Nye tilskud på vej til boligejerne – få styr på energimærket nu

I marts måned åbnes op for endnu en tilskudspulje, på 675 millioner til energirenovering af boliger, og skal du have tilskud til din energirenovering, så skal du have et gyldigt energimærke, inden du søger om tilskud.

Af ProjectZero

For et typisk parcelhus, på eksempelvis 154 m2, kan boligejere få et tilskud på helt op til 175.000 kroner ved, at gennemføre en fuld energirenovering af boligen, hvilket svarer til ca. 35 procent af investeringen, men energimærket skal være gyldigt, hvis boligejere skal have tilskud.

Energimærket indeholder en beregning af hvilke energimæssige forbedringer, der kan betale sig at gennemføre og hvad boligens energibogstav bliver, hvis de foreslåede energimæssige forbedringer gennemføres. Typisk vil boliger der har et godt energimærke, kunne sælges til en højere pris.

Energimærkningens viser også de energimæssige udgifter, der er forbundet med boligen og er en del af en boligs salgsopstilling, hvis boligen sættes til salg - og energimærkningen er nu også et krav, hvis du skal have tilskud til energiforbedring.

Energimærket har en gyldighed på 10 år fra udstedelsesdagen, dog mister energimærket sin gyldighed, hvis der bygges om eller foretages ændringer i et omfang, der påvirker boligens energiforbrug. Prisen for udarbejdelse af et energimærke, afhænger af boligens størrelse og i Sønderborg er prisen i gennemsnit omkring 5.500 kroner.

Hvem udarbejder energimærker?

I Sønderborg området er der 3 virksomheder, der udarbejder energimærket.

  • Arkitekt Tychsen, Broager, telefon 93 20 60 30
  • Botjek, Sønderborg, telefon 73 43 61 00
  • Factum2 Gråsten, Gråsten, telefon 40 20 25 53

”Med de nye tilskudspuljer har det aldrig været billigere, at energirenovere boligen til glæde for hele familien, boligens komfort, indeklima, energiforbrug, samt den grønne omstilling af Sønderborg-området. Vores anbefaling er, at boligejere hurtigst muligt får udarbejdet et energimærke, så det er klar, når der kan søges tilskud i 2021,” siger projektleder Charlie Lemtorp fra ProjectZero og tilføjer, at der lige nu er ventetid i Sønderborg-området på, at få udarbejdet et energimærke.

Cookiepolitik