Boligforeninger i front med solceller og batterier

Sønderborg-områdets boligforeninger er i front og demonstrerer integrerede solceller og batterianlæg. Rådgivning og medfinansiering fra EU skaber tryghed for beboernes investeringer.

Af Torben Esbensen & Peter Rathje

De første solcelle-batterianlæg er netop færdiginstalleret på SØBO`s afdeling 12 på Grundtvigs Alle og afdeling 21 på Udsigten i Sønderborg.

Birthe Holm, afdelingsformand og Arne Vermehren, medlem af afdelingsbestyrelsen – fotograferet foran batteriskabet ved Søbo´s afdeling 12

Grønt DNA i Søbo´s afdeling 12

Birthe Holm, formand for Søbo afdeling 12, glæder sig over, at afdelingens 72 familier nu både høster egen solenergi og kan gemme strømmen til senere forbrug. Beslutningen er en del af afdelingens bevidste klimarejse:

”Vores bygninger er fra 70érne, men løbende energirenoveret med både mere isolering udenpå bygningen og 350 mm i taget i forbindelse med installation af solcellerne. Vinduer og døre er skiftet for nyligt og vi har individuelle målere i alle boligerne. Vi deltog for flere år siden i ProjectZero´s ZEROkørekort-kurser og har efterfølgende skiftet lamper, køleskabe, hvidevarer m.v. til bedste energiklasse. Mon ikke energimærket nu er langt bedre end C-mærkningen” siger Birthe Holm til ZEROnyt´s udsendte med et stort smil samtidig med at hun viser energimærket fra 2010.

Afdeling 12´s 72 lejligheder er fordelt på 3 dobbelte boligblokke i 3 etager. Her er der installeret 670 m2 tagintegrerede solceller på de øst-og vestvendte tagflader. Disse kan producere 110.000 kWh strøm pr. år. Solcellestrømmen bruges først og fremmest til at dække boligernes aktuelle el-forbrug.

Søbo´s afdeling 12 med tag-integrerede solceller og batteriskab

Lithium-Ion batterier akkumulerer overskydende strøm

Den overskydende solcellestrøm, som ikke kan bruges her og nu i boligerne, oplagres i batterier, som er placeret i skabe udenfor bygningerne. Batterikapaciteten er her 23 kWh i hvert af de 3 anlæg, i alt 69 kWh af typen Lithium-Ion batterier. På meget solrige dage produceres der mere solcellestrøm, end der samtidigt kan bruges i bygningerne, og hvis batterierne også er fuldt opladet, sælges den overskydende solcellestrøm til el-nettet.

Arne Vermehren, medlem af afdelingsbestyrelsen glæder sig over, at afdelingens grønne samvittighed går hånd i hånd med faldende udgifter til energi. ”Men jeg savner, at vi kan følge bedre med i både produktion og forbrug af strømmen”, siger Arne Vermehren og fortsætter, ”vores næste udfordring er at gøre afdelingens parkeringspladser klar til at kunne oplade beboernes kommende elbiler”. Arne Vermehren er selv interesseret i at anskaffe en elbil, men kun såfremt den kan oplades nær boligen.

Producerer 40% af forbruget

Afdeling 12´s solcelleanlæg med batterier kan dække ca. 40 % af boligernes samlede el-forbrug på 200.000 kWh pr. år. Den samlede investering i solcelle-og batterianlægget udgør 1,7 mio. kr.

Tilbagebetalingstiden er beregnet til 12 år uden EU-tilskud og 10 år med EU-tilskud fra SmartEnCity projektet.

Samtidig med montage af solcellerne blev tagene skiftet, og lofterne blev efterisolerede, således at boligerne nu er i god energimæssig stand. Solcelle-anlægget blev taget i brug den 10. september 2020.

Arbejdet er udført af firmaerne Søgård Byg og Better Solar Energy.

 

26. maj 2021

Fem af Sønderborg-områdets 6 boligforeninger får nu installeret solceller og batterianlæg på en eller flere af deres boligafdelinger. Sønderborgs deltagelse i de 2 store EU-projekter: SmartEnCity og HAPPI sikrer boligforeningerne rådgivning og medfinansiering, så beboerne trygt kan investere i den nye teknologi, demonstrere og høste løsningernes effekt og aktivt bidrage til et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029.

Hvorfor kombinere solceller og batterier?

Et solcelleanlæg på taget muliggør at man kan høste strøm fra solens stråler – faktisk det meste af året. Dermed kan man dække elforbruget, som ikke kun udgøres af el til belysning, apparater, hvidevarer, pumper m.v., men også boligens varmepumpe (på landet) og elbiler/-cykler kræver mere og mere strøm.

Batteriløsningen akkumulerer overskydende strøm gennem dagen og gemmer denne til aftenens kogespidser, apparatforbrug m.v.

Ved at producere og opbevare sin egen strøm, sparer man penge til strømkøb og får samtidig en god fornemmelse for en af el-systemets helt store udfordringer, nemlig tidsforskydningen mellem energiens produktion og forbrug.

Også Søbos afdeling 21 ”Udsigten” er med i front

Afdeling 21 består af 49 boliger fordelt på 3 sammenhængende boligblokke i 3 etager.

Afdelingen har installeret 350 m2 tagintegrerede solceller på de vestvendte tagflader. Disse kan producere 58.000 kWh strøm pr. år. Batterianlægget med en kapacitet på 55 kWh er placeret i bygningernes fælles teknikrum. Solcelle-batterianlægget kan dække ca. 45 % af boligernes samlede el-forbrug, som er 110.000 kWh pr. år.

Den samlede investering i solcelle-batterianlægget er ca. 1 mio kr.


Søbo´s afdeling 21 Udsigten med tag-integrerede solceller

Samtidig med montage af solcellerne fik den vestlige tagflade nyt tag, og der blev forberedt installationer til en el-bil lader foran boligblokkene.

Anlægget blev taget i brug den 29. marts 2021.

Arbejdet er udført af firmaet Sustain Renewables i samarbejde med de lokale firmaer Frederiksen & Jepsen og N.H. Jespersen.

Cookiepolitik