Sorter dit affald og bak op om klimaet

Sønderborg Forsyning er godt i gang med at realisere visionen for en grøn affaldssektor og dermed bakke op om et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029. Affaldssortering er et vigtigt redskab.

Siden oktober 2020 har Sønderborg Forsyning mere end firedoblet indsamlingen af plastik til genanvendelse og i hele 2020 blev der sparet 990 tons CO2 i Sønderborg Kommune, alene  fra husstandenes affaldssortering.

Af ProjectZero

Sønderborg Forsyning implementerede en ny affaldssortering for husstande sidste år og det har betydet, at restaffaldet i de sidste måneder af 2020 er blevet halveret og at der nu hver måned indsamles 100 tons plastik.

Konkret har indsamlingen og genanvendelse af plastik betydet, at der i 2020 er sparet 990 tons CO2 sammenlignet med 520 tons i 2019. Det viser ProjectZeros Monitoreringsrapport 2020, som fortæller om udviklingen i CO2-reduktioner i Sønderborg-området.

På bare seks måneder har vi, sammen med borgerne i Sønderborg, halveret mængden af affald som vi sender til forbrænding og vi har sendt 3 gange så meget til genanvendelse end vi gjorde før, så når affaldet sorteres, er vi alle sammen med til at spare på vores jords knappe ressourcer”, siger Hans Erik Kristoffersen, direktør hos Sønderborg Forsyning.

Genanvendelse reducerer olieforbruget

Plastik bliver primært fremstillet af råolie og faktisk bliver 4 % af verdens olieproduktion omdannet til plast og hvor det kræver 2 liter råolie at lave 1 kilo ny plastik, kræver det kun 1 liter olie at fremstille 1 kilo plastik af genanvendt plastik, som kan omdannes til blandt andet soveposefyld, fleecetrøjer, legetøj og isolering.

Hvis vi vil sikre den bæredygtige udvikling kræver det, at vi reducerer det fodaftryk, vi med alle vores små og store handlinger i hverdagen sætter på naturen og et vigtigt element i den sammenhæng er, at ændre på den måde, vi forbruger vores fælles ressourcer på, herunder plastik”, siger Hans Erik Kristoffersen.

Når Sønderborg Forsyning indsamler plastaffaldet køres det til et sorteringsanlæg i Gråsten, hvor affaldet sorteres i plasttyper, presses i baller og køres til genanvendelse, hvor plastikken finsorteret, vasket, smeltet og lavet til små stykker granulat af rå-plast, som bliver brugt i produktionen af nye produkter, eksempelvis  plastikposer og fleecetrøjer. 

I Sønderborg Forsyning ser vi affald som en ressource og når vi alle sammen sorterer til genanvendelse, får materialerne nyt liv i stedet for at blive brændt som restaffald og en halvering i mængden af restaffald er et imponerende resultat, som alle Sønderborgensere kan være stole af”, siger Hans Erik Kristoffersen.

Dit affald hentes af grønne biler

I efteråret 2020 sendte Sønderborg Forsyning 14 grønne skraldebiler på gaden, 4 drevet af el og 10 drevet af gas, som en integreret del af det nye affaldssorteringskoncept med 10 sorterings-fraktioner og skiftet til de grønne skraldebilerne forventes at reducere CO2-udledningen med årligt 300 ton.

Sønderborg Forsyning har siden 2007 bakket op om Sønderborgs ProjectZero-vision og vores målsætninger er blandt andet, at vi skal etablere flere solceller på vores lokationer, som tæller positivt i vores eget CO2-regnskab og det samme gælder gasproduktionen på det største af vores renseanlæg og det er helt klart vores mål fremover at indtænke løsninger, der kan mindske eller bidrage positivt til vores CO2-regnskab – og dermed et bidrag til et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029”, siger Hans Erik Kristoffersen.

I 2007 udledte Sønderborg Forsyning 17.777 tons CO2 og målet var på 10 år, at nå ned på en samlet udledning på ca. 8.900 tons CO2.

Vi nåede målet og faktisk er det lykkedes at reducere udledningen yderligere - nemlig med hele 72% til samlet 5.159 tons i 2017”, siger Hans Erik Kristoffersen, direktør hos Sønderborg Forsyning.

23. juni 2021

Cookiepolitik