Med årerne i vandet, scores første grønne ZEROsport diplom

Sønderborg Roklub kan fejre 100 år og glæde sig over, at en markant energi-satsning har sænket både CO2-udledning og energiomkostningerne markant.

Af ProjectZero

Den 18. juni 2021 kan Sønderborg Roklub både fejre 100-års jubilæum og byde velkommen i nyrenoverede faciliteter som er godt på vej til at gøre Roklubben CO2-neutral i den daglige drift.

Roklubben blev etableret den 17. juni 1921 af bl.a. Niels Ventegodt, som var en habil langtursroer. Klubben voksede sig hurtigt ud af de midlertidige rammer på kasernes grund og blev i 1924 flyttet til den nuværende placering ved Verdens Ende, hvor en større ombygning i 1935 skabte rammerne for klubben frem til den omfattende ombygning og dybe energirenovering i 2019/2020, som er sket med stor respekt for bygningens oprindelige præg, skabt af arkitekt Mundt i 1935.

Roklubben har for år tilbage haft både kakkelovn og oliefyr til opvarmning. Nu er bygningen energieffektiviseret og elektrificeret - 50% af strømforbruget produceres på det tagmonterede solcelleanlæg.    

”Jeg husker, at vi i flere år betalte 45.000 kr i energiregninger og primært for at holde bygningen frostfri”, fortæller klubbens formand siden 2016, Jørn Erik T. Rasmussen og fortsætter, ”Jeg er glad for det, vi har gjort. Få supplerende indsatser kan bringe os helt i mål” med henvisning til at ombygningen har skabt en top-isoleret bygning, hvad angår gulv, tag og vægge, vinduer, ventilation, varmegenvinding og belysning.

Klubben skrottede allerede i 2015 oliefyret til fordel for en varmepumpe, som trækker varmen ud af Alssund.

Energiekspert har vurderet Roklubbens energiforbrug

Torben Esbensen, rådgivende ingeniør i Dansk Energi Management, har vurderet Roklubbens energiforbrug og CO2-udledning. Det samlede energiforbrug udgør netto ca. 9.000 kWh strøm, svarende til en samlet CO2-udledning på ca. 1,9 ton CO2. Det gamle energiforbrug resulterede til sammenligning i mere end 18 ton CO2-udledning årligt!

”Hvis klubben skal være 100% CO2-neutral, så er min anbefaling, at installere yderligere ca. 65 m2 solceller og et batteri på 18kWh. Investeringen vil give en strømbesparelse på 25.000 kr årligt og være tilbagebetalt på ca. 10 år” konkluderer Torben Esbensen og fortsætter, ”ved at installere et batteri sammen med solcellerne kan man gemme en del af solcellestrømmen til om aftenen, således at varmepumpen også kan få solcellestrøm, når solen ikke skinner.”

Torben Esbensen har vurderet bygningens energiforhold og optimeringsmuligheder på vegne af EU SmartEnCity projektet.

ZEROsport

Peter Rathje, direktør for Sønderborgs ProjectZero, glæder sig til at kunne overrække klubben det første grønne ZEROsport-diplom ved jubilæumsreceptionen den 18. juni 2021.

Da vi startede ZEROsport-programmet i 2014 var områdets sportsklubber og -faciliteter ikke fokuseret på energi & klima. Programmet og de uddelte diplomer har gennem årene skabt stor opmærksomhed på at også i fritidslivet bruger vi ressourcer, som belaster naturen, men også at vi kan gøre noget for at begrænse klimaaftrykket.

”Sønderborg Roklub igangsatte sin klimarejse i 2015. Varmepumpen viste vejen til at skrotte oliefyret og ved at tænke dyb energirenovering ind i projektet, står klubbens faciliteter godt rustet til fremtidens krav om ZERO-udledning”.

ProjectZero kipper med flaget og ønsker Sønderborg Roklub tillykke med både resultatet og klubbens 100 år.

Renoveringen har skabt nye flotte rum og funktioner

Ombygningen har skabt en helt ny tagetage med 239 m2 som bl.a. omfatter kantine, køkken, træningslokaler, omklædning og toiletfaciliteter. Der er ved ombygningen foretaget omfattende isolering af gulv, lofter og vægge med henblik på at skabe et godt indeklima baseret på en effektiv klimaskærm. Bygningen har mekanisk ventilation med varmegenvinding.

Ombygningen har kostet 5,8 mio dkk, som er tilvejebragt gennem egen finansiering samt bidrag fra fonde og puljer. Ligeledes har klubbens medlemmer selv bidraget med eget arbejde.

Arkitektkontoret 96 har rådgivet klubben og Fynsk & Søn har været hovedentreprenør på projektet.

9. juni 2021

Klubbens medlemmer


Toér med styrmand – fotocredit: Sønderborg Roklub

Rosport kan praktiseres af alle fra 7-års alderen til 85+.

Læs mere om Sønderborg Roklub på klubbens hjemmeside, hvor du også kan melde dig ind i klubben.

ZEROsport-programmet

ZEROsport-programmet motiverer Sønderborg-områdets sportsfaciliteter og -klubber til at spare på ressourcerne, energieffektivisere og omlægge energiforsyningen til vedvarende energi, således at facilitetens CO2-aftryk reduceres. På denne måde sparer fællesskabet både CO2, ressourcer og penge – og bidrager dermed aktivt til at Sønderborg-området bliver CO2-neutralt i 2029.

Programmet er udviklet i samarbejde med Fritidsafdelingen i Sønderborg kommune, som også administrerer programmet.

Læs mere om hvordan din sportsfacilitet bliver en aktiv ”grøn” ZEROsport-deltager her.


Civilingeniør og solcelleekspert Torben Esbensen

Cookiepolitik