Sydbank Sønderborg går all-in på klima/erhverv

Sydbank bakker op om SMV-virksomhedernes klimarejse - ambitionen er at styrke både klimahandlinger og konkurrencekraft. Sydbank tager selv medicinen i ny CSR-rapportering.

Af Jens Christian Moltke-Leth

Sydbank inviterede sine erhvervskunder til inspiration til, hvordan man i fremtiden undgår at komme i klemme med krav fra kunder på grund af manglende klimaarbejde og dokumentation.

Bente Skylvad, områdedirektør, Sydbank, fortalte om, hvad ESG er, hvordan Sydbank arbejder med det, og hvordan det kan være et redskab, som virksomheder kan benytte til at sætte sine klimaaktiviteter i system.

ESG kan være et godt redskab til at danne sig et overblik over virksomhedens klimaaktiviteter, og på den måde bruge det som en guideline til fremtiden. Bankerne vil fremover have fokus på virksomheders ESG-nøgletal som en del af kreditvurderingen. Det kan derfor vise sig meget fordelagtigt at have styr på sine ESG-tal.

På mødet fortalte Martin Johanning, Danfoss, hvorfor Danfoss stiller krav til sine leverandører, og hvilken betydning det har, såfremt leverandører ikke lever op til de krav. Samtidig fortalte Martin Johanning, at Danfoss ikke ønsker at sortere fra, men derimod ønsker at hjælpe sine leverandører med at opnå kravene.

Mange kunder begynder i større grad at stille krav til deres leverandører angående klimaindsatser. Dette kan både omhandle virksomhedens CO2-udledning, hvor meget CO2 et givent produkt udleder eller hvad der bliver gjort for klimaet. Virksomheder kan derfor blive mødt med krav om dokumentation af produkternes udledning, også kaldet Environmental Product Declaration (EPD). Ved at have udregnet sin CO2-udledning, kan man undgå at blive valgt fra som leverandør. 

Christian Svane Christiansen fra EY fortale om, hvordan man kan dokumentere sin CO2-udledning som en del af regnskabet, og hvordan man kan beregne det. Der er flere måder at gøre det på, alt efter hvor dybt virksomheden ønsker at gå, eller hvilke krav virksomheden skal imødekomme.

Ligeledes EPD'er kan dét at være transparent omkring sin udledning fortælle omverdenen, at virksomheden er klar over sit klimaaftryk, og at der arbejdes med at reducere det. Det kræves sjældent af kunder, at leverandører er CO2-neutrale, men at der blot bliver lagt en indsats i at reducere. 

ProjectZero var også til stede på mødet med fokus på, hvordan virksomheder kan starte deres klimarejse, hvordan man bør udregne sin CO2-baseline for derefter at have mulighed for at sætte ind de steder, hvor der er optimeringspotentialer.

Undervejs blev der, fra de deltagende, delt hvilke erfaringer de har med, at virksomheder eller regeringer stiller krav til virksomheders produkter og dokumentationen af produkternes udledning.

Sønderborg Køkkenet fortalte, hvordan de er blevet mødt med krav fra kunder og regeringer, omhandlende dokumentation af klimaatryk for produkterne. Virksomheden valgte derfor hurtigt at få styr på de nødvendige tal, således de fortsat kunne levere til kunderne. 

Hvordan kommer din virksomhed i gang?

Virksomheder bør starte med at få styr på deres klimaaftryk. ProjectZero anbefaler, at man benytter Erhvervsstyrelsens CO2-beregner. Dette vil give virksomheden et udgangspunkt at arbejde ud fra, som vil hjælpe med at overskueliggøre, hvad der kan gøres for at reducere CO2-udledningen. 

De typiske indsatsområder for virksomheder er belysning, ventilation og potentiel udnyttelse af spildvarme. Udskiftning til LED-belysning har ofte en relativt kort tilbagebetalingstid. Således giver det god mening at tage fat på dette som det første, efter CO2-udledningen er beregnet. 

For at holde styr på egne klimaaktiviteter og synliggøre for kunderne, at man arbejder aktivt med klimaaftrykket vil et commitet klimamål og en tilhørende handleplan for, hvordan målet indfries være rigtig godt. 

23. juni 2021

Læs Sydbanks CRS-rapport

Klik på billedet for at læse rapporten.

Martin Johanning, Head of Real Estate and Operations, Danfoss, og formand for ProjectZeros industrigruppe.

Kontakt ProjectZero og hør mere om klimarejsen

Kontakt projekteleder, Jens Christian Moltke-Leth: 

Telefon: +45 61 27 93 24 

E-mail: jcm@projectzero.dk

Cookiepolitik