Sommerluk for fjernvarmen

Mange danskere sommerlukker ikke deres ældre fjernvarmeanlæg korrekt, og det koster penge, som man ellers kunne have sparet. Man skal dog gøre det på den rigtige måde, se hvordan Jan Due, fra Sønderborg varme beskriver det.

Af ProjectZero

I takt med at vejret bliver mildere og vi nærmer os sommeren, kan der være gode penge at spare på varmeregningen, men for at spare, kræver det at hele husstandens fjernvarmeanlæg lukkes ned. I de lune måneder har vi oftest ikke behov for varme hjemme i stuerne, og så er det med at få lukket helt for varmeanlægget.

Det vil både din tegnebog og klimaet sætte pris på. Faktisk kan der spares mellem 250-600 kr. og ca. 100 kg CO2

Hvor meget er 100 kg CO2?

CO2 er den kemiske betegnelse for kuldioxid og er en såkaldt drivhusgas. Andre drivhusgasser er vanddamp (H2O) og metan (CH4).

CO2 er den mest dominerende drivhusgas i atmosfæren. Tilstedeværelsen af CO2 skyldes primært afbrænding af fossile brændsler og afskovning (især regnskov), da sidstnævnte tilbageholder og binder en stor mængde CO2, så det omvendt ikke suser op i atmosfæren.
 

100 kg CO2 svare til ca. 50 minutters flyvetid, en køretur på ca. 850 km i en benzinbil eller ca. 600 timers streaming.
 

”Skal du sommerlukke for varmen er det ikke nok at have fat i termostaten på radiatorerne. Vil du spare, så det kan mærkes på din varmeregning, kræver det, at du bruger 2 minutter på dit fjernvarmeanlæg. Det er en god idé at bruge lidt tid på at blive dus med dit fjernvarmeanlæg da det er her besparelserne kan findes.” fortæller Charlie Lemtorp, ProjectZero.

Husk at lukke langsomt ned for varmen

I forårsmånederne er det ofte kun nødvendigt, at fremløbstemperaturen – temperaturen på det vand, der løber fra dit varmeanlæg og videre til dine radiatorer – er 35-45 grader, mens den om vinteren skal være 50–65 grader.

Når der ikke længere er brug for varme i radiatoren, skal du slukke for cirkulationspumpen og lukke for sommerventilen.

24. maj 2021

Sådan sommerlukker du

Det er nemt at sommerlukke for dit fjernvarmeanlæg:

Luk for anlæggets sommerventil

Sluk for cirkulationspumpen

Husk også at tænde kort for cirkulationspumpen et par gange om sommeren, så den ikke ”sætter sig fast”, dette kan også automatiseres med et tænd/sluk ur.

På www.sommerluk.dk kan du finde mere information og hjælp til at finde sommerventilen på dit fjernvarmeanlæg.

Spar penge og CO2

Hvis beboerne i et parcelhus med fjernvarme husker at lukke for sommerventilen på deres fjernvarmeanlæg, samt at slukke for cirkulationspumpen, vil de spare 3-5 procent på varmeregningen. Besparelsen i kr. afhænger af, hvor billig eller dyr fjernvarmen er fra ens fjernvarmeselskab.

De fleste fjernvarmekunder kan sommerlukke, men det er ikke alle steder, det teknisk er muligt. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal sommerlukke, kan du tage fat i dit fjernvarmeselskab eller din lokale VVS'er.

Cookiepolitik