Er du også Pro-grøn?


Er du også Pro-grøn?

Mange har taget testen på Energitypen.dk, og det foreløbige resultat viser, at en størstedel gerne vil gøre en indsats for at reducere deres CO2 udslip og forbedre klimaet. Det er dog vigtigt, at de gode intentioner, også harmonerer med et travlt hverdagsliv.

Maria Todsen fra Ulkebøl er den Pro-grønne energitype

Af Karin Lemtorp

Pro-grøn energiforbruger- det resultat har størstedelen af de Sønderborgere, som har prøvet energitypetesten, fået. Men hvad vil det sige at være en Pro-grøn forbruger?

En af Energitestens 6 energiforbrugertyper er den Pro-grønne forbruger, som gerne gør en stor indsats for at reducere sit CO2 og klimaaftryk. Men modsat Klimaforkæmperen, som kan fremstå meget idealistisk i sin kamp for klimaet, så går den Pro-grønneforbruger af og til gerne på kompromis, for en bedre komfort, lidt luksus i hverdagen eller en flyrejse sydpå for hele familien. Klimaet er vigtigt, men hverdagen skal ikke være med alt for mange afsavn.


Og det er noget Maria Todsen fra Ulkebøl kan genkende. Hun har også taget testen og fik Pro-grøn energiforbruger som resultat. ”Vi tænker klimaet ind i mange af de ting vi gør i familien. Vi cykler på arbejde og i skole, og tager gerne på vandretur sammen, i stedet for at tage sydpå. Vi sorterer vores affald grundigt, og med fjernvarme er det jo intet problem også at have en grøn varmekilde” fortæller Maria Todsen og fortsætter ” men hvis vi har lyst til en god bøf, køber vi det, uden at have dårlig samvittighed. Der skal gerne være en balance i det hele, så det ikke bliver alt for træls.”

Sønderborgerne er grønnere end gennemsnittet

Som det ses i ovenståede illustration, så harmonerer det samlede resultat for Sønderborg-området overordnet set meget fint med resultatet på nationalt niveau, som Energifonden gennemførte for ca. fire år siden.

I Sønderborg ses det dog, at der er flere Klimaforkæmpere og Pro-grønne forbrugere. Som tidligere beskrevet, og som navnene beskriver, så er det den mere grønne del af energiforbrugerne. Hvorimod en energitype som Den Bekvemmelige, der også gerne vil gøre noget godt for klimaet, men kun hvis det ikke er for besværligt, eller går på på kompromis med komforten, i højere grad er at finde på landsplan i forhold til i Sønderborg-området.

Det samme gør sig gældende for energitypen, Skeptikeren, der som navnet siger, er noget skeptisk i forhold til at man som ene forbruger kan gøre den store forskel i det store klimamæssige billede. Skeptikeren foretager dog alligevel gerne f.eks. energioptimerende tiltag på sit hjem, men motiveres i højere grad af en øget komfort eller driftsbesparelsen femfor den klimamæssige gevindst.

Her ses hvordan de seks energityper størrelses- og værdimæssigt fordeler sig i Sønderborg-området.

Bliv klogere de sidste to energiforbrugertyper - Den Nøjsomme og Tech-entusiasten, eller læs om Klimaforkæmper Hans Lehmann eller Tech-entusiast Vickie Brodersen i nedenstående artikler.

Har du endnu ikke prøvet testen, så kan du gøre det her.

24. marts 2021

Tag testen her

Har du endnu ikke prøvet Energiforbrugertesten, kan du finde den  her, og se om du er Klimaforkæmper, Nøjsom, Tech-entusiast eller en af de andre tre energityper.

Du kan også læse om de seks forskellige energityper her.

 

Hvem er Energifonden?

Energifonden er en almennyttig fond. Energifondens formål er at fremme en bredspektret oplysnings- og rådgivningsindsats for energibesparelser, vedvarende energi og et fossilfrit energisystem ved at yde økonomisk støtte til projekter og organisationer.

Undersøgelsens formål
Formålet med analysen var for Energifonden, at finde ud af, hvordan danskerne engageres i deres energiforbrug og grønne løsninger. Dette interesser ProjectZero sig i høj grad også for, og testen er derfor nu tilpasset til et mere lokalt niveau for Sønderborg-området.

Læs mere om Energifonden her.

Cookiepolitik