fortalte Joan Held fra Müller Gas Equipment om, hvordan man i deres virksomhed har arbejdet med at udregne sit klimaaftryk. Samtidig fremhævede Joan Held, at øvelsen gav et godt indblik i, hvordan klimaet påvirkes af virksomhedens drift. Øvelsen gør det nemmere efterfølgende at opstille mål og realisere dem. Øvelsen har givet viden om, hvor man i Müller Gas Equipment skal sætte ind med investeringer i energieffektiviseringer.

På webinarerne blev der taget udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens CO2-beregner, som anbefales af både ProjectZero og Dansk Industri.

Når man skal i gang med at beregne sit klimaaftryk anbefales det, at man starter med at tage fat på det, der kaldes scope 1 og scope 2. Disse defineres som de direkte og indirekte udledninger forbundet med virksomhedens drift (fyringsolie, naturgas, diesel/benzin til transport, fjernvarme og strøm).

Christian Eriksen, NIRAS stod for gennemgangen af værktøjet. Christian Eriksen har ledet udviklingen af værktøjet. I gennemgangen blev der vist og fortalt, hvordan man nemt gennemfører beregningen af virksomhedens scope 1 og scope 2 klimaaftryk. 

Du kan stadig nå det

Næste webinar afholdes torsdag d. 25. marts kl. 10-11. Her vil du selv have mulighed for at følge med i gennemgangen af værktøjet fra Erhvervsstyrelsen og ikke mindst have mulighed for at stille spørgsmål til værktøjseksperten, ekspertisechef Christian Eriksen, NIRAS.

Tilmeldingen sker til Jens Christian Moltke-Leth via e-mail, jcm@projectzero.dk, med navn, telefonnummer, e-mail og virksomhed.

24. marts 2021

Scope 1, 2 og 3

Scope 1: Alle direkte emissioner fra en virksomhedsaktiviteter eller under deres kontrol. Inkluderet forbrænding af brændstof på stedet såsom gaskedler, flådekøretøjer og lækage af klimaanlæg.

Scope 2: Alle indirekte emissioner fra elektricitet, som er købt og brugt af virksomheden.

Scope 3: Alle andre indirekte emissioner fravirksomheden aktiviteter, der kommer fra kilder, somde ikke ejer eller kontrollerer – altså emissioner fraforsynings- og værdikæden. Scope 3-emissionerneudgør typisk den største andel af drivhusgasemissionerne.

Kilde: Greenhouse Gas Protocol

Joan Held

Joan Held, Financial Manager, Müller Gas Equipment

Christian Eriksen

Christian Eriksen, Ekspertisechef, NIRAS

Cookiepolitik