STARK Sønderborg har skåret en tredjedel af elregningen

Nu kan STARK Sønderborg også kalde sig ZERObutik. Butikken har reduceret både energiforbrug og CO2-udledningen markant og kvalificeret sig til ZERObutiks gulddiplom. 

Af Jens Christian Moltke-Leth

Butikkerne i Sønderborg-området udvikler sig hele tiden, og foretager ændringer og udskiftninger, som har betydning for områdets CO2-udledning. Dette har ProjectZeros ZERObutik-indsats fokus på. Der er i dag mere end 190 butikker, som siden ZERObutiks start er blevet præmieret for deres indsats. 

Nu er der en ny butik, som gerne vil fortælle om sin grønne agenda. Hos STARK Sønderborg har man løbende foretaget investeringer, som har haft til hensigt at nedbringe energiforbruget. Dog er energiforbruget ikke det eneste, der reduceres via investeringerne. Disse har også indflydelse på butikkens CO2-udledning. Der er i butikken blevet installeret LED-belysning i alle bygninger. Derudover, er der installeret lysstyring, der sørger for at lyset er slukket, såfremt ingen er til stede. Det er ikke kun belysningen, som kører på el hos Stark. De har ligeledes seks el-trucks, som tilmed har deres egne ladestandere i en af STARK Sønderborgs bygninger. Over tid, er der løbende blevet sat mere ind for at spare på strømmen. Fra 2013 til 2019 har STARK reduceret sin elregning til en tredjedel ved at implementere energieffektive løsninger.

”På trods af, at vi allerede har foretaget mange investeringer, er vi altid opmærksomme på nye områder, hvor vi kan energieffiktivisere. Men det skal selvfølgelig også give mening, vi udskifter kun, hvis det eksisterende af den ene eller anden årsag ikke længere fungerer optimalt.” fortæller Dennis Rosengren Skjøth, trælastdirektør STARK Sønderborg.

Da taget skulle skiftes efterisolerede STARK også

Da STARK Sønderborg skulle have lagt nyt tag var det oplagt, at man fik efterisoleret bygningen, hvilket har reduceret fjernvarmeforbruget. Derudover, blev der installeret varmestyring, der automatisk regulerer varmen alt efter temperaturen i butikken.

Bagved butikken står der mange containere, hvor affaldet bliver sorteret, således genbrugsmaterialerne kommer de rigtige steder hen.

Dermed er STARK Sønderborg allerede langt i henhold til at være en grøn butik. Butikken tænker meget over bæredygtighed og energi. STARK koncenternen har, ligeledes virksomheder som Danfoss, Carlsberg, Novo Nordisk, med flere, tilmeldt sig Science Based Targets, som sætter virksomhedens ambition til at opfylde Parisaftalen om at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader celcius. 

26. maj 2021

Hvad er Science Based Targets?

Science Based Targets initiativet giver en klart defineret målsætning for virksomhederne til at reducere drivhusgasemissioner, hvilket reducerer klimaforandringer og sikre økonomisk og forretningsmæssig vækst i fremtiden.

Mål betragtes som 'Science Based', hvis de er i tråd med, hvad der findes nødvendigt for at opfylde målene i Parisaftalen - en begrænsning af den globale opvarmning til 1,5 °C. 

Virksomheder, som tilmelder sig Science Based Targets tager fat om hele virksomhedens CO2-udledning i henhold til GHG-protokollen og de 3 scopes, som beskrevet længere nede.

Læs mere om Science Based Targets her

Scope 1, 2 og 3

Scope 1: Alle direkte emissioner fra en virksomhedsaktiviteter eller under deres kontrol. Inkluderet forbrænding af brændstof på stedet såsom gaskedler, flådekøretøjer og lækage af klimaanlæg.

Scope 2: Alle indirekte emissioner fra elektricitet, som er købt og brugt af virksomheden.

Scope 3: Alle andre indirekte emissioner fravirksomheden aktiviteter, der kommer fra kilder, somde ikke ejer eller kontrollerer – altså emissioner fraforsynings- og værdikæden. Scope 3-emissionerneudgør typisk den største andel af drivhusgasemissionerne.

Kilde: Greenhouse Gas Protocol

Cookiepolitik