Sønderborgs CO2-måler viser nu 51 procent reduktion siden 2007

Den netop offentliggjorte CO2-monitoreringsrapport for Sønderborg-områdets energirelaterede CO2 -udledning for perioden 2007-2020 viser, at udledningen er reduceret med samlet 51,7 procent siden 2007, hvilket svarer til en reduktion på 362.208 tons CO2 og dermed nås det vigtige delmål om 50 procent CO2-reduktion i 2020.

I 2020 er områdets CO2-udledning reduceret med yderligere 7,7 procentpoint i forhold til 2019 og 2025-milepælen, hvor Sønderborg-området skal have reduceret CO2-udledningen med 75 procent, er indenfor rækkevidde i et fortsat forpligtigende samarbejde mellem borgere, virksomheder, boligforeninger, forsyningsselskaber og Sønderborg Kommune.

Af Peter Rathje, ProjectZero

Fokus på CO2-udledninger fra energisystemet

Sønderborg-området er godt på vej mod målet om CO2-neutralitet i 2029 og den grønne omstilling er godt i gang blandt virksomheder og borgerne, ligesom produktion af vedvarende energi fra biogas og solceller for alvor bidrager til udfasningen af de fossile opvarmningskilder. Det viser den nye monitoreringsrapport, som rapporterer udviklingen i de energisystem-relaterede CO2-reduktioner siden 2007, hvor byrådet igangsatte ProjectZero visionen om et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029.

”Jeg er stolt over, at borgerne og virksomhederne på alle måder bakker op om Sønderborg-områdets grønne omstilling - og det glæder mig at vi har passeret den vigtige 2020-milepæl med 50 procent CO2-reduktion. Vi er dermed godt på vej mod den næste milepæl i 2025 og vores Roadmap2025-indsatser bakkes nationalt op af Klimaloven og Regeringens klimahandleplaner”, siger borgmester Erik Lauritzen.

Ud med gas og olie – ind med grøn strøm

Det er særligt boligejerne og boligforeninger der har bidraget positivt til CO2-reduktionerne i 2020. Boligejerne har for alvor sat gang i energi-renoveringerne og skiftet gas- og oliefyret ud med fjernvarme og varmepumper, ligesom områdets boligforeninger har opsat solceller og gennemført store energirenoverings projekter, så der spares CO2 og samtidig skabes øget komfort, et bedre indeklima samt vedvarende, grøn energiforsyning til boligerne.

Områdets forsyningsselskaber har også bidraget til Sønderborg-områdets grønne omstilling i 2020 gennem udnyttelse af biomasse samt udfasning af naturgas, ligesom det nye biogasanlæg i Glansager nu er i drift. Samtidig er der sket en stigning i produktionen af vedvarende energi fra solceller som bidrager til elektrificering af samfundet og udfasning af fossile brændsler.

Corona lagde en dæmper på årets transport

Grundet Corona-pandemien har der generelt været mindre mobilitet i samfundet og derfor er 2020 resultatet præget af et fald i privatbilismen, hvilket har betydet mindre CO2 udledning fra benzin og diesel. Trods Corona-pandemien har produktionshjulene i områdets virksomheder været mere aktive end året før og således bidraget til en stigning i virksomhedernes energiforbrug med samlet 6 procent.

Udnyt momentum til at skabe grøn vækst

”Sønderborgs rejse mod nullet har relevans for alverdens byer og tiltrækker allerede stor interesse for både processen og de anvendte løsninger. At realisere nullet i 2029 har afgørende betydning for at kunne styrke interessen yderligere og skabe grøn vækst i virksomhederne. Vi er på rette vej og skal fortsætte vores fokus på energieffektivisering, sektorkobling og grøn energi. Det er vores ambition at demonstrere, hvordan man opnår CO2-neutralitet mest effektivt gennem et intelligent og integreret energisystem,” siger Lars Tveen, formand for ProjectZero-fonden.

9. juni 2021

 

Sønderborg-områdets CO2-monitoreringsrapport for 2020 er udarbejdet af ProjectZero sekretariatet i samarbejde med konsulentvirksomheden PlanEnergi baseret på PlanEnergis Energi Balance-værktøj, som anvendes af mere end 40 danske kommuner.

Download ProjectZero 2020 Monitoreringsrapporten her.

Sønderborgs ProjectZero blev etableret som et offentligt privat partnerskab i 2007 af Bitten & Mads Clausens Fond, Syd Energi (nu Norlys), Sønderborg Kommune, DONG Energy (nu Ørsted) og Nordea-fonden. I 2014 indtrådte Sønderborg Forsyning i partnerskabet.

Læs mere om ProjectZero på hjemmesiden

Modtag gratis ZEROnyt-nyhedsbrev med inspiration og status hver 14. dag her.


Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune og næstformand for ProjectZero-Fonden


Lars Tveen, formand for ProjectZero-Fonden og President, Developing Regions, Danfoss A/S

Cookiepolitik