Stigende energiforbrug i virksomhederne

Siden 2007 er virksomhedernes CO2-udledning reduceret med CO2 med 60%, men energiforbruget stiger og kræver endnu mere fokus på energieffektivitet, særligt i de virksomheder, som benytter kul, gas og olie i fremstillingsprocessen.

Af Jens Christian Moltke-Leth

Mens virksomhedernes CO2-udledning siden 2007 er reduceret til 97.030 tons CO2, så steg virksomhedernes samlede energiforbrug i 2020 med 6%, og det er især virksomheder med gas i fremstillingsprocessen, der har haft en stigning i energiforbruget. Tallene indikerer, at især bygge- og fødevareindustrien har haft et højere aktivitetsniveau under Corona-pandemien.

Med energi fra sol, vind og biogas er energiforsyningen blevet mere grøn, men omstillingen får kun effekt, såfremt virksomhederne indfaser de nye energiformer (især elektricitet) i deres fremstillingsprocesser.

Nye forbrugerholdninger udfordrer virksomhederne globalt – og i Sønderborg

Science Based Target (SBT) er de store virksomheders svar på nye grønne forbrugerholdninger som udfordrer bl.a. fødevarevirksomhedernes forsyningskæde, men snart alle virksomheder.

I Sønderborg-området har Danfoss, Stryhns, Stark, Chr. Hansen og nu senest Danish Crown, tilsluttet sig SBT-initiativet, som på et klart defineret grundlag, giver virksomhederne mulighed for at beslutte klimaindsatser, -målsætninger m.v. med henblik på at dokumentere at virksomheden overholder Paris-aftalen fra 2015.

De største og mest CO2-udledende virksomhedernes rejse

De 10 størst udledende virksomheder i Sønderborg-området tegner ca. 60.000 tons CO2 af de samlede 97.030 tons CO2 og dermed er der uændret et stort behov for, at virksomhederne har fokus på energieffektivisering og reduktion af energiforbruget.

I 2019/2020 har de store virksomheder deltaget i et workshopforløb, hvor der blev udarbejdet klimastrategier og indført energiledelse. Dette har resulteret i nye monitoreringsværktøjer, skifte til LED-belysning, nybyggeri i bedre energiklasse, udskiftning af ineffektive maskiner, apparater m.v. Nogle virksomheder har investeret i solceller for selv at dække dele af virksomhedens strømforbrug.

ZEROcompany-programmet hjælper virksomhederne

Siden 2009 har ZEROcompany-programmet hjulpet virksomheder til at spare på energiforbruget. Gennem udskiftning af belysning, udfasning af fossile brændsler; og hvor det er muligt, konvertering til fjernvarme og optimering af processer. Programmet har mere end 40 deltagende virksomheder. Ambitionen er at alle områdets store om SMV-virksomheder bliver aktive deltagere i ZEROcompany og inspirerer hinanden til at løfte CO2-udfordringerne i flok.

Hvad er Science Based Targets?

Science Based Targets initiativet giver en klart defineret målsætning for virksomhederne til at reducere drivhusgasemissioner, hvilket reducerer klimaforandringer og sikre økonomisk og forretningsmæssig vækst i fremtiden.

Mål betragtes som 'Science Based', hvis de er i tråd med, hvad der findes nødvendigt for at opfylde målene i Parisaftalen - en begrænsning af den globale opvarmning til 1,5 °C. 

Virksomheder, som tilmelder sig Science Based Targets tager fat om hele virksomhedens CO2-udledning i henhold til GHG-protokollen og de 3 scopes, som beskrevet længere nede.

Læs mere om Science Based Targets her

9. juni 2021

Danish Crown vil tilslutte sig Science Based Tagets

Danish Crown vil tilslutte sig Science Based Targets. Så alle tiltag skal bygge på viden og data, og virksomheden forpligter sig til at rapportere om udledning i alle led fra, kornet bliver sået på marken til, grisen står i stalden og hele vejen til, produkterne ligger i supermarkedsdiskene.

Tilskud til nedbringelse af energiforbruget

Det er privatejede produktions-, handels- eller servicevirksomheder der kan få adgang til tilskudspuljen, som åbner flere gange om året. Pengene uddeles af Energistyrelsen som tilskud til projekter, der sænker energiforbruget i virksomhederne.

"Tilskuddet sikrer god økonomi i klimavenlige projekter, der sænker energiforbruget, CO2-udledningen og forbedrer konkurrenceevnen hos virksomhederne. Vi har en klar målsætning om, at Erhvervspuljen skal nå bredt ud, og vi havde mange forskellige typer ansøgere i første runde. Det forventer vi også denne gang, hvor vi vil gøre en særlig indsats for at fortælle de små og mellemstore virksomheder om muligheden", siger vicedirektør Stig Uffe Pedersen, Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

Tilskuddet gives til projekter som f.eks. udskiftning af kedler med varmepumper, skift til LED-belysning og energioptimering af procesanlæg. Brancheorganisationen SMV Danmark vil gøre sit, for at flere SMV’er får tilskud til at spare energi.

Cookiepolitik