Byrådet rækker ud efter Verdensmålene

Byrådet i Sønderborg har godkendt Bæredygtighedspolitik 2021–2024. Ambitionen, som tager udgangspunkt i Sønderborgs ProjectZero-rejse, skal omsætte de globale FN-mål til lokale mål og handlinger.

FN’s 17 verdensmål er de gennemgående temaer, og omdrejningspunkterne i den nye bæredygtighedspolitik er elementerne bæredygtighed, resiliens (robusthed) og handlekraft.

Klimaindsats siden 2007

- Vi har i Sønderborg arbejdet med Verdensmålene i flere år, og det er vores ambition at blive ved med at omsætte de globale mål til lokale mål og handlinger. Vi har allerede stor erfaring med klima- og energidagsordenen, hvor ProjectZero og visionen om CO2-neutralitet har ført til, at vi i dag har reduceret Sønderborgs CO2-udledning med 44 pct. siden 2007, siger borgmester Erik Lauritzen i forbindelse med Byrådets godkendelse af politikken ultimo april 2021.

Han tilføjer:
- Men med den nye politik skal vi se bredere på bæredygtighed. Vi skal tænke bæredygtighed ind i alle vores projekter, i driften og i den måde, vi løser alle hverdagens opgaver på. Kun på den måde når vi målet om at leve op til de 17 verdensmål inden 2030.


Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg, underskriver i Paris C40-borgmesteraftalen på COP21 i december 2015.
 

Omdrejningspunkterne i Sønderborg Kommunes Bæredygtighedspolitik 2021-2024 er de tre elementer bæredygtighed, resiliens (robusthed) og handlekraft, som sammen rammesætter byrådets vision og handlinger:

Den bæredygtige kommune

Sønderborg Kommune vil leve op til Parisaftalen og FN’s 17 Verdensmål. Vi arbejder bredt med bæredygtighed i fire dimensioner - en miljømæssig, kulturel, økonomisk og social dimension. Vi bruger vores baseline for FN’s 17 Verdensmål som udgangspunkt for vores mål og konkrete handlinger.

Den resiliente kommune

Sønderborg Kommune vil være en robust kommune, der er klar til fremtidens udfordringer og muligheder. Vores samfund og erhvervsliv skal være på forkant i den grønne omstilling og have et ansvarligt forbrug og produktion. Uddannelse og innovation skal ruste os lokalt og globalt i forhold til de megatrends, der påvirker os.

Den handlekraftige kommune

Sønderborg Kommune vil sammen med vores borgere, foreninger, virksomheder og uddannelsesinstitutioner finde de rigtige og bæredygtige løsninger. Vi vil vise handlekraft i fællesskab og i partnerskaber, så vi i fremtiden alle har mulighed for at leve det gode liv – ”Leave no one behind”.


Sønderborg Kommune er i gang med at etablere og udvikle Center for Verdensmål på Kær Vestermark lige nord for Sønderborg. Centret skal vise, hvordan verdensmålene bliver til hverdagsmål. Fotocredit: Kim Toft Jørgensen
 

- Politikken er nu vedtaget, men den bliver først en succes, når Verdensmålene bliver en naturlig del af den måde, vi løser vores kerneopgaver på og det daglige samarbejde med borgere, virksomheder, foreninger og uddannelsesinstitutioner, siger Erik Lauritzen.

Kontaktperson:
Lene Sternsdorf, klimakoordinator,
tlf. 27 90 66 36, mail: lstr@sonderborg.dk

12. maj 2021


Bæredygtighedspolitikken 2021-2024 med tilhørende baseline afløser Bæredygtighedspolitikken 2016.

En tilhørende baseline beskriver Sønderborgs status på alle 17 verdensmål og udvalgte delmål, udfordringerne og målsætningen. Bæredygtighedspolitikken ser bæredygtighed i et bredt perspektiv – nemlig i både en miljømæssig, en økonomisk, en social og en kulturel dimension.

Center for Verdensmål

Sønderborg Kommune er i gang med at etablere og udvikle Center for Verdensmål på Kær Vestermark lige nord for Sønderborg. Centret skal vise, hvordan verdensmålene bliver til hverdagsmål.

I kommunen som virksomhed vil der fremover være fokus på ansvarligt forbrug og bæredygtige indkøb.

Med Bæredygtighedspolitikken og Baseline for Bæredygtighed er det muligt at måle effekten af de indsatser, der skal til for til at leve op til FN’s 17 Verdensmål.

Download

Bæredygtighedspolitik 2021-2024 her

Baseline for FN´s 17 Verdensmål i Sønderborg kommune her


Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen på Folkemødet/Bornholm 2018.

 

Cookiepolitik