Nyt samarbejde styrker Sønderborgs kystnære vindmølleprojekt

Sønderborg Forsyning har indgået samarbejde med European Energy om udvikling af Lillebælt Syd Vindmølleparken. Aftalen hjælper Sønderborg Kommune med at realisere byrådets ProjectZero vision om CO2-neutralitet i 2029.

Baseret på pressemeddelelse fra Lillebælt Vind og European Energy

”Det er en win-win situation for begge parter”, siger Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen, der også er formand for Lillebælt Vind A/S. ”Mens Staten sætter rammerne for klimaomstillingen, så er det ofte kommunerne og de private selskaber, der løfter opgaverne med konkrete initiativer. Det er nødvendigt, for at vi som land kan nå i mål med visionerne i den grønne omstilling, og aftalen er med til at sætte skub i den grønne omstilling”, siger Erik Lauritzen.

Foto: Visualisering set fra Vinkelbæk på Als

European Energy bidrager med kompetencer

European Energy tilføjer nødvendige kompetencer til den maksimalt 160 MW store vindmøllepark, der skal udvikles og etableres af selskabet Lillebælt Vind A/S. En endelig partnerskabsaftale med European Energy ventes på plads inden udgangen af året.

Erik Lauritzen er godt tilfreds med at få European Energy om bord i Lillebælt Syd Vindmøllepark:

”European Energy udvikler lignende vindmølleparker andre steder i Danmark og resten af Europa og har de kompetencer, der skal til for at sikre, at Lillebælt Syd Vindmøllepark bliver en succes for klimaet”.

Næste milestone er opdateret miljøkonsekvensvurdering

Også European Energy ser frem til at bidrage til at realisere projektet:

”Vi ser frem til at samarbejde med Sønderborg Forsyning om at sikre Sønderborg den CO2-neutrale strøm, som skal understøtte områdets klimaomstilling frem mod 2029. Vi er meget tilfredse med, at Sønderborg Kommune efterspørger vores ekspertise inden for vedvarende energiprojekter, som vi har en stor erfaring med at gennemføre hele vejen fra projektering til nettilslutning,” siger Knud Erik Andersen, der er administrerende direktør i og stifter af den danske virksomhed European Energy, der har hovedsæde i Søborg ved København.

Projektets realisering forudsætter, at der udarbejdes en opdateret miljøkonsekvensvurdering og at den godkendes af Energistyrelsen, samt at der efterfølgende gives etableringstilladelse.

Lillebælt Syd bidrager til et CO2-neutralt Sønderborg i 2029

Sønderborg Kommune har med ProjectZero-projektet en ambitiøs målsætning om at blive CO2-neutral i 2029. Visionen skal realiseres gennem energieffektivisering og sektorkobling på tværs af sektorer, omstilling til vedvarende energikilder fra sol, vind og biomasse samt intelligent energianvendelse.

Projektet blev igangsat i 2007 som et offentligt-privat samarbejde og Sønderborg Forsyning indtrådte i partnerskabet i 2014. Den fastlagte 2020-målsætning på 50% CO2-reduktion (i forhold til 2007) blev realiseret med 51,7%. Handleplanen for næste milepæl på 75% CO2-reduktion i 2025 er forankret i den godkendte Roadmap2025-køreplan. Sønderborgs klimaindsats er kendt både i Danmark og uden for landets grænser. I oktober 2018 blev kommunen tildelt prisen “EU Convenant Cities in the Spotlight” for at være et europæisk forbillede for mellemstore byers klimaindsats.

Ud over strøm fra solceller og eksisterende landbaserede vindmøller, skal Lillebælt Syd vindmølleprojektet, bidrage til elektrificering af Sønderborg-området og dække den stigende efterspørgsel efter grøn strøm i både industrien, husholdninger og til persontransporten.

For yderligere oplysninger, kontakt Susanne Linnet Aagaard, pressekontakt for Lillebælt Syd Vindmøllepark, mobil 2162 6818, e-mail info@lillebaeltsyd.dk eller søg på www.lillebaeltsyd.dk.

7. juli 2021


Læs mere om projektet og se visualiseringerne på projektets hjemmeside.

 

Fakta om European Energy

European Energy bygger vindmølle- og solcelleparker samt grønne løsninger inden for transportenergi, som imødekommer de globale klimaforandringer.

European Energy er en dansk virksomhed, som blev etableret i 2004. I starten af 2021 havde virksomheden ca. 250 medarbejdere fordelt på 10 kontorer i 9 forskellige lande. Den udvikler og bygger grønne energiløsninger i blandt andet Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Tyskland, Italien og Brasilien. European Energy er en vækstvirksomhed, som forventer en stigning i antallet af projekter og medarbejdere - og forventer en fortsat udvidelse af virksomhedens internationale aftryk. Virksomheden blev kåret som Entrepreneur of the Year i Danmark i 2021.

Strategien er at tænke innovation, teknik og godt købmandskab sammen, og hele tiden jagte nye grønne energiløsninger.

European Energy har succes gennem et stærkt og tillidsfuldt forhold til sine samarbejdspartnere. Der samarbejdes med virksomheder, der gerne vil drive deres produktion med grøn strøm eller forsyningsselskaber, der vil tilbyde billig klimavenlig energi. European Energy har et tæt samarbejde med kommuner, borgere og særligt jordejere i alle de lande, hvor virksomheden opererer. Anlæggene bygges i samarbejde med institutionelle investorer, som ønsker nye, grønne investeringer.

Cookiepolitik