Sønderborgs klimaindsatser inspireres af EU-programmerne

Christel Schaldemose, medlem af EU-parlamentet siden 2009, besøgte i uge 18 Sønderborg-området for at blive inspireret af områdets spydspidsprojekter indenfor klima, miljø & bæredygtighed.

Af ProjectZero

Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen var stolt af at kunne vise Sønderborg frem for MEP-gæsten fra Bruxelles.

“Jeg ville vise Christel Schaldemose, hvad der er af energi og engagement i Sønderborg”, udtalte borgmester Erik Lauritzen i forbindelse med besøget og tilføjede, at besøget var kommet i stand med henblik på at sikre, at Christel Schaldemose har et godt kendskab til Sønderborgs mangfoldighed af virksomheder og projekter, som på alle områder kvalificerer sig til bl.a. EUs nye Green Deal tilskudsordninger til klima, miljø og bæredygtighed.

Sønderborg har været EU klima-duksedreng siden 2010

Besøget startede på Alsion, hvor ProjectZero´s Peter Rathje orienterede om indsatser og effekter skabt af Sønderborgs klimarejse siden 2007. Med Roadmap2025 har Sønderborg en robust køre- og handleplan frem til 2025, hvor målet er at reducere 75% CO2-reduktion.

Sønderborgs ProjectZero var tidligt på EU Kommissionens radar og Sønderborg modtog således i 2010 den europæiske energipris i Bruxelles. I 2018 modtog Sønderborg igen den Europæiske energipris og EU´s energi-kommissær inviterede borgmester Erik Lauritzen til at deltage med oplæg på COP24 i Katovice.

Sønderborg går hånd i hånd med EU´s klima-ambitioner

”Sønderborgs ProjectZero-rejse er de seneste 10 år foregået hånd i hånd med Kommissionens klima-, energi- og smartby-ambitioner”, fortalte Peter Rathje og fortsatte ”EU´s programmer har bistået med både værdifuld europæisk viden, stærke europæiske samarbejdspartnere og medfinansiering fra EU. Sønderborgs EU Rolls Royce projekt er fortsat EU SmartEnCity, som har bidraget med mere end 50 mio kr til Sønderborgs klimaomstilling”. De mange EU-midler har bl.a. bidraget til boligforeningernes energirenoveringer, solceller og batteriløsninger. Og der er nye perspektivrige EU-projekter på vej til Sønderborg.”

Peter Rathje var glad for muligheden for at kunne opdatere Christel Schaldemose på status og udfordringerne på de seneste otte års rejse mod nullet i 2029.

”Parlamentets klimaambitioner er med til at lægge et positivt krydspres på omstillingen – blandt andet gennem bankernes taksonomi (regelsæt) for grønne lån til virksomheder, energirenovering og elbiler”, sagde Peter Rathje og opfordrede Christel Schaldemose til at medvirke til at fastholde en ambitiøs EU klimapolitik.

Center for Verdensmål på Kær

Efter orienteringen på Alsion fortsatte Christel Schaldemose til PERO Solutions, for at høre om ny bæredygtig emballageløsning – og turen sluttede på Kær, hvor der blev orienteret om planer og status for det nye Center for Verdensmål og kommunens nye bæredygtighedspolitik.

12. maj 2021

Sønderborg har to gange modtaget den Europæiske energipris

 

Sønderborg har siden 2015 været aktiv deltager i EU-klimaprojekter

Cookiepolitik